Đào tạo TPM, Tư vấn TPM và Hướng dẫn Triển khai Bảo trì TPM

Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site
TPM01 – Introduction Total Productive Maintenance (TPM)1 daysYY
TPM02 – TPM for Management2 daysYY
TPM03 – TPM Awareness2 daysYY
TPM04 – TPM Autonomous Maintenance Support2 daysYY
TPM05 – TPM Planned Maintenance Support2 daysYY
TPM06 – TPM Focused Improvement Support2 daysYY
TPM07 – TPM Quality management Support2 daysYY
TPM08 – TPM Early/equipment management Support2 daysYY
TPM09 – TPM Education and Training Support2 daysYY
TPM10 – TPM Administrative & office TPM Support2 daysYY
TPM11 – TPM Safety Health Environment Support2 daysYY
TPM12 – TPM Computerized maintenance management system Support2 daysYY
TPM13 – TPM Audit and Assessments2 daysYY

https://cicc.com.vn/khoa-hoc-bao-tri-nang-suat-tong-total-productive-maintenance-tpm/

https://lean.vn/product-category/khoa-hoc-total-productive-maintenance-tpm/

Contact Me on Zalo