Giảm giá!

Thiết kế và cải tiến quá trình sản xuất dựa theo SOP & Six Sigma

Giá gốc là: ₫6,000,000.Giá hiện tại là: ₫4,500,000.

Thiết kế và cải tiến quá trình sản xuất dựa theo SOP & Six Sigma Giới thiệu chương trình: Khóa học “Thiết kế và cải tiến quá trình sản xuất dựa theo SOP & Six Sigma” là một khóa học chuyên sâu về các kỹ thuật và phương pháp nâng cao chất lượng quá trình sản xuất. Khóa học tập trung vào hai chủ đề chính: SOP và Six Sigma.

  • SOP (Standard Operating Procedures): Cung cấp cho học viên kiến ​​thức về cách thiết kế và triển khai một hệ thống SOP hiệu quả trong quá trình sản xuất. Học viên sẽ được hướng dẫn cách tạo ra các quá trình sản xuất hiệu quả và những bước cần thiết để thực hiện chúng. Ngoài ra, học viên sẽ học cách tối ưu hóa quá trình sản xuất bằng cách sử dụng SOP và đảm bảo tính liên tục của quá trình.
  • Six Sigma: Giới thiệu các kỹ thuật và công cụ để cải tiến chất lượng quá trình sản xuất. Học viên sẽ được học cách áp dụng phương pháp DMAIC để tìm kiếm và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất. Ngoài ra, học viên sẽ học cách đo lường và đánh giá tác động của các giải pháp Six Sigma đến hiệu quả tài chính của tổ chức.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn một kiến ​​thức sâu rộng về phương pháp Six Sigma và SOP, cùng với các công cụ và kỹ thuật để áp dụng chúng trong thực tế. Bạn sẽ học từ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này và có cơ hội thực hành những kỹ năng và phương pháp mới để tối ưu hóa quá trình sản xuất của công ty của bạn.

Mô tả

Khóa học “Thiết kế và cải tiến quá trình sản xuất dựa theo SOP & Six Sigma” là một khóa học chuyên sâu về các kỹ thuật và phương pháp nâng cao chất lượng quá trình sản xuất. Khóa học tập trung vào hai chủ đề chính: SOP và Six Sigma.

Giới thiệu chương trình:

  • SOP (Standard Operating Procedures): Cung cấp cho học viên kiến ​​thức về cách thiết kế và triển khai một hệ thống SOP hiệu quả trong quá trình sản xuất. Học viên sẽ được hướng dẫn cách tạo ra các quá trình sản xuất hiệu quả và những bước cần thiết để thực hiện chúng. Ngoài ra, học viên sẽ học cách tối ưu hóa quá trình sản xuất bằng cách sử dụng SOP và đảm bảo tính liên tục của quá trình.
  • Six Sigma: Giới thiệu các kỹ thuật và công cụ để cải tiến chất lượng quá trình sản xuất. Học viên sẽ được học cách áp dụng phương pháp DMAIC để tìm kiếm và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất. Ngoài ra, học viên sẽ học cách đo lường và đánh giá tác động của các giải pháp Six Sigma đến hiệu quả tài chính của tổ chức.

Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn một kiến ​​thức sâu rộng về phương pháp Six Sigma và SOP, cùng với các công cụ và kỹ thuật để áp dụng chúng trong thực tế. Bạn sẽ học từ chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này và có cơ hội thực hành những kỹ năng và phương pháp mới để tối ưu hóa quá trình sản xuất của công ty của bạn.

Nội dung chương trình:

