Tuyển lập trình 5 vị trí

Tuyển lập trình 5 vị trí

Do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển nhóm năm (05) lập trình với yêu cầu nhu sau:
Yêu cầu năng lực:
– Lập trình: NodeJS, javascript, HTML/CSS
– Database: PostgreSQL, Mongodb
– Viết App: Android / IOS bằng React Native
– Có kinh nghiệm lập trình 1-2 năm
Số lượng: 05

Tuyển lập trình 5 vị trí

Tuyển lập trình 5 vị trí

Do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển nhóm năm (05) lập trình với yêu cầu nhu sau:
Yêu cầu năng lực:
Lập trình: NodeJS, javascript, HTML/CSS
Database: PostgreSQL, Mongodb
Viết App: Android / IOS bằng React Native
Có kinh nghiệm lập trình 1-2 năm
Số lượng: 05

Contact Me on Zalo