CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA CÁC KHÓA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG Tên khóa học Thời lượng Public On-site PEX01 – Optimizing Teams for Success 1 days N Y PEX02 – Lean Assessments 2 days N Y PEX03 – Six Sigma Assessments...
Contact Me on Zalo