Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản

Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản

  Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (Viện VJCC) được thành lập theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHNT do Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương ký ngày 10/3/2017 trên cơ sở nâng cấp hai Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam Nhật Bản Hà Nội và TP Hồ...
Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản

Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản

  Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (Viện VJCC) được thành lập theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHNT do Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương ký ngày 10/3/2017 trên cơ sở nâng cấp hai Trung tâm Hợp tác Nguồn Nhân lực Việt Nam Nhật Bản Hà Nội và TP Hồ...
Contact Me on Zalo