TPM là gì?

TPM là gì?

TPM là gì? TPM và Trụ Cột Chính – CiCC TPM TPM viết tắt của Total Productive Maintenaince tạm gọi là Bảo trì Năng suất toàn diện. Việc thực hiện TPM là nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bị, nâng cao năng suất với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt vòng...
Khóa học Bảo trì TPM

Khóa học Bảo trì TPM

Đào tạo TPM, Tư vấn TPM và Hướng dẫn Triển khai Bảo trì TPM Tên khóa họcThời lượngPublicOn-siteTPM01 – Introduction Total Productive Maintenance (TPM)1 daysYYTPM02 – TPM for Management2 daysYYTPM03 – TPM Awareness2 daysYYTPM04 – TPM Autonomous...
Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance TPM

Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance TPM

ĐÀO TẠO KHÓA HỌC CHỦ ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ĐỊA ĐIỂM NHÓM HỌC CHUYÊN GIA Đang tải… Thời gian: 4 ngày Mục tiêu khóa học: Giải thích được vai trò của TPM trong tổ chức của bạn Trạng thái hiện tại, thiết lập các mục tiêu và các các lợi ích mang lại từ TPM cho  tổ chức của bạn Giải...
Khóa học bảo trì năng suất tổng thể Total Productive Maintenance TPM

Khóa học bảo trì năng suất tổng thể Total Productive Maintenance TPM

Thành phần tham gia: Thành viên tham gia đền từ: Phòng sản xuất, phòng bảo trì, phòng kế hoạch, phòng quản lý chất lượng, các kỹ thuật viên, các tổ chức huấn luyện và đào tạo, phòng cải tiến liên tục, và bất kỳ người nào có liên quan đến triển khai TPM tại đơn vị mình...
Contact Me on Zalo