Chìa khóa để thành công với việc triển khai Cải tiến liện tục nó có liên quan rất nhiều với ngành nghề kinh doanh và lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp hay Tổ chức của bạn, bao gồm luôn cả phòng ban chức năng mà bạn đang làm việc. Cải tiến liên tục với CICC luôn luôn tiếp cận theo quá trình từ đầu vào đền đầu ra để loại trừ các lãng phí và ngăn ngừa các sai hõng để tạo ra một dòng chảy tối ưu.

 

Đọc chi tiết bài viết tại đây:

Contact Me on Zalo