1.   Link Download chương trình: CiCC-TPM_LEAN_6SIGMA-Chuong trinh huan luyen Public Q4_2012.pdf

2.   Link Download phiếu đăng ký tham dự khóa học: CiCC Form dang ky.doc

Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục-CiCC đã và đang giúp khách hàng của mình tăng hàng triệu USD lợi nhuận bằng cách tư vấn/ huấn luyện áp dụng triển khai các gói giải pháp tổng thể về cải tiến năng suất chất chất lượng.

CiCC là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn và huấn luyện có liên quan đến cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực. Chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng là các tổ chức/doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ và thực hành cải tiến hiệu năng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

Thông qua năng lực và quá trình triển khai của chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển giao rất nhiều các kỹ năng và kiến thức cần thiết, luôn đáp ứng vượt qua mọi mong đợi của khách hàng. Chúng tôi tư tin khẳng định, khách hàng sẽ nhận được các giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn.

Lựa chọn sản phẩm/dịch vụ của CiCC, khách hàng được các lợi ích sau:

–       Chúng tôi có khả năng lắng nghe và chuyển giao các giải pháp đầy ý nghĩa

–       Tận dụng lợi thế với phạm vi kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực

–       Sự cống hiến của chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây dựng các chương trình và tự lực vận hành các hoạt động trong tương lai

–       Chúng tôi cam kết đạt tiêu chuẩn và nhất quán trong các dịch vụ, hỗ trợ

–       Thông qua thực thi/thực hành các mục tiêu nhiều hơn là học thuật

–       Lịch sử của chúng tôi đã đáp ứng và vượt mọi mong đợi từ khách hàng

Mã số

Tên khóa huấn luyện

Trang

Thời lượng

Đối tượng

TPM – 01

Hướng dẫn triển khai Hệ thống Bảo trì Năng suất Toàn diện (TPM: Total Productive Maintenance)

2

02 ngày

Tất cả

LEAN – 01

Nhận thức và thực hành Hệ thống sản xuất tinh gọn LEAN (Dành cho quản lý và điều hành)

3

02 ngày

Lãnh đạo

6SIGMA- 01

Six Sigma cho lãnh đạo (Six Sigma for champion)

4

02 ngày 

Lãnh đạo

LSS – 01

Giới thiệu Cải tiến liên tục/hướng dẫn cách thức kết hợp LEAN và SIX SIGMA trong quá trình cải tiến 

5

01 ngày

Lãnh đạo

LSS – 02

Đai trắng/White Belt – Nhận thức và thực hành cải tiến liên tục với LEAN SIX SIGMA 

6

03 ngày

Tất cả

LTools – 01

Hướng dẫn thực hành LEAN TOOLS – Sơ đồ chuỗi giá trị/ Value Stream Mapping 

7

02 ngày

Tất cả

SSTools–01

Hướng dẫn sử dụng MINITAB ver.16.2 phân tích và kểm soát dữ liệu

8

02 ngày

Tất cả

6SIGMA-02

Đai xanh SIX SIGMA / Green Belt SIX SIGMA DMAIC

9-11

08 ngày

White belt

10 ngày 

Từ đầu

LEAN – 02

Chuyên gia triển khai LEAN – LEAN Implementer 

12-14

06 ngày 

White belt

08 ngày 

Từ đầu

Contact Me on Zalo