Giảm giá!

Khóa học Lean Six Sigma cho Quản lý Điều hành – Champion

Giá gốc là: ₫6,000,000.Giá hiện tại là: ₫4,000,000.

Lean Six Sigma Champion là một vai trò quan trọng trong quá trình triển khai Lean Six Sigma tại một tổ chức. Champion là người đứng đầu của dự án Lean Six Sigma và đảm bảo rằng dự án được thực hiện một cách hiệu quả và thành công.

Champion cần phải có một số kỹ năng nhất định, bao gồm:

 • Kỹ năng lãnh đạo: Champion cần phải có khả năng lãnh đạo và thuyết phục để có thể đưa dự án đến thành công.
 • Kiến thức về Lean Six Sigma: Champion cần phải có kiến thức chuyên sâu về Lean Six Sigma để có thể hướng dẫn những người khác trong tổ chức thực hiện các dự án Lean Six Sigma.
 • Kỹ năng quản lý dự án: Champion cần phải có kỹ năng quản lý dự án để đảm bảo rằng dự án được thực hiện đúng thời gian, đúng ngân sách và đạt được các mục tiêu đề ra.
 • Kỹ năng giao tiếp: Champion cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt để có thể liên lạc với các bên liên quan và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng.

Nhiệm vụ chính của một Lean Six Sigma Champion là đảm bảo rằng các dự án Lean Six Sigma được triển khai một cách hiệu quả và đạt được các kết quả đáng kể cho tổ chức. Champion cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển chiến lược và tiếp cận tổ chức với Lean Six Sigma.

Mô tả

THIẾT LẬP MỤC TIÊU CẢI TIẾN VỚI LEAN SIX SIGMA – LEAN6SIGMA CHAMPION

Giới thiệu Chương trình:

Chương trình thiết kế dành riêng cho Tổ chức/ Doanh nghiệp, được phối hợp thực hiện giữa Câu lạc bộ Lean6sigma Việt nam và Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục – CiCC. www.lean6sigma.vn / www.cicc.com.vn or www.leansigmavn.cm or www.lean.vn  

Dựa trên nhu cầu từ BLĐ trong việc định hướng chiến lược và xây dựng Chuỗi giá trị với mô hình Sản xuất/ Kinh doanh của mình, với mong muốn thiết lập được các mục tiêu cải tiến và áp dụng thành công các Phương thức cải tiến vào Doanh nghiệp của mình.

Tiếp cận hệ thống QUẢN LÝ HIỆU NĂNG BỀN VỮNG (Performance Management System) được đúc kết kinh nghiệm gần 20 năm trong nghề từ các chuyên gia.

Mô hình áp dụng cho Doanh nghiệp, với bất kỳ quy mô nào nhằm kết nối chặt chẽ giữa tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi (Vision – Mission – Value) với kỳ vọng của khách hàng, công việc của nhân viên đến việc quản lý và đánh giá chiến lược, hệ thống quản trị, nâng cao năng lực của tổ chức.

Với thế mạnh vượt trội trong thực tiế áp dụng triển khai tại các Tổ chức/ Doanh nghiệp về các phương pháp và công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, TPS, Six Sigma, TPM, TQM . . . các chuyên gia còn có khả năng kết nối được giữa Phương pháp Thẻ điểm cân bằng – BSC về quản lý và định hướng chiến lược vừa hỗ trợ, tư vấn triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến. Ngoài ra chúng tôi còn có thể giúp khách hàng của mình tích hợp hệ thống phần mềm theo “Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp LeanERP System” giúp quá trình quản trị và điều hành Đơn giản- Linh hoạt- Hiệu quả- Bền vững & Tự động hóa, đồng thời tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data, IoT & AI.

https://cicc.com.vn/khoa-hoc-chung-nhan-dang-cap-lean-six-sigma-dmaic/

Mục tiêu khóa học

Hoàn thành khóa học, người tham dự có thể:

