Click to EtrainingXin chào!

Với thực tế nhu cầu phát triển các kỹ năng phục vụ việc học tập và làm việc hiệu quả của mỗi một thành viên trong tổ chức ngày càng tăng, chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo E-training tại Website. E-training->
Chương trình đào tạo trực tuyến liên kết với các chuyên gia trong và ngoài nước, được hỗ trợ bởi các Công ty và Tổ chức trong nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau

Các hình thức hỗ trợ gồm có:

♦ Các bạn học viên có thể đăng ký học ngay.
♦ Học viên được tạo điều kiện học trực tuyến.
♦ Học viên được tham gia các chương trình huấn luyện Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp được tổ chức hàng tháng tại các công ty.

Để có thể truy cập vào các khóa học bạn sẽ phải mất vài phút để tạo một account mới cho chính bạn trên web site này. Mỗi khóa học riêng biệt có thể có một “khoá truy cập “, nhưng bạn chưa cần chúng bây giờ. Sau đây là các bước:
1. Điền vào biểu mẫu Tài khoản mới với các thông tin của bạn.
2. Một email sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.
3. Đọc email của bạn, nhấn chuột vào liên kết kích hoạt có trong email của bạn.
4. Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận và tiếp theo bạn đăng nhập.
5. Bây giờ chọn khóa học bạn muốn tham gia vào.
Nếu bạn bị nhắc phải điền vào ” một khoá truy cập”- sử dụng khoá truy cập mà giáo viên của bạn đưa cho bạn. Khi đó bạn sẽ được tham gia vào trong khóa học.
Bây giờ bạn có thể truy cập toàn bộ khóa học. Từ bây giờ trở đi bạn chỉ cần nhập tên đăng nhập và mật khẩu của bạn (trong biểu mẫu của trang này ) để đăng nhập và truy cập các khóa học bạn đã đăng ký.

Contact Me on Zalo