Jidoka – Autonomation

Jidoka – Autonomation

Autonomation mô tả một đặc tính của thiết kế bằng máy để đem lại nguyên lý “Jidoka” được sử dụng trong Toyota Production System (TPS). Autonomation, hay Jidoka, có thể cũng được mô tả như “Tự động hóa thông minh” hay “Tự động hóa với sự...
Contact Me on Zalo