 • Xây dựng và kết nối được chuỗi giá trị của mình theo Sơ đồ chuỗi giá trị – Value Stream Mapping
 • Nắm và hiểu rõ Mô hình kinh doanh, biết nơi nào tạo ra giá trị và nơi nào đang có lãng phí theo Lean
 • Xem xét lại Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị của tổ chức/ “cá nhân” xoay quanh chuỗi giá trị
 • Xây dựng và hiểu rõ Ma trân triển khai chính sách – Policy Deployment Matrix
 • Hiểu biết về các công cụ và phương pháp dùng để cải tiến cho các vấn đề cụ thể
 • Biết cách thiết lập mục tiêu và kế hoạch cải tiến
 • Nắm rõ vai trò và trách nhiệm của một người thúc đẩy quá trình cải tiến Lean Six Sigma Champion
 • Định hướng cá nhân và tổ chức của mình theo Lean Six Sigma với vai trò của Yellow Belt; Green Belt và Black Belt trong tương lai.

Nội dung chương trình

TRÒ CHƠI MÔ PHỎNGSTTNỘI DUNGTG
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TRƯỚC CẢI TIẾN
Chia nhóm và phân vai cho trò chơi mô phỏng Hệ thống sản xuất/kinh doanh truyền thống (trước cải tiến) Sơ đồ chuỗi giá trị truyền thống (trước cải tiến)1.1Quá trình khảo sát và đánh giá hiện trạngNgày 1 Buổi sáng 8:30 – 11:30
1.2Sơ đồ chuỗi giá trị hiện trạng – Value Stream Mapping
1.3Xem xét lại Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi   Xây dựng sơ đồ chiến lược – Strategy Mapping
1.4Giới thiệu các công cụ và phương pháp cải tiến thường sử dụng: Lean – TPS, TPM, TQM, Six Sigma…
LIỆT KÊ CÁC DỰ ÁN CẦN CẢI TIẾN
Chơi mô phỏng vòng 2; với mục tiêu cao hơn Các nhóm đo lường các giá trị hiện trạng để thiết lập mục tiêu phù hợp Áp dụng giải pháp giảm số lượng trên mẻ sản xuất2.1Ma trận triển khai chính sách – Policy Deployment MatrixNgày 1 Buổi chiều 13:30 – 16:30
2.2Liệt kê các dự án cải tiến tiềm năng
2.3Thiết lập mục tiêu cải tiến
2.4Hướng dẫn hoàn thành các bài tập – Trình bày và chia sẻ các nghiên cứu điển hình 
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CẢI TIẾN
Mô phỏng vòng 3 Thay đổi theo mô hình mới Áp dụng các công cụ cải tiến Triển khai các dự án cái tiến theo Lean Six Sigma3.1Cấu trúc tổ chức cải tiến và Nguồn lực  Ngày 2 Buổi sáng 8:30 – 11:30
3.2Kế hoạch dự án theo R-DMAIC-V
3.3Giai đoạn Nhận diện (R-Recognize)
3.4Giai đoạn Xác định (D-Define)
MÔ HÌNH TỐI ƯU VÀ ĐẲNG CẤP DOANH NGHIỆP LEAN SIX SIGMA
Mô phỏng vòng cuối Áp dụng thành công các phương pháp và công cụ Lean Six Sigma4.1Sơ đồ chuỗi giá trị tương laiNgày 2 Buổi chiều 13:30 – 16:30
4.2Cập nhật và cải tiến liên tục với Lean Six Sigma
4.3Doanh nghiệp 4.0
4.4Tiến trình thực hiện Lean Six Sigma phù hợp Thảo luận nhóm và tổng hợp  
Hỏi đáp & Trả lời, Tổng hợp và trắc nghiệm kiến thức

Phương pháp:

Vừa học vừa chơi trò chơi mô phỏng, trình bày nội dung, chia sẻ cá nhân, thuyết trình cá nhân/đội nhóm, đánh giá hiện trạng thực tế doanh nghiệp kết hợp hoạt động mô phỏng và lý thuyết.

Thành phân tham dự:

Quản lý, điều hành, trưởng/phó các phòng ban, và cá nhân có liên quan đến các quá trình cải tến tại các tổ chức/doanh nghiệp.

Thời gian học: 

02 ngày (8:30 – 11:30; 13:30 – 16:30)

Sau khóa học nhận được sự hướng dẫn tư vấn và hỗ trợ trực tiếp của các chuyên gia khi áp dụng thực tế.

GIỚI THIỆU CHUYÊN GIA

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỐC CiCC, CHUYÊN GIA VJCC

Kinh nghiệm 5S Kaizen, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP.

