Mitsubishi Motors Vietnam (MMV) là một nhà sản xuất ô tô và nhà phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam. MMV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp và phân phối các dòng xe hơi Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Công ty sản xuất và lắp ráp các mẫu xe như Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Triton tại nhà máy sản xuất tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Những mẫu xe này đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong các phân khúc xe gia đình, xe SUV và xe bán tải.

Mitsubishi Motors Vietnam (MMV) đã chọn CiCC (Continuous Improvement Consulting Company) www.leansigmavn.com www.lean.vn làm đối tác tin cậy để giúp cải tiến và chuyển đổi cập nhật phiên bản mới của IATF ISO 16949 AIAG & VDA.

CiCC là một công ty tư vấn chuyên nghiệp về cải tiến liên tục và quản lý chất lượng. CiCC có kinh nghiệm rộng rãi trong việc hỗ trợ các công ty sản xuất ô tô và ngành công nghiệp liên quan trong việc thực hiện các tiêu chuẩn quản lý chất lượng cao như IATF 16949 AIAG & VDA. Đối với Mitsubishi Motors Vietnam, việc chọn CiCC làm đối tác tin cậy cho thấy cam kết của công ty trong việc đạt được chất lượng và tiêu chuẩn cao trong quá trình sản xuất ô tô.

Việc chuyển đổi và cập nhật phiên bản mới của IATF ISO 16949 AIAG & VDA là một bước quan trọng để Mitsubishi Motors Vietnam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao chất lượng sản phẩm của họ. Bằng việc hợp tác với CiCC, MMV hy vọng có thể tận dụng kiến thức và kinh nghiệm của công ty tư vấn này để thực hiện thành công quá trình cải tiến và chuyển đổi theo yêu cầu của tiêu chuẩn IATF 16949 AIAG & VDA phiên bản mới.

IATF ISO 16949 AIAG & VDA là một tiêu chuẩn quốc tế quản lý chất lượng áp dụng cho ngành công nghiệp ô tô. Trong tiêu chuẩn này, có một phần quan trọng được gọi là Five Core Tools (Năm Công cụ Cốt lõi). Đây là nhóm các công cụ quản lý chất lượng cần thiết để đạt được hiệu suất cao và đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Five Core Tools (Năm Công cụ Cốt lõi) bao gồm:

 1. Advanced Product Quality Planning (APQP): APQP là một phương pháp quản lý và lập kế hoạch tiên tiến cho việc phát triển và chế tạo sản phẩm mới. Nó bao gồm các hoạt động như xác định yêu cầu khách hàng, phân tích rủi ro, lập kế hoạch chất lượng, và đảm bảo sự đồng nhất trong quy trình phát triển sản phẩm.
 2. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA): FMEA là một công cụ dùng để xác định và đánh giá các nguy cơ, lỗi và tác động của chúng đến chất lượng sản phẩm. Nó giúp nhận diện các điểm yếu trong quy trình sản xuất và đề xuất các biện pháp phòng ngừa và cải tiến để giảm thiểu rủi ro và lỗi.
 3. Measurement System Analysis (MSA): MSA là công cụ được sử dụng để đánh giá tính chính xác, đáng tin cậy và phù hợp của hệ thống đo lường. Nó đảm bảo rằng dữ liệu thu thập được từ các quá trình đo lường là đáng tin cậy và có thể sử dụng để đưa ra quyết định chất lượng.
 4. Statistical Process Control (SPC): SPC là một phương pháp sử dụng các công cụ thống kê để giám sát và điều khiển quy trình sản xuất. Nó giúp nhận biết các biến động trong quá trình sản xuất và thực hiện các biện pháp hiệu quả để giảm thiểu sự biến động và đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định.
 5. Production Part Approval Process (PPAP): PPAP là một quy trình để đảm bảo rằng các bộ phận sản xuất đáp ứng các yêu cầu chất lượng của khách hàng. Nó bao gồm việc thu thập và đánh giá thông tin về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và khả năng của nhà cung cấp để xác nhận rằng

CiCC đã đào tạo, tư vấn và huấn luyện Mitsubishi Motors Vietnam về các nội dung quan trọng sau đây:

