TPM là gì?

TPM là gì?

TPM bảo trì năng suất tổng thể được CiCC thiết kế và phát triển dựa trên chuẩn mực quốc tế của học viện bảo trì Nhật bản JiPM. TPM được CiCC tư vấn cho các tập đoàn quốc tế và trong nước

Khóa học Bảo trì TPM

Khóa học Bảo trì TPM

khóa học bảo trì năng suất tổng thể TPM được CiCC thiết kế dựa trên kinh nghiệm triển khai cho các tập đoàn hàng đầu thế giới và ở Việt nam

Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance TPM

Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance TPM

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA Đang tải… Thời gian: 4 ngày Mục tiêu khóa học: Giải thích được vai trò của TPM trong tổ chức của bạn Trạng thái hiện tại, thiết lập các mục tiêu và các các lợi ích mang lại từ TPM cho  tổ chức của bạn Giải...
Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance TPM

Khóa học bảo trì năng suất tổng thể Total Productive Maintenance TPM

Thành phần tham gia: Thành viên tham gia đền từ: Phòng sản xuất, phòng bảo trì, phòng kế hoạch, phòng quản lý chất lượng, các kỹ thuật viên, các tổ chức huấn luyện và đào tạo, phòng cải tiến liên tục, và bất kỳ người nào có liên quan đến triển khai TPM tại đơn vị mình...
Contact Me on Zalo