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM

Di động         : 0988000364                 

Email             : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục www.cicc.com.vn (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp. Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư VinaCert. Kiêm giám đốc Chiến lược Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam (www.lean6sigma.vn), là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc gia.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Khách hàng đã tư vấn

Bunge Việt Nam, Cargill Viet Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật, Công ty Bao Bì Tân Thành Đồng, Công Ty Bao Bì VAN NGA PLASTIC, Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công Ty CP Nhựa Tân Tiến, Công Ty District Eight Design, Công Ty Duraflex Vĩnh Tường, Công Ty Đạm Phú Mỹ, Công Ty Freetrend Industrial Việt Nam, Công Ty Gạch Men Hoàng Gia, Công Ty Gỗ THEODORE ALEXANDER, Công Ty Hyundai KEFICO Việt Nam, Công Ty Ishikawa Seiko Việt Nam, Công Ty Kimberly Clark Viet Nam, Công ty KOSVIDA Agrochemical, Công Ty KOTOBUKI SEA Việt Nam, Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Công Ty MASAN CONSUMER, Công Ty May SCORD GARMENT, Công Ty NEW TOYO (VIETNAM), Công Ty Nhãn Hàng AN LAC LABELS, Công Ty NHỰA RẠNG ĐÔNG, Công Ty Nidec Copal Corporation Viet Nam, Công Ty STARPTINT VIETNAM, Công Ty Taekwang Vina, Công Ty Thành Nhơn – NOVA GROUP, Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam, Công ty TNHH Hansae Việt Nam, Công Ty Trần Thạch Cao VĨNH TƯỜNG, Công Ty YKK Việt Nam, Công Ty Z.C. INTERNATIONAL Việt Nam, Jat Autoparts & Industry Equipment Production, KHU PHỨC HỢP CHU LAI – TRƯỜNG HẢI, Ngân Hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Nhá Máy Nhiệt Điện Phú Mỹ I – II – III, Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam, Tông Công Ty CP May Nhà Bè, Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Tailored Garments (member of TAL Apparel) và nhiều các công ty khác mà ông Diệu đã và đang tư vấn xem chi tiết tại: https://cicc.com.vn/khach-hang/

Ông Diệu đã thực hiện nhiều khóa huấn luyện từ cơ bản đến trình độ chuyên sâu như “Chuyên gia triển khai Lean, Đai xanh, Đai đen Lean6sigma” cho các tập đoàn, công ty, tổ chức và cá nhân trong rất nhiều các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Ông cũng được mời thuyết trình trong hầu hết các hội thảo hội nghị liên quan đến cải tiến Năng suất- Chất lượng- Lean, 6Simga . . . trên khắp các thành phố lớn và các khu công nghiệp.

Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

Kinh nghiệm làm việc

Chủ tịch HĐQT – Chuyên gia Tư vấn: Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CiCC

Tháng 05/2011 – Hiện tại

 • Tìm kiếm khách hàng, và phát triển đội ngũ theo tầm nhìn và sứ mệnh của CiCC
 • Tạo dựng văn hóa với các giá trị cốt lõi của CiCC
 • Quản lý các dự án đào tạo – tư vấn và thiết kế phát triển phần mềm
 • Quản lý doanh thu – chi phí – lợi nhuận
 • Chi tiết www.cicc.com.vn or www.leansigmavn.vn  or www.lean.vn

Giám độc Dự án: Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

Tháng 06/2018 – Hiện tại

 • Nghiên cứu các mô hình công nghệ mới trong ngành tài chính chứng khoán
 • Phối hợp với Giám độc công nghệ và đội lập trình để thiết kế – phát triển và triển khai các giải pháp
 • Quản trị các dự án liên quan đến quản trị nhân sự và phân hệ HRM
 • Tích hợp và tối ưu hóa các nền tảng vận hành hiện tại thành một hệ thống thống nhất big data

Giám đốc Chiến lược kiêm Giám đốc Dự án “Chuỗi an toàn thực phẩm VFSC”: Công ty VINACERT.