 1. Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IATF 16949 AIAG & VDA:
  CiCC đã giúp Mitsubishi Motors Vietnam hiểu rõ các yêu cầu mới và cập nhật của tiêu chuẩn IATF 16949 AIAG & VDA. Điều này bao gồm giới thiệu về tiêu chuẩn, điểm quan trọng và các thay đổi so với các phiên bản trước. Mitsubishi Motors Vietnam đã được hướng dẫn cách áp dụng các yêu cầu mới vào quy trình sản xuất và quản lý chất lượng.
 2. Five Core Tools:
  CiCC đã cung cấp khóa đào tạo và tư vấn về Five Core Tools, bao gồm Advanced Product Quality Planning (APQP), Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Measurement System Analysis (MSA), Statistical Process Control (SPC) và Production Part Approval Process (PPAP). Mitsubishi Motors Vietnam đã được hướng dẫn cách sử dụng và áp dụng mỗi công cụ này trong quy trình sản xuất và quản lý chất lượng. Điều này đã giúp công ty nắm vững các công cụ quan trọng để đảm bảo chất lượng sản phẩm và quy trình sản xuất hiệu quả.
 3. 6S Kaizen:
  CiCC đã hướng dẫn Mitsubishi Motors Vietnam về 6S Kaizen, một hệ thống quản lý nhằm tạo ra môi trường làm việc sạch sẽ, gọn gàng và có trật tự. Các nhân viên đã được đào tạo về các nguyên tắc và phương pháp triển khai 6S, bao gồm sắp xếp, sạch sẽ, sắp xếp, siết chặt, tuần tra và tự giáo dục. Mitsubishi Motors Vietnam đã nhận thức về tầm quan trọng của một môi trường làm việc chất lượng và đã thực hiện các bước cụ thể để tạo ra một môi trường 6S hiệu quả.
 4. Lean TPM (Total Productive Maintenance):
  CiCC đã hướng dẫn Mitsubishi Motors Vietnam về Lean TPM, một phương pháp quản lý bảo trì toàn diện nhằm tối ưu hóa hiệu suất và sự ổn định của các thiết bị sản xuất. Các nhân viên đã được huấn luyện về việc xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật, quản lý bảo trì dựa trên tình trạng, đào tạo và tham gia của nhân viên. Mitsubishi Motors Vietnam

Phần 1: Giới thiệu chung về 5 công cụ (APQP, FMEA, SPC, MSA, PPAP)

Phần 2: Đào tạo công cụ APQP (hoạch định tạo sản phẩm)

 • APQP là gì?
 • Các giai đoạn APQP (đầu ra và đầu vào)
 • Bài tập thực hành

Phần 3: Hướng dẫn lập Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Control Plan)

 • Các thành phần của bảng Control Plan.
 • Hướng dẫn cách xây dựng bảng Control Plan
 • Cách sử dụng bảng Control Plan.
 • Bài tập thực hành

Phần 4: Đào tạo công cụ FMEA (Failure Mode & Effect Analysis- Phân tích sai lỗi và tác động) (Udate bản mới nhất 2019)

 • FMEA là gì?
 • Các loại FMEA
 • Hướng dẫn xây dựng bảng FMEA (tiếp cận theo 07 bước)
 • Mối quan hệ giữa FMEA và Control Plan và các tài liệu khác.
 • Cách sử dụng bảng FMEA.
 • Bài tập thực hành

Phần 4: Đào tạo công cụ FMEA

 • Mối quan hệ giữa FMEA và Control Plan và các tài liệu khác.
 • Cách sử dụng bảng FMEA.
 • Bài tập thực hành

Phần 5: Đào tạo công cụ SPC (Statistical Process Control-Kiểm soát quá trình bằng thống kê)

 • SPC là gì?
 • Các khái niệm liên quan SPC ( như biến động, sự ổn định, độ lệch, năng lực quá trình, điều chỉnh vượt…)
 • Giới thiệu về các loại biểu đồ kiểm soát (Xbar-R, pchart, uchart..).
 • Cách xây dựng và sử dụng các loại biểu đồ kiểm soát định lượng (X-MR, Xbar-R, Xbar-S) pchart, uchart..).
 • Các nguyên tắc đọc biểu đồ kiểm soát
 • Bài tập thực hành
 • Cách xây dựng và sử dụng các loại biểu đồ kiểm soát định tính (p chart, u chart, c chart..).
 • Bài tập thực hành
 • Tính năng lực quá trình Cp, Cpk, Pp, Ppk
 • Đánh giá năng lực quá trình thông qua các chỉ số Cp, Cpk, Pp, Ppk

Phần 6: Đào tạo công cụ MSA (Mesurement Systems Analysis-Phân tích hệ thống đo)

 • MSA là gì?
 • Các khái niệm liên quan MSA (Độ lệch, tính ổn định, tính sao chép, tính lặp…)
 • Hướng dẫn các phương pháp phân tích hệ thống đo (e.g. Bias, Gage R&R, Kappa…)
 • Hướng dẫn lập kế hoạch và lựa chọn các phương pháp MSA
 • Bài tập thực hành

Phần 7: Đào tạo công cụ PPAP

 • PPAP là gì?
 • Các yêu cầu của PPAP.
 • Các mức đệ trình PPAP.
 • Lưu giữ và duy trì hồ sơ PPAP.
Contact Me on Zalo