Just In Time là gì

Sản xuất Just-In-Time, hay JIT, là một triết học quản lý tập trung vào loại trừ những hao phí trong sản xuất bằng việc chỉ sản xuất đúng số lượng và kết hợp các thành phần tại đúng chỗ vào đúng thời điểm. Điều này dựa vào một thực tế hao hụt là kết quả từ bất kỳ hoạt động nào làm gia tăng chi phí mà không gia tăng thêm giá trị cho sản phẩm, như là sự chuyển dịch hàng tồn kho từ chỗ này sang chỗ khác hay thậm chí chỉ là hành động của việc cất giữ hàng tồn.
Mục đích (của) JIT, vì vậy, là nhằm giảm thiểu các những hoạt động không gia tăng giá trị và không di chuyển hàng tồn trong khu vực dây chuyền sản xuất. Điều này sẽ dẫn đến thời gian sản xuất nhanh hơn, thời gian giao hàng ngắn hơn, sử dụng thiết bị hiệu quả hơn, yêu cầu không gian nhỏ hơn, tỷ lệ lỗi sản phẩm thấp hơn, chi phí thấp hơn, và lợi nhuận cao hơn.
JIT bắt nguồn từ Nhật bản, nơi nó đã được thực hành từ đầu những năm 1970. Nó được phát triển và hoàn thiện bởi Ohno Taiichi của Toyota, người mà bây giờ được xem như cha đẻ của JIT. Taiichi Ohno phát triển những triết học này như một phương tiện nhằm thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng với thời gian nhanh nhất. Như vậy, trước đây, JIT được sử dụng không chỉ để giảm bớt hao phí trong sản xuất mà còn chủ yếu để sản xuất hàng hóa sao cho hàng hóa đến tay khách hàng chính xác khi họ cần đến.
JIT cũng được biết như một phương pháp sản xuất tin gọn (Lean) hay sản xuất không tồn kho, bởi vì yếu tố then chốt psau của việc áp dụng thành công JIT là giảm tồn kho tại nhiều công đoạn khác nhau dây chuyền sản xuất tới mức tối thiểu. Điều này cần phải có sự phối hợp tốt giữa những công đoạn sao cho mỗi công đoạn chỉ sản xuất chính xác số lượng cần thiết cho công đoạn sau. Nói một cách khác, một công đoạn chỉ nhận vào chính xác số lượng cần thiết từ công đoạn trước.


Hệ thống JIT bao gồm định nghĩa luồng sản xuất và thiết lập khu vực sản xuất sao cho luồng nguyên liệu khi được đưa vào sản xuất được thông suốt và không bị cản trở, do đó giảm bớt thời gian đợi nguyên liệu. Điều này yêu cầu khả năng của các những trạm làm việc khác nhau mà nguyên liệu đi qua tương ứng và cân bằng một cách chính xác, và như vậy những điểm “thắc cổ chai” trong dây chuyền sản xuất sẽ được loại trừ. Cơ cấu này bảo đảm rằng nguyên liệu sẽ được gia công mà không có việc xếp hàng hay ngừng lại chờ.
Khía cạnh quan trọng khác của JIT là việc sử dụng một hệ thống “kéo” (pull) để di chuyển những tồn kho xuyên qua dây chuyền sản xuất. Với một hệ thống như vậy, những yêu cầu của công đoạn tiếp theo sẽ điều chỉnh sản lượng của công đoạn trước đó. Vì vậy đối với JIT thật cần thiết để định nghĩa một quá trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc “kéo” các lô từ một công đoạn sang công đoạn kế tiếp.

“Just in time” (viết tắt là JIT) là một phương pháp quản lý sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng trong đó các vật tư và thành phẩm được sản xuất hoặc vận chuyển đến địa điểm sử dụng đúng vào thời điểm cần thiết và trong số lượng cần thiết, tránh việc sản xuất hoặc lưu trữ quá nhiều hàng tồn kho.

Phương pháp JIT nhằm tối ưu hóa quá trình sản xuất và vận chuyển, giảm thiểu thời gian chờ đợi, tăng cường hiệu quả và giảm chi phí. Phương pháp này yêu cầu một sự đồng bộ hoàn hảo giữa các bộ phận của hệ thống sản xuất và chuỗi cung ứng.

Các ưu điểm của JIT bao gồm:https://youtu.be/LNRp8cTbAyk

  • Giảm thiểu hàng tồn kho và chi phí lưu trữ
  • Tối ưu hóa quá trình sản xuất và vận chuyển
  • Giảm thiểu thời gian chờ đợi và tăng cường hiệu quả
  • Tăng tính linh hoạt và khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường

Tuy nhiên, JIT cũng có những hạn chế như:

  • Yêu cầu sự đồng bộ hoàn hảo trong quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng
  • Yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận của hệ thống sản xuất
  • Rủi ro khi có sự cố trong chuỗi cung ứng có thể ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và vận chuyển

Tóm lại, JIT là một phương pháp quản lý sản xuất và chuỗi cung ứng tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí, tuy nhiên yêu cầu sự đồng bộ và phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận và có rủi ro khi có sự cố trong chuỗi cung ứng.

Contact Me on Zalo