Mục đích của PokaYoke hay Mistake-proofing (ngăn ngừa lỗi) là loại trừ lỗi. Để loại trừ lỗi, chúng ta cần sửa đổi quá trình nên không thể thực hiện từ ban đầu. Với những giải pháp ngăn ngừa lỗi, nhiều tác vụ lặp lại phụ thuộc vào trí nhớ của công nhân được đưa vào xây dựng bản thân quá trình. Ngăn ngừa lỗi giải phóng thời gian và tâm trí của lực lượng lao động để theo đuổi nhiều hoạt động sáng tạo và giá trị hơn. Ngăn ngừa lỗi cũng kéo một sự thay đổi trong suy nghĩ của tổ chức. Các tổ chức phải thiết lập một suy nghĩ ngăn ngừa lỗi nhằm đẩy mạnh niềm tin rằng mà không thể chấp nhận thậm chí kể cả một số lượng sản phẩm hay dịch vụ bị lỗi nhỏ.

Được dịch từ tiếng Anh-Poka-yoke là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “chống lỗi” hoặc “ngăn ngừa lỗi”. Poka-ách là bất kỳ cơ chế nào trong một quy trình giúp người vận hành thiết bị tránh những sai sót và khiếm khuyết bằng cách ngăn chặn, sửa chữa hoặc thu hút sự chú ý đến các lỗi của con người khi chúng xảy ra. Wikipedia (tiếng Anh)

https://cicc.com.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ngan-ngua-sai-sot-jidoka-autonomation/

Poka-yoke is a Japanese term that means “mistake-proofing” or “error prevention”. A poka-yoke is any mechanism in a process that helps an equipment operator avoid mistakes and defects by preventing, correcting, or drawing attention to human errors as they occur.

Poka Yoke là một khái niệm và phương pháp trong Lean Manufacturing (sản xuất tinh gọn) nhằm ngăn chặn lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất.

Poka Yoke được tạo ra bởi Kỹ sư Nhật Bản Shigeo Shingo như một phần của hệ thống sản xuất Toyota (Toyota Production System). Mục tiêu chính của Poka Yoke là giảm lỗi và tăng tính tin cậy của quy trình sản xuất bằng cách ngăn chặn hoặc phát hiện lỗi ngay từ giai đoạn đầu.

Phương pháp Poka Yoke có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực và quy trình sản xuất khác nhau, từ lắp ráp sản phẩm đến quá trình kiểm tra chất lượng. Mục tiêu là tạo ra các thiết kế và quy trình làm việc sao cho khả năng xảy ra lỗi là thấp nhất có thể.

Có hai loại chính của Poka Yoke:

 1. Poka Yoke phòng ngừa (Preventive Poka Yoke): Các biện pháp tiền phòng nhằm ngăn chặn lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất. Ví dụ, sử dụng các công cụ, khuôn mẫu hoặc cảm biến để ngăn chặn việc gắp nhầm, lắp sai hoặc đặt sai vị trí các thành phần.
 2. Poka Yoke phát hiện (Detective Poka Yoke): Các biện pháp phát hiện lỗi đã xảy ra trong quá trình sản xuất. Ví dụ, sử dụng cảm biến, đèn báo hoặc âm thanh để thông báo lỗi và ngăn chặn tiếp tục quá trình sản xuất khi có lỗi xảy ra.

Poka Yoke giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, giảm lãng phí và tăng năng suất bằng cách loại bỏ hoặc giảm thiểu các lỗi từ giai đoạn đầu. Nó cũng giúp tạo ra một môi trường làm việc an toàn hơn và đảm bảo rằng các quy trình hoạt động đúng theo các tiêu chuẩn đã định.

Phương pháp Poka Yoke còn gọi là Error Proofing ( Phương pháp ngăn ngừa sai lỗi)

Là phương pháp ứng dụng đơn giản để ngăn ngừa tác động đến chất lượng trong quá trình sản xuất.

