Khóa học thẻ điểm cân băng BSC KPI OKR

Khóa học thẻ điểm cân băng BSC KPI OKR

Phương pháp tiếp cận cải tiến của CiCC Chúng tôi tự hào là đơn vị vừa kết hợp được giữa quản lý và định hướng chiến lược (WHAT) theo Balanced Scorecard (BSC) thiết lập mục tiêu Management By Objectives (MBO) chuyển đổi KPIs thành OKRs vừa...
Khóa học thẻ đểm cân bằng BSC KPI OKR

Khóa học thẻ đểm cân bằng BSC KPI OKR

Phương pháp tiếp cận cải tiến của CiCC Chúng tôi tự hào là đơn vị vừa kết hợp được giữa quản lý và định hướng chiến lược (WHAT) theo Balanced Scorecard (BSC) thiết lập mục tiêu Management By Objectives (MBO) chuyển đổi KPIs thành OKRs vừa là đơn vị hỗ trợ, tư vấn...
Triển khai Balanced Scorecard (BSC) thành công

Triển khai Balanced Scorecard (BSC) thành công

Triển khai Balanced Scorecard (BSC) thành công đòi hỏi sự kế hoạch, triển khai có hiệu quả và sự cam kết từ cấp lãnh đạo cũng như toàn bộ nhân viên. Dưới đây là một số bước quan trọng để triển khai BSC thành công: 1. Hiểu rõ mục tiêu và chiến lược: Xác định mục tiêu...
Contact Me on Zalo