CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM

CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA CÁC KHÓA HỌC VỀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM Tên khóa học Thời lượng Public On-site FIT01 – Applying Design of Experiments (DOE) 3 days Y Y FIT02 – Basic Problem Solving (Root Cause Analysis)...
Contact Me on Zalo