Hệ thống Quản lý Hiệu suất Key Performance Indicators

Hệ thống Quản lý Hiệu suất Key Performance Indicators

Chương trình này được dẫn dắt bởi Chuyên Gia MBB. Phạm Thanh Diệu, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý chất lượng và hiệu suất. Dưới sự phụ trách của ông Diệu, chương trình đã tổ chức thành công và thực hiện với sự tham gia của 41 cán bộ quản lý đến...
Tối Ưu Hóa Hiệu Suất với PQCDSM

Tối Ưu Hóa Hiệu Suất với PQCDSM

Bạn có muốn tối ưu hóa hiệu suất trong công việc của mình? Bạn muốn công ty của mình phát triển mạnh mẽ với một môi trường làm việc an toàn và tinh thần nhân viên cao? Hệ thống Quản lý Hiệu suất Key Performance Indicators Hướng dẫn xây dựng KPI PQCDSM là viết tắt của...
Contact Me on Zalo