ddnsclTrong khi quá trình hình thành và phát triển của hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) trên thế giới đã diễn ra từ rất lâu, thì ở Việt Nam chúng ta vẫn còn rất ít các doanh nghiệp tiếp xúc với hệ phương pháp cải tiến liên tục này. Nguyên tắc chủ đạo của Lean là gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua việc liên tục loại bỏ lãng phí trong sản suất và dịch vụ thông qua các hoạt động cải tiến năng suất chất lượng mà Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực này. Các kinh nghiệm quản lý thực tế được đúc kết thành các mô hình sản xuất, công cụ quản lý chất lượng tiến tiến như TQM, TPS, TPM, Kaizen, SPC…và được nhiều nơi trên thế giới áp dụng.

Tại Việt Nam trong thời gian qua, cùng với sự phát triển giao thương Việt Nhật, hiện nay Chính phủ đã có phê duyệt triển khai chương trình năng suất chất lượng quốc gia, trong đó có khuyến khích doanh nghiệp áp dụng mô hình quản lý nói trên và mang lại kết quả nhất định.

Nhằm thông tin cho các Doanh nghiệp các cách tiếp cận mới về năng suất, ứng dụng hiệu quả các công cụ quản lý năng suất chất lượng như TPS, KAIZEN, Lean6Sigma, đăc biệt là chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn quản lý của các công ty sản xuất, tư vấn hàng đầu của Nhật như Toyota, Hirayama. QUATEST 3 phối hợp với Công ty Hirayama – Nhật Bản và Câu lạc bộ Lean6Sigma tổ chức Hội thảo “Ứng dụng Lean6Sigma tại Việt Nam – Phương thức TOYOTA và hoạt động KAIZEN” ngày 06/12/2010 (Thứ hai) tại Khách sạn Sài Gòn (41-47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM)  

Ban Tổ chức kính mời các Đơn vị quan tâm cử đại biểu đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm). Chi phí tham dự: 300.000đ/ người

Xin vui lòng tham khảo thông tin liên quan đến Hội thảo:

Contact Me on Zalo