Đào tạo chuyên gia triển khai TPM

15,000,000

Chương trình HUẤN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI TPM TẠI AAA

Chương trình được thiết kế dành riêng cho AAA (Tổng Công Ty) với nội dung huấn luyện trong 6 ngày (3 ngày lý thuyết 3 ngày hướng dẫn chuẩn bị các form biểu mẫu cho AAA-TPM):

NGÀY 1: Nhận thức về TPM và phân tích hiện trạng TPM tại AAA

NGÀY 2: Giới thiệu các bước triển khai TPM (12 bước triển khai)

NGÀY 3: Giới thiệu các hoạt động trong 8 trụ cột của ngôi nhà TPM và kế hoạch triển khai chi tiết 4 trụ cột chính là I. Bảo trì tự quản, II. Bảo trì có có kế hoạch, III. Cải tiến có trọng tâm, IV. Đào tạo và Huấn luyện.

NGÀY 4. Hướng dẫn lên kế hoạch triển khai AAA-TPM (3 năm)

 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 1, 2, 3, 4, 5, 6

NGÀY 5. Hướng dẫn lên kế hoạch triển khai AAA-TPM (3 năm) tiếp theo

 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 7:
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho trụ cột: AM – Bảo trì tự quản (Bảng AM Bước 0-1-2-3)
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho trụ cột: AM – Bảo trì tự quản (Bảng AM Bước 4-5-6-7)
 • Tương tự hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Trụ cột chính PM – FI và E&T

NGÀY 6. Hướng dẫn lên kế hoạch triển khai AAA-TPM (3 năm) tiếp theo

Mô tả

Chương trình HUẤN LUYỆN ĐỂ TRỞ THÀNH CHUYÊN VIÊN TRIỂN KHAI TPM TẠI AAA

Giới thiệu TPM:

Total Productive Maintenance (TPM): Có thể ví TPM như bác sĩ của thiết bị, máy móc. TPM là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo trì thiết bị. Mục tiêu của chương trình là tăng năng lực sản xuất, đồng thời tăng kiến thức, kỹ năng và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

TPM chỉ ra rằng công việc bảo trì là rất quan trọng, liên quan và góp phần rất lớn vào kết quả kinh doanh của nhà máy, kết quả mang lại là lợi nhuận đột phá cho nhà đầu tư. Dừng thiết bị để bảo trì có kế hoạch là một phần công việc trong một ngày sản xuất, như một mắt xích trong quá trình sản xuất. Mục tiêu là không dừng thiết bị khẩn cầp vì bất kỳ sự cố nào (thiết bị chỉ dừng khi chúng ta chủ động dừng nó).

Máy móc là một trong 4 yếu tố quản trị sản xuất kiểu Nhật (Con người, Máy móc, Nguyên liệu, Phương pháp). TPM là hoạt động mọi người phân công, hợp tác vừa thực hành 5 Gen (Genri – Nguyên lý; Gensoku – Nguyên tắc; Genba – Hiện trường; Gen butsu – Hiện vật ; Genjitsu – Hiện thực), vừa thực hiện “giảm sự cố về không”,“giảm tổn thất về không”,“giảm lỗi về không”

Khóa huấn luyện này sẽ cung cấp cho học viên cách về xây dựng và lựa chọn nhân sự phù hợp đồng thời quản lý được chương trình TPM và cách triển khai tổng thể chương trình TPM ra toàn bộ các nhà máy và các máy móc/ thiết bị/ dây chuyền như thế nào để có thể vận hành ổn định trong thời gian dài, qua các nội dung của ngôi nhà CiCC – LeanTPM:

Chương trình được thiết kế dành riêng cho AAA (Tổng Công Ty) với nội dung huấn luyện trong 6 ngày (3 ngày lý thuyết 3 ngày hướng dẫn chuẩn bị các form biểu mẫu cho AAA-TPM):

NGÀY 1: Nhận thức về TPM và phân tích hiện trạng TPM tại AAA

NGÀY 2: Giới thiệu các bước triển khai TPM (12 bước triển khai)

NGÀY 3: Giới thiệu các hoạt động trong 8 trụ cột của ngôi nhà TPM và kế hoạch triển khai chi tiết 4 trụ cột chính là I. Bảo trì tự quản, II. Bảo trì có có kế hoạch, III. Cải tiến có trọng tâm, IV. Đào tạo và Huấn luyện.

