GIỚI THIỆU MASTER BLACK BELT (MBB) LEAN SIX SIGMA BẬC THẦY ĐAI ĐEN

Master Black Belt (MBB) là những Đai đen hoàn hảo, là mức chứng nhận cao nhất trong kỹ thuật quá trình cải tiến Six Sigma. MBB là một trình độ quản lý và điều hành để lãnh đạo chiến lược cải tiến liên tục trong một tổ chức trong khi làm việc chặt chẽ với Lãnh đạo Doanh nghiệp. Kỹ năng lớn nhất của MBB là nhận diện lựa chọn và thực hiện các phương pháp cải tiến phù hợp cho thử thách kinh doanh của tổ chức trong ngắn hạn hoặc dài hạn.

Vì vậy MBB là những người chịu trách nhiệm cố vấn và huấn luyện cho Đai đen, Đai xanh, Đai vàng và cả Champion Quản lý/ Điều hành trong các dự án Six Sigma. Họ tư vấn các ý tưởng cho các đăng cấp Đai khác trong tổ chức, bao gồm cả tiến trình thực hiện dự án PDCA, DMAIC và DMADV về các vấn đề trong sản xuất và cả vấn đề kinh doanh quan trọng và đầy thách thức. Họ là những chuyên gia được công nhận trong các tổ chức để giải quyết các vấn đề phức tạp.

MBB được chứng nhận là những chuyên gia đã được chứng minh trong toàn bộ phạm vi của công cụ Six Sigma và các Phương pháp. Họ có bí quyết và kỹ năng để cải tiến đột phá chất lượng và giải quyết các vấn đề trong hầu hết các quá trình phức tạp. Họ thường tham gia vào các dự án Six Sigma có giá trị ước tính ít nhất là hàng triệu USD và họ có thể thực hiện tới 2-4 dự án như vậy trong một năm.

MBB được chứng nhận là những người dày dạn kinh nghiệm, có thể giải quyết các thách thức phức tạp về sản xuất/ kinh doanh cả trong dịch vụ và liên chức năng rộng lớn đòi hỏi kỹ năng thu thập và phân tích dữ liệu chuyên sâu. Họ tìm hiểu, thử nghiệm và tài trợ cho các công cụ, phương pháp và chiến lược Six Sigma thành công mới, đồng thời họ khám phá ra các cơ hội tiềm năng cho các Dự án Six Sigma mới.

Hơn nữa, MBB được chứng nhận xây dựng chương trình đào tạo và trao đổi kiến thức Six Sigma, và họ chịu trách nhiệm thực hiện thành công và kịp thời các hoạt động đào tạo trong các tổ chức. Họ làm việc rất chặt chẽ với các Champion Quản lý và Điều hành và các MBB khác.

https://cicc.com.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-nang-cap-black-belt-tro-thanh-master-black-belt-lean-six-sigma/
Khóa huấn luyện BB nâng cấp thành MBB cho các tập đoàn được CiCC thiết kế
Contact Me on Zalo