Giảm giá!

Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQM – Total Quality Management

Giá gốc là: ₫30,000,000.Giá hiện tại là: ₫20,000,000.

Total quality management. Chart with keywords and icons

TQM được giới thiệu như là một hệ thống quản trị của tổ chức định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và lợi ích của mọi thành viên trong công ty và của xã hội.

TQM đã trở thành một trong những phương pháp có ảnh hưởng sâu rộng hơn 30 năm qua, được áp dụng trong hầu hết các loại hình tổ chức/doanh nghiệp khác nhau.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép. Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận và mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQM, được thiết kế dành riêng nhằm phù hợp với yêu cầu của KHÁCH HÀNG. Nội dung chương trình huấn luyện dựa trên yêu cầu công việc (on the jobs) và kèm theo việc hướng dẫn triển khai áp dụng vào thực tế tại hiện trường (on site) theo từng giai đoạn với các công cụ phù hợp, dựa trên kinh nghiệm tư vấn, huấn luyện và triển khai áp dụng TQM tại các đơn vị khác nhau của chuyên gia.

Mô tả

Nội dungThời lượng
Phần I: Giới thiệu hệ thống quản lý Chất lượng toàn diện TQMNgày I: Buổi sáng
Chất lượng là gì? Tầm quan trọng của chất lượng8:30 – 11:30 am
Lịch sử phát triển chất lượng
Khái niệm và các loại hình chất lượng trong tổ chức/doanh nghiệp
Nguyên lý của chất lượng toàn diện
Mô hình truyền thống và TQM
Công ty đang ở cấp độ nào trong tiến trình TQM?
Các ông tổ chất lượng và triết lý chất lượng của họ
So sánh TQM và các hệ thống khác
Mục tiêu TQM
Mô hình áp dụng TQM
Cấu trúc tổ chức thực hiện triển khai TQM trong công ty
Các module thông dụng của TQM
Phần II: Lãnh đạo trong TQM Ngày 1: Buồi chiều
Quản lý là gì?1:30 – 4:30 pm
Vai trò lãnh đạo và lãnh đạo chất lượng
Thiết lập Vision – Mission – Value (VMV)
Lãnh đạo với triển khai chính sách
Ma trận triển khai chính sách và thực hành triển khai chính sách
Giới thiệu hệ thống Thẻ cân bằng điểm (Balanced scorecard) và Chỉ số đo lường (KPI) trong doanh nghiệpNgày 2: Sáng- Chiều 8:30 am – 4:30 pm  
Quá trình thiết lập chính sách và chiến lược triển khai
Trao quyền
Áp dụng vòng tròn PDCA hàng tháng
Đánh giá kết quả thực hiện chính sách và các KPI
Phần III: Thiết kế tổ chức trên quan điểm TQMNgày 3: Buổi sáng
Cơ cấu tổ chức theo chức năng8:30 – 12:00 am
Hiệu chỉnh cơ cấu tổ chức theo TQM
Thay đổi văn hóa trong tổ chức và văn hóa TQM
Cải tiến liên tục
Làm việc nhóm và phân loại nhóm trong TQM
ü  Ủy ban lãnh đạo
ü  Nhóm giải quyết vấn đề (đơn chức năng, chức năng chéo)
ü  Nhóm làm việc tự nhiên
ü  Nhóm tự quản
ü  Nhóm ảo
Phương pháp làm việc nhóm hiệu quả
Phần IV: Quản lý hàng ngày  Ngày 3: Buổi chiều
Công việc hàng ngày của quản lý các cấp1:30- 4:30 pm
Tầm quan trọng và kỹ năng quản lý của cấp quản lý trung gian
Mối quan hệ giửa quản lý chính sách và hàng ngày
Phần V: Các Phương pháp và Công cụ chính trong triển khai TQM
  1. Tiêu chuẩn hóa
ü  Xây dựng tiêu chuẩn nội bộ (cơ sở)
ü  Truyền thông tiêu chuẩn hóa
ü  Tiêu chuẩn hóa công việc hàng ngày
ü  Hướng dẫn công việc
  1. Thông kê và 7 công cụ thông kê
Ngày 4: Sáng – Chiều 8:30 am – 4:30 pm
Điều gì gây nên sai lỗi và khuyết tật
1.      Phiếu kiểm tra
2.      Biểu đồ PARETO
3.      Biểu đồ NHÂN QUẢ
4.      Biểu đồ PHÂN TÁN
5.      Biểu đồ PHÂN BỐ
6.      Biểu đồ KIỂM SOÁT
7.      Lưu trình
  1. Hệ thống đề xuất sáng kiến cải tiến
Ngày 5: Buổi sáng
ü  Các bước xây dựng8:30 – 11:30 am
ü  Hướng dẫn triển khai
ü  Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và khen thưởng
ü  Duy trì và báo cáo hoạt động đề xuất
  1. Hoạt động nhóm chất lượng
Ngày 5: Buổi chiều
ü  Nhóm chất lượng là gì1:30 – 4:30 pm
ü  Triết lý nhóm chất lượng
ü  Nhân tố chính để thành công
ü  Cấu trúc tổ chức nhóm chất lượng
ü  Ban điều hành nhóm chất lượng
ü  Các bước xây dựng
ü  Hướng dẫn triển khai
ü  Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và khen thưởng
ü  Duy trì và báo cáo hoạt động nhóm chất lượng
ü  Tổ chức ngày hội chất lượng tại công ty
  1. Thực hành 5 S và quản lý trực quan
Ngày 6: buổi sáng
ü  Các bước xây dựng 5S và Quản lý trực quan8:30 – 11:30 am
ü  Hướng dẫn triển khai
ü  Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt
ü  Duy trì và báo cáo hoạt động đề xuất
ü  Cải tiến liên tục hoạt động 5S
  1. Kaizen – Cải tiến liên tục vừa và nhỏ
Ngày 6: Buổi chiều
ü  10 nguyên tắc khi tiến hành Kaizen1:30 – 4:30 pm
ü  Lộ trình thực hiện Kaizen
ü  Các bước thực hiện Kaizen
ü  Phân loại vấn đề cần Kaizen
ü  Kaizen và quản lý dự án
ü  Cấu trúc tổ chức nhóm Kaizen
ü  Tổ chức sự kiện Kaizen
ü  Xây dựng cơ chế khuyến khích động viên và thưởng phạt
ü  Duy trì và báo cáo hoạt động Kaizen
ü  Cải tiến liên tục hoạt động Kaizen

CÁC KHÓA HỌC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM

Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site
TQM01 – Introduction Total Quality Management (TQM)1 daysYY
TQM02 – TQM for Management2 daysYY
TQM03 – TQM Awareness2 daysYY
TQM04 – Advanced TQM with TQM tools6 daysYY
TQM05 – Practice and application TQM2 daysYY
TQM06 – Build up TQM System2 daysYY
TQM07 – TQM Audit and Assessments2 daysYY

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

facebooktwittergoogle-pluslinkedininstagramskypeyoutube

Phụ trách Đào tạo

Phụ trách Tư vấn

Phụ trách Phần mềm

Contact Me on Zalo