NGÀY 4. Hướng dẫn lên kế hoạch triển khai AAA-TPM (3 năm)

 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 1:
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 2:
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 3:
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 4:
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 5:
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 6:

NGÀY 5. Hướng dẫn lên kế hoạch triển khai AAA-TPM (3 năm) tiếp theo

 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Bước 7:
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho trụ cột: AM – Bảo trì tự quản (Bảng AM Bước 0-1-2-3)
 1. CiCC-TPM-SĐTB/ Sơ đồ thiết bị
 2. CiCC-TPM-SĐAT/ Sơ đồ an toàn
 3. CiCC-TPM-TTNL/ Sơ đồ tổn thất NL
 4. CiCC-TPM-CTTC/ Cấu trúc tổ chức AM
 5. CiCC-TPM-KHAM/ Kế hoạch AM
 6. CiCC-TPM-ĐLHĐ/ Điều lệ hoạt động AM
 7. CiCC-TPM-DSKK/ Danh sách khiếm khuyết
 8. CiCC-TPM-BCKK/ Cáo cáo khiếm khuyết
 9. CiCC-TPM-CLB0/ Checklist bước 0
 10. CiCC-TPM-CLB1/ Checklist bước 1
 11. CiCC-TPM-KNAN/ Đánh giá kỹ năng AM
 12. CiCC-TPM-BBHN/ Biên bản họp nhóm AM
 13. CiCC-TPM-CILS/ Tiêu chuẩn C – I – L
 14. CiCC-TPM-LCIL/ Lịch C-I-L
 15. CiCC-TPM-CILR/ Biểu đồ C-L-I
 16. CiCC-TPM-OEET/ Theo dõi OEE
 17. CiCC-TPM-6STS / 6S trước / sau
 18. CiCC-TPM-OPLF/ Biểu mẫu OPL
 19. CiCC-TPM-OPLL/ Danh sách OPL
 20. CiCC-TPM-SOCL/ Nguồn gây nhiểm bẩn
 21. CiCC-TPM-HTRL/ Khu vực khó thao tác
 22. CiCC-TPM-AMB0/ Lưu trình AM bước 0
 23. CiCC-TPM-AMB1/ Lưu trình AM bước 1
 • Hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho trụ cột: AM – Bảo trì tự quản (Bảng AM Bước 4-5-6-7)
 • Tương tự hướng dẫn lên kế hoạch chi tiết cho Trụ cột chính PM – FI và E&T

NGÀY 6. Hướng dẫn lên kế hoạch triển khai AAA-TPM (3 năm) tiếp theo

Cách thức tổ chức lớp học:

 • Nên tổ chức tập trung tại văn phòng Tổng Công Ty với sự tham dự theo thời lượng đề nghị của chuyên gia cho BLĐ (Đỡ đầu TPM Tổng Công Ty) nhằm động viên, thảo luận tiến trình và điều chỉnh nếu cần.
 • Chọn thành viên trong ban chỉ đạo triển khai TPM Tổng Công ty và chọn lựa cấu trúc tổ chức tham gia cụ thể theo phạm vi mỗi trụ cột (đặc biệt là 04 trụ cột chính AM, PM, FI, E&T).
 • Với mỗi Nhà máy tương ứng (Khu vực triển khai thí điểm) được lựa chọn và phân công vai trò trách nhiệm phụ trách / thực hiện rõ ràng để phụ trách các trụ cột cùng tham gia học và lên kế hoạch triển khai cụ thể. Cũng như xây dựng các KPI TPM và mục tiêu TPM…
 • Chuyên gia sẽ tập trung đào tạo nhận thức kết hợp hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu chuẩn của chương trình TPM toàn cầu.
 • Kết hợp làm việc nhóm / trụ cột / bảng hoạt động/ vai trò trách nhiệm mỗi thành viên, luôn chia sẻ và thảo luận kết hợp phản biện từ chuyên gia CiCC.
 • Lớp học có kiểm tra cuối khóa / trả kết quả đúng sai ngay cho từng người học / trao giấy chứng nhận tham dự và hoàn thành khóa học.
 • Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, chuyên gia sẽ cùng phối hợp và thống nhất lịch trình triển khai cũng như tư vấn tại hiện trường.