Để triển khai Poka Yoke trong một quy trình sản xuất, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 1. Xác định các lỗi tiềm ẩn: Phân tích quy trình sản xuất và xác định các lỗi phổ biến có thể xảy ra. Điều này có thể được thực hiện thông qua việc quan sát, phỏng vấn công nhân và thu thập thông tin từ quá trình sản xuất hiện tại.
 2. Phân loại các lỗi: Phân loại các lỗi thành các nhóm dựa trên nguyên nhân gây ra lỗi. Ví dụ: lỗi do gắp nhầm, lỗi do lắp sai, lỗi do đặt sai vị trí.
 3. Xác định các biện pháp Poka Yoke: Dựa trên việc phân loại các lỗi, xác định các biện pháp Poka Yoke phù hợp để ngăn chặn hoặc phát hiện các lỗi đó. Các biện pháp có thể bao gồm:
 • Sử dụng hướng dẫn đồ họa, biểu đồ, bảng mô phỏng để hỗ trợ việc lắp ráp đúng quy trình.
 • Sử dụng khuôn mẫu, khay đựng hoặc bộ định vị để chỉ dẫn vị trí chính xác của các linh kiện.
 • Sử dụng cảm biến, bộ đếm, đèn báo hoặc âm thanh để phát hiện lỗi và cảnh báo ngay khi lỗi xảy ra.
 1. Thử nghiệm và kiểm tra: Áp dụng các biện pháp Poka Yoke trong quy trình sản xuất và tiến hành thử nghiệm để đảm bảo tính hiệu quả và khả năng ngăn chặn lỗi. Kiểm tra thực tế trên một số mẫu hoặc hàng loạt nhỏ trước khi triển khai rộng rãi.
 2. Đào tạo và hỗ trợ nhân viên: Đào tạo công nhân về các biện pháp Poka Yoke mới và cung cấp hướng dẫn sử dụng chính xác. Đồng thời, đảm bảo rằng nhân viên nhận được sự hỗ trợ và giám sát cần thiết để áp dụng Poka Yoke hiệu quả.
 3. Giám sát và cải tiến liên tục: Theo dõi và theo dõi hiệu quả của Poka Yoke trong quy trình sản xuất. Thu thập phản hồi từ công nhân và quan sát các chỉ số chất lượng để đánh giá hiệu quả. N

ếu cần, thực hiện điều chỉnh và cải tiến để nâng cao tính hiệu quả của Poka Yoke.

Triển khai Poka Yoke yêu cầu sự cam kết từ toàn bộ tổ chức và sự tương tác giữa các bộ phận khác nhau, từ kỹ sư thiết kế đến nhân viên sản xuất. Quan trọng nhất là duy trì sự kiên nhẫn và kiên trì trong việc áp dụng và liên tục cải tiến Poka Yoke để đạt được các lợi ích về chất lượng và hiệu suất trong quá trình sản xuất.

Jidoka là một trong những trụ cột quan trọng của ngôi nhà Lean, đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được chất lượng cao, tăng năng suất và tạo ra môi trường sản xuất tự động.

Jidoka có nghĩa là “tự động dừng” hoặc “tự động kiểm soát”. Đây là một khái niệm được sử dụng trong Toyota Production System (TPS), một hệ thống sản xuất Lean phát triển bởi Toyota.

Jidoka nhằm đảm bảo rằng khi có lỗi xảy ra trong quá trình sản xuất, hệ thống sẽ tự động phát hiện và dừng quá trình để ngăn chặn việc sản xuất các sản phẩm lỗi tiếp tục diễn ra. Điều này giúp ngăn chặn lỗi lan truyền và tạo ra cơ hội để khắc phục ngay từ nguồn gốc.

Các yếu tố quan trọng trong Jidoka bao gồm:

 1. Tự động phát hiện lỗi: Hệ thống được trang bị các cảm biến, máy móc hoặc công nghệ tự động để phát hiện lỗi hoặc biến dạng trong quá trình sản xuất. Các cảm biến có thể giám sát áp suất, nhiệt độ, vị trí, hoặc sự di chuyển của các thành phần.
 2. Tự động dừng sản xuất: Khi một lỗi được phát hiện, quá trình sản xuất sẽ tự động dừng để ngăn chặn việc sản xuất các sản phẩm lỗi tiếp tục. Điều này giúp ngăn chặn lỗi lan truyền và giảm thiểu lãng phí.
 3. Khắc phục và đảm bảo chất lượng: Sau khi quá trình sản xuất dừng, nhân viên có thể tiến hành khắc phục lỗi, xử lý nguyên nhân gốc rễ và đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Mục tiêu là khắc phục lỗi một cách nhanh chóng và đảm bảo rằng các lỗi tương tự không tái diễn.

