Statistical Process Control (SPC)

Statistical Process Control (SPC)

Kiểm soát Quá trình bằng Thống kê (Statistical Process Control – SPC): Là phương pháp được sử dụng trong kiểm soát chất lượng để giám sát và kiểm soát quá trình. SPC dụng các kỹ thuật thống kê để phân tích dữ liệu thu thập được trong quá trình để hiểu và cải...
Contact Me on Zalo