GE Renewable Energy Haiphong, một trong những nhà sản xuất điện gió hàng đầu thế giới, đã chọn công ty tư vấn CiCC (Continuous Improvement Consulting Company) làm đối tác đáng tin cậy trong việc triển khai phương pháp quản lý Lean Six Sigma TPM (Total Productive Maintenance).

CiCC là đơn vị dẫn đầu đào tạo và tư vấn triển khai Lean Six Sigma TPM tại Việt Nam. Với hệ thống đào tạo đa dạng, CiCC cung cấp các khóa học, chứng chỉ và chương trình đào tạo tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. CiCC cũng có kinh nghiệm tư vấn và triển khai thành công Lean Six Sigma TPM cho nhiều khách hàng lớn tại Việt Nam.

Với việc chọn CiCC làm đối tác đáng tin cậy, GE Renewable Energy Haiphong đã có cơ hội được hưởng lợi từ sự giàu kinh nghiệm và chuyên môn của CiCC trong triển khai phương pháp quản lý Lean Six Sigma TPM. Bằng cách áp dụng các phương pháp quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh này, GE Renewable Energy Haiphong có thể cải thiện hiệu quả sản xuất, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường và khách hàng.

Trong năm 2021-2022, CiCC đã hỗ trợ GE trong việc triển khai hơn 12 dự án cải tiến Lean Six Sigma Green Belt. Nhờ sự tư vấn và hướng dẫn của CiCC, GE đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc cải thiện hiệu quả sản xuất, tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất.

Các dự án Lean Six Sigma Green Belt mà CiCC đã tư vấn cho GE tập trung vào các lĩnh vực khác nhau trong sản xuất điện gió, từ việc tối ưu hóa quy trình sản xuất đến tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm. Kết quả, các dự án này đã mang lại giá trị tiết kiệm hàng triệu đô la cho GE.

CiCC đã giúp GE đạt được mục tiêu của mình trong việc cải thiện hiệu suất sản xuất và tiết kiệm chi phí sản xuất, đồng thời tăng độ hài lòng của khách hàng. Bằng cách sử dụng các công cụ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả, GE có thể tăng cường năng lực cạnh tranh và đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị trường.

Với những thành tựu đã đạt được trong các dự án cải tiến Lean Six Sigma Green Belt, CiCC đã khẳng định được sự chuyên môn và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo Lean Six Sigma TPM, và là một đối tác đáng tin cậy của GE trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và cạnh tranh trên thị trường.

Trong tương lai, CiCC và GE sẽ tiếp tục hợp tác triển khai các dự án cải tiến Green Belt và Black Belt nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng cường độ cạnh tranh trên thị trường.

Việc triển khai các dự án cải tiến Green Belt và Black Belt sẽ giúp GE tối ưu hóa quy trình sản xuất, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và tăng cường độ hài lòng của khách hàng. Cùng với đó, việc sử dụng các công cụ quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả sẽ giúp GE cải thiện năng suất, đồng thời tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường.

CiCC sẽ tiếp tục đồng hành cùng GE trong việc triển khai các dự án cải tiến này, đưa ra các giải pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất và cung cấp các công cụ và kỹ năng cần thiết cho các nhân viên của GE để họ có thể thực hiện các dự án cải tiến này một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, CiCC cũng sẽ cung cấp các khóa đào tạo và huấn luyện cho các nhân viên của GE, giúp họ nâng cao kỹ năng và kiến thức về quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

Với sự hợp tác này, GE và CiCC hy vọng sẽ đạt được những thành tựu mới trong việc cải thiện hiệu quả sản xuất, tăng cường độ cạnh tranh trên thị trường và tạo ra giá trị tiết kiệm chi phí cho GE.

Introduction:

The Lean Six Sigma Green Belt operates in support or under the supervision of a Lean Six Sigma Black Belt and Lean Six Sigma Master Black Belt, analyzes and solves business problems, and is involved in process and quality improvement projects. Lean Six Sigma Green Belt drives process improvement initiatives to develop robust systems for the business and deliver consistent output to customers. Green Belt training equips individuals with a logical and objective way to identify, measure, and eliminate problems / issues with process within an organization. The training also enhances the way employees approach their day-to-day work and strategically positioned to support improvement initiatives at their workplace.
The program “Lean Six Sigma Green Belt” is designed for GE VN to provide team members of GE VN have the knowledge and technical to using Lean Six Sigma Tools and How to use Minitab software to collect data, analyze data and decision on data fact.
Have overall picture and a roadmap for successful implement and application of Lean Six Sigma method. It also provides company’s key staff the ability to apply the appropriate tool for Lean Six Sigma Project of continuous improvement in their respective areas.
According to DMAIC roadmap to do Lean Six Sigma project. Program 10 days’ conduct in 04 stages (3days – 3days – 3days – 1day) with each time is 2 weeks apart. Through each time the participants can apply what they learned in actual Green Belt Project. In this way participants can learn more about project management skills, role and responsibility to help and support improvement team member.

Method:

Construct full theory education program, included of: Theory, Example, Exercise, Question & answer
Divide session by each phase and time for training equal with morning and afternoon section

Program objective:

The main objectives of the program can be provided and training in classrooms, besides that participants will be understood the practical problems and potential solution through actually application Lean Six Sigma project in their workplace. Key objectives are described below
– Being a Lean Six Sigma Green Belt level, know how to manage, lead team, responsible for yourself implementation and success of improvement project.
– Implement or participate in Lean Six Sigma Green Belt projects to improve overall productivity, quality and deliver real benefits for company.
– Apply Lean Six Sigma tools on specific situation and using software of statistical as Minitab, Process mapping as Visio, Planning and project management as MS Project.

Contact Me on Zalo