Tư vấn 5S 6S Kaizen Lean TPM Six Sigma chuấn hóa quá trình SOP gắn kết với MBO BSC KPI OKR tiến tới tự động hóa

https://cicc.com.vn/tu-van-trien-khai-lean-six-sigma/

Chuyên gia của CiCC sẽ nhận diện và xác định cách thức nào là tốt nhất và phù hợp nhất với phương pháp luận của cải tiến bền vững hiệu năng. Chúng tôi bắt đầu với quá trình đánh giá và khảo sát hiện trường- hiện vật- hiện trạng (khám bệnh), sau đó cung cấp cho khách hàng một bản báo cáo với đầy đủ các giá trị hiệu năng hiện tại kèm theo và một phác đồ cải tiến. Khi đó chuyên gia CiCC dễ dàng phối hợp cùng với khách hàng để phát triển/ triển khai và cùng nhau tìm ra các lời giải đột phá, tối ưu từ các phương pháp và công cụ tốt nhất.

6S: Là một phương pháp quản lý gồm 5S nâng cao + An toàn giúp công ty có một môi trường làm việc sạch sẽ, an toàn và hiệu quả mỗi ngày. Giúp quá trình học hỏi những gì cần thiết để chăm sóc môi trường làm việc của công ty và phát triển vai trò quản lý thông qua các hoạt động thực tế, thay đổi tư duy để có thái độ lãnh đạo tập trung và chu đáo cũng như xây dựng tinh thần đồng đội giữa mọi người thông qua chương trình 6S, xây dựng ý thức cải tiến (Kaizen) cho mọi người tại nơi làm việc, đồng thơi xây dựng nền tảng để đưa vào các kỹ thuật cải tiến nâng cao như Lean Six Sigma TPM…

Kaizen: Là một phương pháp quản lý liên tục, tập trung vào cải tiến từng bước nhỏ để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và tăng cường chất lượng sản phẩm.

Lean: Là một phương pháp quản lý tập trung vào việc loại bỏ lãng phí và tối ưu hóa quá trình sản xuất. Phương pháp này giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

TPM: Là một phương pháp quản lý bảo trì toàn diện, tập trung vào việc duy trì các thiết bị, máy móc và công cụ sản xuất để đảm bảo hoạt động hiệu quả và tránh sự cố. Phương pháp này giúp giảm thời gian ngừng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Six Sigma: Là một phương pháp quản lý tập trung vào việc giảm dao động và bất ổn trong quá trình sản xuất và cải tiến chất lượng sản phẩm. Phương pháp này giúp giảm chi phí, tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ngoài việc triển khai 6S, Kaizen, Lean TPM, Six Sigma và BSC (MBO) KPI OKR vào áp dụng thì việc đầu tư vào công nghệ mới và tự động hóa quá trình sản xuất, kinh doanh là rất quan trọng để doanh nghiệp có thể tối ưu hóa hoạt động, tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, CiCC cũng tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số cũng là một trong những bước đột phá quan trọng để giúp doanh nghiệp tăng tốc độ xử lý thông tin, tăng tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu, giảm thiểu các sai sót và rủi ro trong quá trình sản xuất, giúp quản lý tốt hơn việc lập kế hoạch và quản lý tài chính, cải thiện năng lực cạnh tranh và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Đến với CiCC chương trình 5S + SAFETY = 6S không đơn thuần là 5S, Sàng lọc, Sắp xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng: 6S theo quan điểm của Lean là loại trừ lãng phí và bất hợp lý, giúp tổ chức cải tiến năng suất, chất lượng, môi trường làm việc an toàn và phát huy tính sáng tạo cho nhân viên. Vì vậy chương trình được thiết kế lồng ghép vào các triết lý của Lean TPM và các công cụ cải tiến tiên tiến khác.
Khi triển khai 5S đơn thuần thì thường S3-Sạch sẽ được người ta diễn giải như là lau chùi vệ sinh hay quét dọn, nhưng không phải: Hoạt động trong S3 phải gắn liền với phân tích và nhận diện các vấn đề bất thường có thể xẩy ra vì vậy chương trình được thiết kế kèm theo với phương pháp Bảo trì năng suất toàn diện (TPM) nhận diện và loại trừ 6 loại tỗn thất của máy móc và thiết bị. Kèm theo đó là khởi động chương trình Kaizen bằng cách thành lập các nhóm đặc nhiệm (taskforce) nhằm duy trì và cải tiến liên tục chương trình 6S trong tương lai và giúp Cty tiếp cận các phương pháp và công cụ tiên tiến khác sau này (ví dụ Lean6sigma . . .)

https://cicc.com.vn/total-productive-maintenance-tpm-la-gi/
Contact Me on Zalo