Viettel Construction áp dụng triển khai Lean Six Sigma TPM

Viettel Construction áp dụng triển khai Lean Six Sigma TPM

Chương trình tư vấn triển khai áp dụng Lean Six Sigma TPM TQM 5S 6S Kaizen BSC KPIs OKRs SCM và các công cụ cải tiến Năng Suất Chất Lượng thường sử dụng như FMEA SPC MSA DOE VSM KANBAN SMED 8D QFD Minitab… Viettel Construction là một trong những công ty thành viên của...
KPI là gì

KPI là gì

KPI là viết tắt của “Key Performance Indicator” (Chỉ số hiệu suất chính). KPI là một phương tiện để đo lường và đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu của một tổ chức, một dự án hoặc một cá nhân. KPIs được sử dụng để xác định và theo dõi những chỉ số quan trọng và định hướng cho hoạt động và kết quả.

Mỗi tổ chức hoặc dự án có thể có những KPI riêng, phụ thuộc vào mục tiêu và yêu cầu cụ thể. Các KPI thường được thiết lập dựa trên các tiêu chí đo lường có liên quan đến hiệu suất, chất lượng, hiệu quả, sản xuất, tài chính và khách hàng. Ví dụ về KPI bao gồm doanh thu, tỉ lệ chuyển đổi, chỉ số hài lòng khách hàng, số lượng sản phẩm hoàn thành, thời gian đáp ứng dịch vụ, và tỉ lệ hủy bỏ đơn hàng.

KPIs có vai trò quan trọng trong việc giúp tổ chức đo lường tiến bộ và hiệu quả của hoạt động, xác định vấn đề, đưa ra điều chỉnh và cải thiện hiệu suất trong các lĩnh vực khác nhau.

Thiết lập KPI (Key Performance Indicators) có nhiều lợi ích quan trọng cho tổ chức hoặc dự án. Dưới đây là một số lý do vì sao nên thiết lập KPI:

1. Định hướng và mục tiêu: KPI giúp xác định và tập trung vào những chỉ số quan trọng nhất để đạt được mục tiêu của tổ chức hoặc dự án. Nó cung cấp một hướng đi rõ ràng và định hình các mục tiêu cụ thể mà mọi người có thể hướng đến.

2. Đo lường tiến bộ: KPI cung cấp một cơ chế để đo lường tiến bộ và theo dõi hiệu suất theo thời gian. Nó cho phép tổ chức biết được liệu họ đang tiến triển theo hướng đúng hay không và có thể đưa ra điều chỉnh cần thiết để cải thiện kết quả.

3. Định rõ trách nhiệm: KPI giúp xác định rõ ràng và phân công trách nhiệm cho từng cá nhân hoặc nhóm làm việc. Nó giúp tạo ra sự minh bạch và rõ ràng về nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người, đồng thời khuyến khích sự chịu trách nhiệm và tự động hóa quy trình.

4. Đồng nhất hiệu suất: KPI cho phép tổ chức đánh giá hiệu suất và so sánh giữa các đơn vị, bộ phận hoặc cá nhân khác nhau. Nó tạo ra một tiêu chuẩn chung và khung thức để so sánh và đánh giá các kết quả.

5. Định hướng cải tiến: KPI giúp nhận diện vấn đề và khuyến khích việc cải thiện hiệu suất. Khi tổ chức đo lường KPI và nhận thức về các mặt yếu kém, họ có thể tìm cách cải thiện và áp dụng các biện pháp cần thiết để đạt được mục tiêu.

6. Định hình quyết định chiến lược: KPI cung cấp thông tin quan trọng và dữ liệu số để hỗ trợ quyết định chiến lược. Nó giúp tổ chức xác định những mục tiêu dài hạn và lập kế hoạch phù hợp để đạt được chúng.

Tổ chức nên thiết lập KPI để tạo ra sự tập trung, đo lường và theo d

õi hiệu suất, định hướng và cải thiện kết quả, đồng thời tạo ra một hệ thống quản lý tiến bộ và định rõ trách nhiệm.

Contact Me on Zalo