Nội dungThời gian
Học phần SOPNgày 1 Buổi sáng 9:00 – 11:30 am
Giới thiệu về SOP và vai trò của nó trong quản lý sản xuất.
Phân loại các loại SOP khác nhau và cách thức triển khai chúng trong một môi trường sản xuất.
Thiết lập các qui trình và quy trình tiêu chuẩn trong SOP, bao gồm các bước chính để hoàn thành quá trình sản xuất.
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của quá trình và cách đánh giá chúng bằng các tiêu chí chất lượng khác nhau.
Tạo ra các biểu đồ luồng công việc và mô tả chi tiết cho mỗi bước trong quá trình sản xuất.
Đánh giá và đối chiếu các quy trình SOP hiện có với các quy trình tốt nhất và đề xuất các cải tiến và cải thiện.Ngày 1 Buổi chiều 13:30 – 16:00 pm
Cách đo lường hiệu suất của quá trình sản xuất và áp dụng các chỉ tiêu hiệu suất để đánh giá chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất.
Đào tạo nhân viên và giám sát việc thực hiện quy trình theo SOP để đảm bảo chất lượng sản phẩm và tính hiệu quả trong sản xuất.
Phân tích dữ liệu và theo dõi sự thay đổi trong quy trình sản xuất để đưa ra các cải tiến và tối ưu hóa quy trình.
Lập kế hoạch triển khai SOP trong toàn bộ tổ chức để đảm bảo việc tuân thủ quy trình và quy chuẩn sản xuất tốt nhất.
Học phần Six Sigma 
Giới thiệu về Six Sigma và tầm quan trọng của nó trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất.Ngày 2 Buổi sáng 9:00 – 11:30 am
Các công cụ và phương pháp quan trọng để triển khai Six Sigma trong một môi trường sản xuất, bao gồm DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control).
Cách sử dụng DMAIC để đưa ra các cải tiến và tối ưu hóa quá trình sản xuất.Ngày 2 Buổi chiều 13:30 – 16:00 pm
Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất bằng cách sử dụng các công cụ thống kê Six Sigma như biểu đồ dữ liệu, biểu đồ điểm và biểu đồ phân phối.
Các phương pháp để tìm kiếm nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề trong quá trình sản xuất và đưa ra các giải pháp cải thiện.
Các công cụ và kỹ thuật để kiểm soát và duy trì chất lượng quá trình sản xuất, bao gồm giám sát quá trình, lập kế hoạch kiểm tra và bảo trì, và áp dụng các chỉ tiêu chất lượng khác nhau.Ngày 3 Buổi sáng 9:00 – 11:30 am
Cách đo lường hiệu quả của các giải pháp Six Sigma và đánh giá tác động của chúng đến chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất.
Tư duy Six Sigma và cách áp dụng nó trong việc phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng trong sản xuất.
Phương pháp đào tạo và giám sát nhân viên để đảm bảo tính liên tục của quá trình Six Sigma và chất lượng sản phẩm.Ngày 3 Buổi chiều 13:30 – 16:00 pm
Các công cụ và kỹ thuật để đo lường và đánh giá tác động của các cải tiến Six Sigma đến hiệu quả tài chính của tổ chức.

Giới Thiệu Chuyên Gia

MBB. PHẠM THANH DIỆU

CHỦ TỊCH – GIÁM ĐỐC CiCC, CHUYÊN GIA VJCC

Kinh nghiệm 5S KAIZEN, TQM, Lean TPM, Six Sigma, Balanced Scorecard, Quản lý Thiết kế & Phát triển Triển khai Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp ERP.

Nơi ở hiện tại: Phú Mỹ Hưng, Q7, HCM Di động                          0988000364

Email              : dieu.pham@cicc.com.vn

Luôn nổ lực để nâng cao năng lực bản thân và sử dụng mọi khả năng để tiên phong giúp đối tác của mình tiếp cận nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 4.0 với sự bùng nổ của Dữ liệu lớn Big Data. Chia sẻ các kiến thức đã được kiểm chứng với niềm đam mê theo đuổi các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến, dựa trên nền tảng kinh nghiệm từ các tập đoàn đa quốc gia, nền tảng kiến thức dựa trên thực hành thực tế.

Theo đuổi nghề nghiệp quản trị và định hướng chiến lược theo Balanced Scorecard, chịu trách nhiệm thiết kế phát triển và triển khai các chương trình cải tiến tiên tiến theo Lean Six Sigma, Lean TPM, Lean TQM, Lean Supply Chain… Song song đó là tích hợp hệ thống và số hóa toàn diện bằng các nền tảng công nghệ thông tin và tự động hóa mới nhất nhằm giúp cho quá trình quản trị và điều hành Linh hoạt – Hiệu quả – Bền vững và Tự động hóa.

Luôn cam kết đồng hành dài hạn cùng nhau cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực, nâng cao hiệu quả và hiệu lực toàn hệ thống trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về phát triển bền vững tiến tới chuẩn mực “DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU 4.0”.

Tóm lược

Sáng lập Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục www.cicc.com.vn (CiCC: Continuous Improvement Consulting Company) chuyên về đào tạo và tư vấn các hệ thống cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, TPM, TQM, BSC và Thiết kế phát triển phần mềm quản trị doanh nghiệp tích hợp. Phát triển thành công ERP cho ngành May, ERP cho ngành Dệt- Nhuộm, ERP cho ngành Cơ khí Chính xác, Phần mềm quản lý bảo trì bằng máy tính CMMS, Hệ thống VFSC-Vietnam Food Safety Chain… các phần mềm tích hợp do CiCC thiết kế và phát triển hoàn toàn dựa trên logic của các phương pháp quản trị tiên tiến Lean, Six Sigma, TPM, BSC…

Có các kiến thức về Tài chính – Tiền tệ và Chứng khoán trong quá trình làm Giám độc dự án Công ty CP Chứng Khoán VNDIRECT, phụ trách phát triển các dự án công nghệ thông tin và quản lý nhân sự.

