TPM là gì?

TPM là gì?

TPM bảo trì năng suất tổng thể được CiCC thiết kế và phát triển dựa trên chuẩn mực quốc tế của học viện bảo trì Nhật bản JiPM. TPM được CiCC tư vấn cho các tập đoàn quốc tế và trong nước

Contact Me on Zalo