Hội thảo MTA Vietnam 2016 tại SECC

Hội thảo MTA Vietnam 2012 tại SECC

Tiếp theo Triển lãm MTA tại Hà Nội, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2012, Triển lãm MTA Vietnam 2012 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn  SECC, Phú Mỹ Hưng, TPHCM.

Câu lạc bộ Lean Six Sigma sẽ phối hợp với Ban tổ chức Triển lãm tổ chức Hội thảo vào các buổi sáng ngày 4, 5 và 6 tháng 7 năm 2012 gồm các Chuyên đề về Bảo Nâng cao năng suất chất lượng thông qua giải pháp Lean Six Sigma với sự có mặt của các báo cáo viên tiêu biểu trong và ngoài nước.

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO MTA VIETNAM 2012:

Ngày thứ 1: sáng 4/7/2012/ Day 1: 04th July, 2012 (Morning)

Chuyên đề 1/Session 1: Mô hình cải tiến tại các doanh nghiệp/ Continuous Improvement at Multinational Company (MNC)

Báo cáo 1: Mô hình cải tiến tại các tập đoàn đa quốc gia, các phương pháp và công cụ áp dụng / Continuous Improvement at Multinational Company: Methodology and Tools

MBB-Phạm Thanh Diệu, Chairman of Continuous Improvement Consulting Company – CICC

Báo cáo 2: Tiến trình thực hiện Lean phù hợp cho các doanh nghiệp/ Lean roadmap: Challenges and Solution for Implementation

Dr.-Eng. Đặng Minh Trang, Consultant of CICC

Báo cáo 3: Giới thiệu phần mềm quản trị sản xuất kết hợp Lean Six Sigma/ CICC Software Integrated with Lean Six Sigma

MBB-Phạm Thanh Diệu, Chairman of Continuous Improvement Consulting Company – CICC

Ngày thứ 2: sáng 5/7/2012/ Day 2: 05th July, 2012 (Morning)

Chuyên đề 2/Session 2: Ứng dụng Mô hình cải tiến tại các doanh nghiệp/ Case Studies: Continuous Improvement at Company Level

Báo cáo 1: Tiến trình triển khai hệ thống TPM- Bảo trì năng suất tổng thể / TPM Deployment Plan TPM: Challenges and Solution for Implementation

MBA-Nguyễn Văn Duy, TPM Consultant

Báo cáo 2: Cách thức thúc đẩy hoạt động cải tiến / How to Proceed Improvement Activities

Mr. Terasaki Akashi: Senior Consultants of Hirayama VN Company .

Báo cáo 3: Lean Six Sigma trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới/ Lean Six Sigma in R&D

MBB-Phạm Thanh Diệu, Chairman of Continuous Improvement ConsultingCompany – CICC

Ngày thứ 3: sáng 6/7/2012/ Day 3: 06th July, 2012 (Morning)

Chuyên đề 3/Session 3: Kỹ thuật và Công nghệ / Engineering and Technology

Báo cáo 1: Công nghệ tạo mẫu nhanh: những thành tựu và triển vọng / Rapid Prototyping: Achievements and Perspectives

PGS.TS. Đặng Văn Nghìn / Assoc.Prof. Dang Van Nghin

Báo cáo 2: Nhanh hơn và tinh gọn hơn trong các quá trình sản xuất và dự án với giải pháp phần mềm PJQuick / Quicker and Leaner in Manufacturing Processes and Projects with PJQuick Software Solution

TS. Nguyễn Minh Hà / Dr. Nguyen Minh Ha

Báo cáo 3: Cải thiện hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE) với giải pháp tư vấn và phần mềm EcoMaint / Improving overall Equipment Effectiveness (OEE) with Consultancy and EcoMaint Software Solution

PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn / Assoc.Prof. Pham Ngoc Tuan

Thư mời tham dự Hội thảo MTA VietNam 2012 xin tải về tại đây

Phiếu tham dự Hội thảo MTA VietNam 2012 xin tải về tại đây

Contact Me on Zalo