Tháng 11/2017 – 06/2018

 • Nghiên cứu khả thi dự án và phạm vi hóa dự án
 • Phân tích các yêu cầu hệ thống big data và hệ thống phần mềm
 • Hoạch định ngân sách dự án và xây dựng cấu trúc tổ chức đội phần mềm dự án
 • Thiết kế và phát triển các phân hệ, quản lý lập trình, quản lý cấu hình, quản lý chất lượng tiến độ dự án
 • Xây dựng kế hoạch thử nghiệp và kế hoạch triển khai dự án
 • Quản lý quá trình triển khai và công bố chính thức về dự án
 • Quản lý lập trình và phát triển tích hợp phần mềm ERP cho tất cả các hoạt động của VinaCert
 • Đồng hành cùng hoạch định chiến lược và thực thi chiến lược với HĐQT và BLĐ VinaCert

Trưởng phòng Tư vấn và Huấn luyện Lean6sigma: Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 – QUATEST3

Tháng 02/2009 – Tháng 06/2011

 • Xây dựng chuyên gia tư vấn huấn luyện Lean6sigma cho Trung tâm
 • Tìm kiếm khách hàng và quản lý dự án đào tạo tư vấn Lean6sigma
 • Thực hiện các khóa đào tạo về Lean6sigma tại trung tâm
 • Quản lý dự án và thực hiện tư vấn cho các khách hàng của trung tâm
 • Tổ chức các buổi hội nghị/hội thảo về cải tiến lean6sigma
 • Xây dựng các Chương trình đào tạo và tư vấn cho trung tâm về lean6sigma.

Trưởng phòng Cải tiến: Tập đoàn FPT

Tháng 05/2007 – Tháng 02/2009

 • Quản lý hơn 10 thành viên về cải tiến liên tục toàn thời gian
 • Xây dựng cấu trúc cải tiến tại tập đoàn và các đơn vị thành viên
 • Xây dựng kế hoạch áp dụng triển khai các phương pháp và công cụ cải tiến tại tập đoàn và các đơn vị thành viên
 • Quản lý các dự án cải tiến tại tập đoàn và các đơn vị thành viên
 • Đào tạo và huấn luyện đội ngũ về các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến

Trưởng phòng Cải tiến: Công ty Johnson Controls Vietnam

Tháng 05/2006 – Tháng 05/2007

 • Quản lý Six-sigma/Lean-JCMS (Johnson Control Manufacturing System)
 • Nhận diện các cơ hội cải tiên và thiết lập các dự án cải tiến Lean, Six Sigma…
 • Thiết lập các mục tiêu cải tiến và phối hợp thực thi các dự án cải tiến
 • Đào tạo huấn luyện về các công cụ và phương pháp cải tiến cho các bên liên quan
 • Tham gia các khóa huấn luyện nâng cao Master Black Belt từ tập đoàn
 • Quản lý và triển khai hệ thống BOS (BOS: Business Operating System) là hệ thống tích hợp ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 and OHSAS 18001
 • Lên hế hoạch triển khai và đánh giá hiệu lực hệ thống

Chuyên viên QA và Phát triển chuỗi cung ứng nhãn hiệu riêng: Công ty Metro Cash and Carry Vietnam

Tháng 02/2004 – Tháng 05/2006

 • Phụ trách đảm bảo chất lượng (QA) hàng phi thực phẩm
 • Phụ trách phát triển chuỗi cung ứng cho nhãn hiệu riêng Metro
 • Đánh giá chất lượng sản phẩm nhập vào siêu thị
 • Đánh giá và phát triển nhà cung cấp
 • Lên kế hoạch và thực hiện các đợt đánh giá nội bộ dựa triên tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của tập đoàn
 • Xây dựng hệ thống bảo trì/bảo hành sản phẩm phi thực phẩm tại Việt Nam

SIX SIGMA Black Belt toàn thời gian: Công ty Samsung Electronics Vietnam

Tháng 01/2002 – Tháng 02/2004

 • Quản lý các hoạt động Six Sigma, thực hiện các dự án cải tiến
 • Quản lý hệ thống đề xuất sáng kiến cải tiến
 • Quản lý hoạt động nhóm cải tiến chất lượng QCC
 • Quản lý hệ thống thực hành tốt nhất (Best practice)
 • Thực hiện các báo cáo về cải tiến lên tập đoàn
 • Phối hợp thực hiện các khóa đào tạo về cải tiến
Contact Me on Zalo