TPM là gì?

TPM là gì?

TPM là gì? TPM và Trụ Cột Chính – CiCC TPM TPM viết tắt của Total Productive Maintenaince tạm gọi là Bảo trì Năng suất toàn diện. Việc thực hiện TPM là nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bị, nâng cao năng suất với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt vòng...
Contact Me on Zalo