Công Ty Ishikawa Seiko Việt Nam

Là một công ty có 100% vốn đầu tư từ Nhật, Ishikawa Seiko Việt Nam bắt đầu đi vào quĩ đạo hoạt động năm 2011 với cơ sở sản xuất đặt tại Hồ Chí Minh. Từ đó, công ty đóng vai trò là nhà sản xuất, gia công chuyên nghiệp các loại phụ tùng cơ khí chính xác dùng cho nhiều loại máy móc công nghiệp, ví dụ, máy CNC lathe, máy cắt, máy nghiền, máy mài, và máy dập. Công nghệ tiên tiến chuyển giao từ Nhật Bản và dây chuyền sản xuất hiện đại dùng trong quá trình sản xuất đã giúp công ty Ishikawa Seiko Việt Nam tạo ra các sản phẩm hiệu suất cao, góp phần mang lại các giải pháp hiệu quả cho ngành công nghiệp. Do đạt đến tiêu chuẩn cao, công ty xuất khẩu sản phẩm sang thị trường nước ngoài cũng như cung cấp cho các công ty Nhật Bản ở Việt Nam.

ISHI chọn CiCC làm đối tác chiến lược dài hạn trong quá trình phát triển của ISHI với các nội dung tư vấn triển khai áp dụng cải tiến tổng thể như sau:

Giai đoạn I:

  1. Nội dung I: Xây dựng và triển khai mô hình LeanTPM tập trung vào: 5S, Bảo trì tự quản AM (bước 0, 1), Bảo trì có kế hoạch PM (bước 0).
  2. Nội dung II: Tư vấn thiết kế, thực hiện phát triển và triển khai chương trình phần mềm tích hợp Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp- LeanERP nhằm tin học hóa toàn bộ hoạt động Hành chính/ Quản trị/ Sản xuất/ Kinh doanh của Bên A thành ISKW- LeanERP: tập trung vào phân hệ Văn phòng điện tử- Eoffice; phân hệ Quản lý quá trình báo giá – Quotation; phân hệ Quản lý khách hàng và đơn hàng- Order Management.

Giai đoạn II:

  1. Nội dung I: Tin học hóa các phân hệ tiếp theo trong hệ thống ISHI-LeanERP. Kế hoạch thực hiện đính kèm phụ luc:

Phụ lục 1. Kế hoạch thiết kế phát triển và triển khai các phân hệ ISHI-LeanERP

  1. Nội dung II: Nhân rộng mô hình LeanTPM cho toàn bộ các máy và các khu vực nhà xưởng, tập trung vào 5S và các trụ cột: Bảo trì tự quản (AM), Bảo trì có kế hoạch (PM) và Cải tiến có trọng tâm (FI). Kế hoạch thực hiện đính kèm phụ lục:
  • Phụ lục 2. Kế hoạch triển khai 5S và bảo trì tự quản AM
  • Phụ lục 3. Kế hoạch triển khai bảo trì có kế hoạch PM
  • Phụ lục 4. Kế hoạch triển khai các dự án cải tiến có trọng tâm FI
  1. Nội dung III: Hoàn thiện khung năng lực và phát triển trụ cột học hỏi và phát triển (E & T pillar)
  2. Nội dung IV: Kết chuyển các chỉ số đo lường hiệu quả KPI tự động từ các Module ISHI-LeanERP về phân hệ Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard)
Contact Me on Zalo