KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP LEAN SIX SIGMA DMAIC

KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP LEAN SIX SIGMA DMAIC

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP SIX SIGMA CÁC ĐAI Tên khóa học Thời lượng Public On-site SSM01 – Six Sigma Black Belt Certification 20 days Y Y SSM02 – Six Sigma GB upgrade to BB Certification 10...
Chứng chỉ đẳng cấp lean six sigma yellow belt green belt black belt

Chứng chỉ đẳng cấp lean six sigma yellow belt green belt black belt

Với mong muốn đáp ứng nhu cầu đào tạo và phát triển kỹ năng của các doanh nghiệp, Công Ty CiCC – Continuous Improvement Consulting Company cung cấp các khóa học và tư vấn Lean Six Sigma và Công cụ Cải tiến tiên tiến, giúp nhân viên các công ty nắm vững kiến thức và kỹ...
Contact Me on Zalo