Các bước thực hiện Value Stream Mapping (VSM)

Các bước thực hiện Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping (VSM) là một công cụ quan trọng trong quản lý quá trình sản xuất và tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong lĩnh vực quản lý chất lượng và quá trình sản xuất. VSM là một phần quan trọng của phương pháp Lean Manufacturing, nhằm giúp các tổ chức tìm hiểu và...
Hướng dẫn sử dụng Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM)

Hướng dẫn sử dụng Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM)

Value Stream Mapping (VSM) là một công cụ quan trọng trong quản lý quá trình sản xuất và tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong lĩnh vực quản lý chất lượng và quá trình sản xuất. VSM là một phần quan trọng của phương pháp Lean Manufacturing, nhằm giúp các tổ chức tìm hiểu và...
Contact Me on Zalo