Jidoka giúp tạo ra một môi trường làm việc tự động, nơi mà các lỗi có thể được phát hiện sớm và khắc phục ngay từ giai đoạn đầu. Điều này giúp giảm thiểu lãng phí, tăng tính tin cậy và chất lượng của sản phẩm và tạo ra s

ự linh hoạt trong quá trình sản xuất.

Tổ chức áp dụng Jidoka cần đầu tư vào công nghệ tự động hóa và huấn luyện nhân viên để hiểu và thực hiện quy trình Jidoka một cách hiệu quả. Sự cam kết từ tất cả các cấp quản lý và nhân viên cũng là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong triển khai Jidoka trong môi trường Lean Manufacturing.

Cải tiến Poka Yoke có thể đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai thành công trụ cột Jidoka. Dưới đây là một số cách bạn có thể cải tiến Poka Yoke để tăng tính hiệu quả của Jidoka:

 1. Liên tục cải thiện biện pháp Poka Yoke hiện có: Đánh giá và kiểm tra các biện pháp Poka Yoke hiện tại để tìm kiếm cơ hội cải tiến. Xem xét xem liệu có thể cải thiện tính tin cậy, khả năng phát hiện lỗi, hoặc dễ sử dụng hơn. Sử dụng phản hồi từ nhân viên và dữ liệu chất lượng để nâng cao hiệu suất của biện pháp Poka Yoke.
 2. Đồng bộ hóa Poka Yoke với công nghệ tự động hóa: Kết hợp Poka Yoke với công nghệ tự động hóa để tạo ra một hệ thống tự động hoàn chỉnh. Sử dụng cảm biến, máy móc tự động và hệ thống điều khiển để ngăn chặn lỗi và dừng quá trình sản xuất khi cần thiết. Điều này giúp tăng tính hiệu quả và đáng tin cậy của Jidoka.
 3. Sử dụng công nghệ mới: Khám phá các công nghệ mới và tiến bộ trong việc áp dụng Poka Yoke. Ví dụ, sử dụng công nghệ Internet of Things (IoT) để kết nối và giám sát các thiết bị và quy trình sản xuất. Áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu và phát hiện các xu hướng lỗi tiềm ẩn. Công nghệ mới có thể cung cấp khả năng Poka Yoke mạnh mẽ hơn và tiếp cận đáng kể.
 4. Đào tạo và tạo ý thức cho nhân viên: Đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo đầy đủ về Poka Yoke và nhận thức về tầm quan trọng của việc áp dụng Jidoka trong quy trình sản xuất. Tạo ra một môi trường làm việc khuyến khích việc phát hiện và báo cáo lỗi, đồng thời tạo ra sự tinh thần tập trung vào chất lượng và phát hiện sớm các vấn đề.
 5. Liên kết Poka Yoke với quy trình Lean khác: Kết hợp Poka Yoke với các phương pháp và công cụ Lean kh

ác như 5S, Kaizen, hoặc Six Sigma. Điều này sẽ tạo ra một hệ thống sản xuất toàn diện và nhất quán, giúp cải thiện chất lượng và tăng năng suất.

Cải tiến Poka Yoke đồng thời tăng tính hiệu quả của Jidoka trong việc ngăn chặn và kiểm soát lỗi trong quy trình sản xuất. Bằng cách liên tục cải tiến và tối ưu hóa Poka Yoke, bạn có thể tạo ra một môi trường sản xuất ổn định và đáng tin cậy, với khả năng phát hiện và khắc phục lỗi ngay từ giai đoạn đầu.

 

Contact Me on Zalo