Công Ty Bao Bì Ngai Mee Group

CiCC cung cấp các khóa đào tạo về 5S và Quản lý trực quan cho Ngai Mee VN.  5S bao gồm: Giai đoạn1 – Seiri (整理) Sorting – Sàng Lọc: Kiểm tra tất cả công cụ, nguyên liệu, … trong nhà máy, khu vực làm việc và chỉ giữ những mục quan trọng. Mọi thứ khác được cất giữ hay...
Contact Me on Zalo