Chuyển đổi BSC KPIs sang MBO OKRs cho MobiFone

, , , , , ,

Mobifone là một trong ba nhà mạng lớn nhất tại Việt Nam, cùng với Viettel và Vinaphone. Công ty được thành lập vào năm 1993 và đã trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Mobifone cung cấp dịch vụ di động, Internet, truyền hình số và các dịch vụ khác cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp.

Hiện nay, Mobifone có hơn 35 triệu thuê bao và có mạng lưới phủ sóng trên toàn quốc, đặc biệt là trong các khu vực đông dân cư và kinh tế phát triển. Công ty cũng đã đầu tư và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới, bao gồm truyền hình qua mạng và các dịch vụ kỹ thuật số khác.

Với tầm nhìn đến năm 2035, MobiFone hướng đến trở thành nhà cung cấp hạ tầng, giải pháp/ nền tảng và dịch vụ số hàng đầu tại Việt Nam và quốc tế, Tổng công ty nhất quyết phải thực hiện việc chuyển mình mạnh mẽ nhằm chuyển đổi từ một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực “Viễn thông” sang lĩnh vực mới “Công nghệ số”.

Để cuộc chuyển mình sang môi trường kinh doanh công nghệ số vốn “rất tốc độ & rất phẳng – Chậm là mất & không biên giới, không lãnh địa” này được hiệu quả, ngoài việc “Định hình Chiến lược mới” cho chặng đường mới của MobiFone, chúng ta cũng cần “Kiến tạo Văn hóa mới” phù hợp với chiến lược mới này. Đây cũng chính là lý do Tổng công ty triển khai nghiên cứu và áp dụng triển khai chương trình chuyển đổi mô hình từ BSC KPIs sang MBO OKRs.

Quản trị mục tiêu (MBO – Management by Objectives) là một phương pháp quản lý được sử dụng để đạt được mục tiêu và kết quả của công ty thông qua việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng, đo lường và đánh giá hiệu quả. MBO tập trung vào việc thiết lập mục tiêu cụ thể, đo lường và quản lý hiệu quả, cũng như tăng cường trách nhiệm và đóng góp của nhân viên trong đó.

Để áp dụng MBO trong các công ty công nghệ, bạn có thể tuân thủ các bước sau đây:

  1. Thiết lập các mục tiêu cụ thể: Tập trung vào việc đặt ra mục tiêu cụ thể và rõ ràng, với một khung thời gian cụ thể cho các nhân viên và đội ngũ làm việc. Điều này sẽ giúp cho nhân viên có được một mục tiêu rõ ràng và đo lường được hiệu quả làm việc của họ.
  2. Xác định chỉ số đo lường: Để đo lường tiến độ của các mục tiêu, cần xác định các chỉ số đo lường và các tiêu chí đánh giá hiệu quả.
  3. Phân chia trách nhiệm: Tạo ra một kế hoạch công việc rõ ràng cho từng nhân viên và đội ngũ. Phân chia trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi người có trách nhiệm và phải đóng góp vào việc đạt được mục tiêu của công ty.
  4. Đánh giá hiệu quả và đề xuất cải tiến: Thực hiện đánh giá hiệu quả định kỳ và đề xuất các cải tiến để tăng cường hiệu quả làm việc và đạt được mục tiêu.

Ngoài ra, OKR (Objectives and Key Results) là một phương pháp quản lý mục tiêu đã trở nên phổ biến trong các công ty công nghệ. OKR tập trung vào việc thiết lập các mục tiêu cụ thể và các kết quả chính liên quan đến mục tiêu đó. OKR giúp tập trung sự chú ý của công ty vào mục tiêu dài hạn và tạo ra một khung thời gian cụ thể để đạt được các kết quả liên quan đến mục tiêu đó.

Mô hình OKR (Objectives and Key Results) đã trở thành một trong những phương pháp quản lý mục tiêu phổ biến nhất trong các công ty công nghệ lớn như Google, Intel, Amazon và Twitter. Có một số lý do chính để giải thích tại sao OKR rất phù hợp cho các công ty công nghệ lớn như Google:

  1. Tập trung vào mục tiêu dài hạn: OKR tập trung vào việc đặt ra các mục tiêu dài hạn và các kết quả chính liên quan đến mục tiêu đó. Điều này giúp tập trung sự chú ý của công ty vào các mục tiêu lớn và quan trọng hơn, tạo ra một khung thời gian cụ thể để đạt được các kết quả liên quan đến mục tiêu đó.
  2. Tăng cường sự minh bạch: OKR giúp tăng cường sự minh bạch và giảm thiểu sự mơ hồ trong việc đặt ra các mục tiêu và đo lường hiệu quả làm việc. Việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng và các kết quả chính liên quan đến mục tiêu đó giúp nhân viên hiểu rõ các mục tiêu của công ty và tạo ra sự minh bạch trong việc đánh giá hiệu quả làm việc của họ.
  3. Tăng cường sự trách nhiệm cá nhân: OKR tạo ra một hệ thống quản lý mục tiêu phân chia rõ ràng trách nhiệm và đóng góp của từng nhân viên và đội ngũ. Việc thiết lập các mục tiêu cụ thể giúp nhân viên biết mình đang làm gì, cần làm gì và phải đóng góp vào việc đạt được mục tiêu của công ty.
  4. Linh hoạt và thích nghi: OKR là một mô hình linh hoạt và thích nghi, cho phép các công ty có thể điều chỉnh và thay đổi các mục tiêu và kết quả phù hợp với các thay đổi trong môi trường kinh doanh. Điều này giúp các công ty có thể thích nghi với các thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh và tối ưu hóa hiệu quả làm việc của nhân viên.

Đúng vậy, trong thời kỳ mới, việc áp dụng MBO và OKR là bắt buộc và cần được thực hiện nhanh chóng hơn trong các công ty như Mobifone. Các công ty công nghệ đang phải đối mặt với những thách thức khắc nghiệt trong môi trường kinh doanh, đòi hỏi các công ty phải tập trung vào các mục tiêu rõ ràng và hiệu quả để đảm bảo sự phát triển bền vững.

MBO và OKR là hai mô hình quản lý mục tiêu đã được chứng minh là rất hiệu quả trong việc giúp các công ty đạt được các mục tiêu của mình. MBO tập trung vào việc thiết lập các mục tiêu cụ thể và đo lường hiệu quả làm việc của nhân viên dựa trên các tiêu chuẩn được thiết lập trước đó. OKR tập trung vào việc đặt ra các mục tiêu dài hạn và các kết quả chính liên quan đến mục tiêu đó.

Áp dụng MBO và OKR cho Mobifone sẽ giúp công ty tập trung vào các mục tiêu quan trọng và đảm bảo rằng các nhân viên đang làm việc để đạt được các mục tiêu đó. Nó cũng sẽ tạo ra một hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc rõ ràng và minh bạch, giúp công ty quản lý và đo lường sự đóng góp của từng nhân viên và đội ngũ đến việc đạt được các mục tiêu của công ty.

Ngoài ra, việc áp dụng MBO và OKR cũng giúp Mobifone linh hoạt và thích nghi với các thay đổi trong môi trường kinh doanh. Các mục tiêu và kết quả có thể được điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi nhanh chóng trong môi trường kinh doanh, giúp Mobifone tối ưu hóa hiệu quả làm việc của nhân viên và đạt được sự phát triển bền vững.

https://cicc.com.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-thuc-hanh-xay-dung-kpis-okrs-theo-the-diem-can-bang-bsc/
https://cicc.com.vn/thuc-hanh-xay-dung-kpi-okr-theo-bsc/
Contact Me on Zalo