Phương pháp giảng dạy

 • Lớp học được phân chia theo nhóm nhỏ học viên để thảo luận và chia sẻ.
 • Phương pháp đào tạo nhấn mạnh đến việc học viên làm trung tâm dựa trên các bài tập tình huống, video clip, trò chơi…
 • Phương pháp không đặt nặng tính lý luận, giáo điều.
 • Giảng viên trình bày lý thuyết ngắn gọn, học viên cần tham gia tích cực trong các bài tập ngắn.
 • Sau mỗi phần trình bày của các nhóm học viên, giảng viên gợi ý để điều chỉnh giải pháp và đúc kết những bài học nhỏ theo từng đề mục.
 • Dành nhiều thời lượng Chương trình cho thực hành và hướng dẫn triển khai thực tế.

Thời gian học: 

 • 06 ngày (8:30 – 11:30; 13:30 – 16:30): 3 ngày lý thuyết 3 ngày hướng dẫn chuẩn bị các form biểu mẫu cho AAA-TPM

Chi phí trọn khóa:

Liên hệ x 6 ngày = VNĐ (… triệu đồng)

Ghi chú: Chi phí trên đã bao gồm chi phí in ấn tài liệu, ăn ở đi lại, hóa đơn, chứng nhận hoàn thành.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỐC CiCC, CHUYÊN GIA VJCC

Kinh nghiệm 5S Kaizen, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP.

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Di động         : 0988000364

Email             : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục www.cicc.com.vn (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp. Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư VinaCert. Kiêm giám đốc Chiến lược Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam (www.lean6sigma.vn), là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc gia.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Khách hàng đã tư vấn

Bunge Việt Nam, Cargill Viet Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật, Công ty Bao Bì Tân Thành Đồng, Công Ty Bao Bì VAN NGA PLASTIC, Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công Ty CP Nhựa Tân Tiến, Công Ty District Eight Design, Công Ty Duraflex Vĩnh Tường, Công Ty Đạm Phú Mỹ, Công Ty Freetrend Industrial Việt Nam, Công Ty Gạch Men Hoàng Gia, Công Ty Gỗ THEODORE ALEXANDER, Công Ty Hyundai KEFICO Việt Nam, Công Ty Ishikawa Seiko Việt Nam, Công Ty Kimberly Clark Viet Nam, Công ty KOSVIDA Agrochemical, Công Ty KOTOBUKI SEA Việt Nam, Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Công Ty MASAN CONSUMER, Công Ty May SCORD GARMENT, Công Ty NEW TOYO (VIETNAM), Công Ty Nhãn Hàng AN LAC LABELS, Công Ty NHỰA RẠNG ĐÔNG, Công Ty Nidec Copal Corporation Viet Nam, Công Ty STARPTINT VIETNAM, Công Ty Taekwang Vina, Công Ty Thành Nhơn – NOVA GROUP, Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam, Công ty TNHH Hansae Việt Nam, Công Ty Trần Thạch Cao VĨNH TƯỜNG, Công Ty YKK Việt Nam, Công Ty Z.C. INTERNATIONAL Việt Nam, Jat Autoparts & Industry Equipment Production, KHU PHỨC HỢP CHU LAI – TRƯỜNG HẢI, Ngân Hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Nhá Máy Nhiệt Điện Phú Mỹ I – II – III, Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam, Tông Công Ty CP May Nhà Bè, Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Tailored Garments (member of TAL Apparel) và nhiều các công ty khác mà ông Diệu đã và đang tư vấn xem chi tiết tại: http://cicc.com.vn/khach-hang/

Ông Diệu đã thực hiện nhiều khóa huấn luyện từ cơ bản đến trình độ chuyên sâu như “Chuyên gia triển khai Lean, Đai xanh, Đai đen Lean6sigma” cho các tập đoàn, công ty, tổ chức và cá nhân trong rất nhiều các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Ông cũng được mời thuyết trình trong hầu hết các hội thảo hội nghị liên quan đến cải tiến Năng suất- Chất lượng- Lean, 6Simga . . . trên khắp các thành phố lớn và các khu công nghiệp.

Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

Kinh nghiệm làm việc (xem chi tiết hồ sơ chuyên gia)

Chúng tôi mong nhận được sự xem xét và phê duyệt của Quý Công ty

Contact Me on Zalo