Tuyển lập trình 5 vị trí

Tuyển lập trình 5 vị trí

Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục (CiCC www.cicc.com.vn) chuyên cung cấp các giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện 4.0. Chúng tôi là đơn vị đào tạo & huấn luyện, tư vấn thiết kế, thực hiện phát triển và triển khai hệ thống phần mềm CiCC – LeanERP &...
Tuyển lập trình 5 vị trí

Tuyển lập trình 5 vị trí

CiCC thông báo tuyện dụng trong quá trình mở rộng dịch vụ Tư vấn Huấn luyện Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục (CiCC www.cicc.com.vn) chuyên cung cấp các giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện 4.0. Chúng tôi là đơn vị đào tạo & huấn luyện, tư vấn thiết...
Contact Me on Zalo