Phương thức Toyota (Giới thiệu sách)

“Phương thức Toyota” là một tác phẩm của tác giả Jeffrey K. Liker, cùng với tác phẩm này Liker đã đạt giải thưởng “Nghiên cứu về sản xuất tinh gọn” và tại Việt Nam cuốn sách này do NXB Tri Thức ấn hành theo bản quyền của Alphabooks.

“Phương thức Toyota” giải thích cách tiếp cận của Toyota tới quản lý tinh gọn qua 14 nguyên tắc tạo ra chất lượng và văn hóa Toyota. Và chính hệ thống quản lý tinh gọn này đã khơi dậy một cuộc cách mạng toàn cầu trong kinh doanh, sản xuất và dịch vụ. 14 nguyên lý của Toyota được chia thành 4 mục

Mục 1: Triết lý dài hạn

Nguyên lý 1: Ra các quyết định quản lý dựa trên một triết lý dài hạn, dù phải hi sinh những mục tiêu tài chính ngắn hạn

Mục 2: Quy trình đúng mang lại kết quả đúng

Nguyên lý 2: Tạo ra một chuỗi quy trình liên tục làm bộc lộ sai sót

Nguyên lý 3: Sử dụng hệ thống “kéo” để tránh sản xuất quá mức

Nguyên lý 4: Bình chuẩn hóa khối lượng công việc – Hãy làm việc như một chú rùa chứ đừng như một chú thỏ.

Nguyên lý 5: Xây dựng một thói quen biết dừng lại để giải quyết trục trặc, đạt đến chất lượng tốt ngay từ ban đầu.

Nguyên lý 6:  Chuẩn hóa các nghiệp vụ làm nền tảng của sự cải tiến liên tục cùng với việc giao quyền cho nhân viên.

Nguyên lý 7: Quản lý trực quan để không có trục trặc nào bị che khuất.

Nguyên lý 8: Chỉ áp dụng các công nghệ tin cậy, đã được kiểm chứng toàn diện, để phục phụ cho các quy trình và con người của công ty.

Mục 3: Gia tăng giá trị cho tổ chức bằng cách phát triển con người và đối tác

Nguyên lý 9: Phát triển những nhà lãnh đạo, người hiểu thấu đáo công việc, sống cùng triết lý và truyền đạt lại cho người khác.

Nguyên lý 10: Phát triển các cá nhân và tập thể xuất sắc có thể tuân thủ triết lý của công ty.

Nguyên lý 11: Tôn trọng mạng lưới đối tác và các nhà cung cấp bằng cách thử thách họ và giúp họ cải tiến.

Mục 4: Giải quyết liên tục vấn đề gốc rễ, định hướng học hỏi trong tổ chức

Nguyên lý 12: Đích thân đi đến và xem xét hiện trường để hiểu tường tận tình hình.

Nguyên lý 13: Ra quyết định khong vội vã thông qua sự đồng thuận và xem xét kỹ lưỡng mọi khả năng, rồi nhanh chóng thực hiện

Nguyên tắc 14: Trở thành một tổ chức biết học hỏi bằng viẹc không ngừng tự phê bình và cải tiến liên tục (Kaizen)

Contact Me on Zalo