Khóa học Lean Six Sigma Green Belt của CiCC là một chương trình đào tạo chuyên sâu về các phương pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý chất lượng dựa trên phương pháp Lean và Six Sigma. Với khóa học này, học viên sẽ được học cách tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm thiểu lãng phí, tăng cường năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng sự hài lòng của khách hàng.

Chương trình đào tạo Lean Six Sigma Green Belt của CiCC được thiết kế để phù hợp với các doanh nghiệp của mọi quy mô và ngành nghề, từ sản xuất đến dịch vụ. Khóa học sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về các phương pháp Lean và Six Sigma, từ đó áp dụng vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kỹ năng cần thiết để lãnh đạo và triển khai các dự án tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Khóa học Lean Six Sigma Green Belt của CiCC được giảng dạy bởi các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý chất lượng. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp tăng cường năng lực cho nhân viên và nâng cao hiệu quả sản xuất của mình.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình đào tạo Lean Six Sigma Green Belt của CiCC, quý khách vui lòng truy cập vào website www.cicc.com.vnwww.lean.vn hoặc www.leansigmavn.com hoặc liên hệ qua email info@cicc.com.vn hoặc số điện thoại 0989051920.

Tham khảo khóa học đã được CiCC tổ chức thành công tai GE Vietnam áp dụng phương pháp Lean Six Sigma để tối ưu hóa quy trình sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm, từ đó tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất. Lean Six Sigma là một phương pháp quản lý chất lượng và hiệu quả, kết hợp giữa Lean Manufacturing và Six Sigma, nhằm loại bỏ các hoạt động lãng phí và giảm thiểu sự biến động trong quy trình sản xuất.

Introduction:

The Lean Six Sigma Green Belt operates in support or under the supervision of a Lean Six Sigma Black Belt and Lean Six Sigma Master Black Belt, analyzes and solves business problems, and is involved in process and quality improvement projects. Lean Six Sigma Green Belt drives process improvement initiatives to develop robust systems for the business and deliver consistent output to customers. Green Belt training equips individuals with a logical and objective way to identify, measure, and eliminate problems / issues with process within an organization. The training also enhances the way employees approach their day-to-day work and strategically positioned to support improvement initiatives at their workplace.
The program “Lean Six Sigma Green Belt” is designed for GE VN to provide team members of GE VN have the knowledge and technical to using Lean Six Sigma Tools and How to use Minitab software to collect data, analyze data and decision on data fact.
Have overall picture and a roadmap for successful implement and application of Lean Six Sigma method. It also provides company’s key staff the ability to apply the appropriate tool for Lean Six Sigma Project of continuous improvement in their respective areas.
According to DMAIC roadmap to do Lean Six Sigma project. Program 10 days’ conduct in 04 stages (3days – 3days – 3days – 1day) with each time is 2 weeks apart. Through each time the participants can apply what they learned in actual Green Belt Project. In this way participants can learn more about project management skills, role and responsibility to help and support improvement team member.

Method:

Construct full theory education program, included of: Theory, Example, Exercise, Question & answer
Divide session by each phase and time for training equal with morning and afternoon section

Program objective:

The main objectives of the program can be provided and training in classrooms, besides that participants will be understood the practical problems and potential solution through actually application Lean Six Sigma project in their workplace. Key objectives are described below
– Being a Lean Six Sigma Green Belt level, know how to manage, lead team, responsible for yourself implementation and success of improvement project.
– Implement or participate in Lean Six Sigma Green Belt projects to improve overall productivity, quality and deliver real benefits for company.
– Apply Lean Six Sigma tools on specific situation and using software of statistical as Minitab, Process mapping as Visio, Planning and project management as MS Project.

Contact Me on Zalo