Quản lý dự án thiết kế, phát triển & triển khai phần mềm tích hợp “Chuỗi An Toàn Thực Phẩm Việt Nam (VFSC: Vietnam Food Safety Chain)” chủ đầu tư VinaCert. Kiêm giám đốc Chiến lược Công ty CP Giám định và Chứng nhận VinaCert.

Đồng sáng lập Câu Lạc Bộ Lean6sigma Network Vietnam (www.lean6sigma.vn), là nơi giao lưu học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng và triển khai các phương pháp, công cụ cải tiến tiên tiến như Lean, Six Sigma, BSC, SCM, TPM, TQM… vào doanh nghiệp Việt Nam tạo động lực cho phong trào năng suất & chất lượng Quốc gia.

Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian về cải tiến liên tục Lean, Six Sigma, TPM, BSC, SCM… tại các tập đoàn hàng đầu thế giới như: Black Belt Six Sigma toàn thời gian cho các chương trình cải tiến tại Samsung Electronic Vietnam; Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (QA) và Phát triển chuỗi cung ứng (SCM) mảng nhãn hàng thương hiệu riêng của Metro Cash & Carry Vietnam; Trưởng phòng Cải tiến Liên tục & Master Black Belt tại tập đoàn Johnson Controls Vietnam. Và có hơn 4 năm làm việc tại các tổ hàng đầu trong nước như: Trưởng phòng cải tiến liên tục Tập đoàn FPT; Trương phòng tư vấn Cải tiến thuộc Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest3).

Khách hàng đã tư vấn

Bunge Việt Nam, Cargill Viet Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật, Công ty Bao Bì Tân Thành Đồng, Công Ty Bao Bì VAN NGA PLASTIC, Công Ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Công Ty CP Nhựa Tân Tiến, Công Ty District Eight Design, Công Ty Duraflex Vĩnh Tường, Công Ty Đạm Phú Mỹ, Công Ty Freetrend Industrial Việt Nam, Công Ty Gạch Men Hoàng Gia, Công Ty Gỗ THEODORE ALEXANDER, Công Ty Hyundai KEFICO Việt Nam, Công Ty Ishikawa Seiko Việt Nam, Công Ty Kimberly Clark Viet Nam, Công ty KOSVIDA Agrochemical, Công Ty KOTOBUKI SEA Việt Nam, Công ty Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long, Công Ty MASAN CONSUMER, Công Ty May SCORD GARMENT, Công Ty NEW TOYO (VIETNAM), Công Ty Nhãn Hàng AN LAC

LABELS, Công Ty NHỰA RẠNG ĐÔNG, Công Ty Nidec Copal Corporation Viet Nam, Công Ty STARPTINT VIETNAM, Công Ty Taekwang Vina, Công Ty Thành Nhơn – NOVA GROUP, Công Ty TNHH Công Nghiệp Plus Việt Nam, Công ty TNHH Hansae Việt Nam, Công Ty Trần Thạch Cao VĨNH TƯỜNG, Công Ty YKK Việt Nam, Công Ty Z.C. INTERNATIONAL Việt Nam, Jat Autoparts & Industry Equipment Production, KHU PHỨC HỢP CHU LAI – TRƯỜNG HẢI, Ngân Hàng ANZ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Nhá Máy Nhiệt Điện Phú Mỹ I – II – III, Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Phía Nam, Tông Công Ty CP May Nhà Bè, Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam – Nhật Bản, Vietnam Tailored Garments (member of TAL Apparel) và nhiều các công ty khác mà ông Diệu đã và đang tư vấn xem chi tiết tại: https://cicc.com.vn/khach- hang/

Ông Diệu đã thực hiện nhiều khóa huấn luyện từ cơ bản đến trình độ chuyên sâu như “Chuyên gia triển khai Lean, Đai xanh, Đai đen Lean6sigma” cho các tập đoàn, công ty, tổ chức và cá nhân trong rất nhiều các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau. Ông cũng được mời thuyết trình trong hầu hết các hội thảo hội nghị liên quan đến cải tiến Năng suất- Chất lượng- Lean, 6Simga . . . trên khắp các thành phố lớn và các khu công nghiệp.

Ông là cầu nối giữa các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, Bộ Khoa học Công nghệ, các Sở Khoa học Công nghệ và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh. Các dự án Ông đã từng tham gia như: BIC – Best In Class, Chương trình TQM, Chương trình hỗ trợ thường niên các chi cục TCĐLCL về cải tiến năng suất- chất lượng và các dự án áp dụng triển khai thí điểm Lean, Six Sigma. . .

Contact Me on Zalo