Công Ty Bao Bì Ngai Mee Group

Công Ty Bao Bì Ngai Mee Group

CiCC cung cấp các khóa đào tạo về 5S và Quản lý trực quan cho Ngai Mee VN.  5S bao gồm: Giai đoạn1 – Seiri (整理) Sorting – Sàng Lọc: Kiểm tra tất cả công cụ, nguyên liệu, … trong nhà máy, khu vực làm việc và chỉ giữ những mục quan trọng. Mọi thứ khác được cất giữ hay...
Contact Me on Zalo