Liên kết chuỗi giá trị Nông sản LANGBIANG

Liên kết chuỗi giá trị Nông sản LANGBIANG

NÔNG SẢN LANGBIANG Chuyên cung cấp Nông sản, đặc sản vùng miền Sạch – Chuẩn – Chất LANGBIANG đặt Tình Yêu Thương làm giá trị nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi không chỉ mang trên mình SỨ MỆNH phát triển nông sản, đặc sản...
Chuỗi An toàn Thực phẩm Việt nam – VFSC

Chuỗi An toàn Thực phẩm Việt nam – VFSC

VIET NAM FOOD SAFETY CHAIN – VFSC QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0 / VIETNAM FOOD SAFETY CHAIN – VFSC-eAGRI SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ – CHUỖI CHĂN NUÔI (tương tự có chuỗi trồng trọt, thủy sản và organic, chuỗi khác) Logic thiết kế hoàn toàn phù hợp...
Contact Me on Zalo