VIET NAM FOOD SAFETY CHAIN – VFSC

QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH 4.0 / VIETNAM FOOD SAFETY CHAIN – VFSC-eAGRI

SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ – CHUỖI CHĂN NUÔI (tương tự có chuỗi trồng trọt, thủy sản và organic, chuỗi khác)

Logic thiết kế hoàn toàn phù hợp và tương thích với các tiêu chuẩn truy xuất (truy nguyên) trên thế giới; và dựa trên các yêu cầu của các hiệp hội/ tổ chức tiêu chuẩn chuyên ngành; bao gồm cả những tiêu chuẩn đang soạn thảo để ban hành như organic

VFSC – Vietnam Food Safety Chain

Platform
Linux: Server chạy trên OS Linux
Window: Server chạy trên OS Window
Android
IOS
Logical view chia làm hai phần client và server.
Client: Được xây dựng trên React, React Native và BootstrapUI. Nó cung cấp các giao diện cho người dung và nó kết nối với server thông qua RestFULL APIs.
Server: Được xây dựng theo mô hình Microservice và bao gồm nhiều microservices.

PHẦN I: LÕI VFSC (CORE SEVER)

– PHÂN TẦNG DATA
– QUẢN LÝ RÃ BIG DATA CÓ CẤU TRÚC VÀ
– NGHIÊN CỨU THEO HƯỚNG BLOCKCHAIN
-PHÂN QUYỀN THEO TẦNG/ NGĂN KÉO
-TRI THỨC CHUYÊN GIA THEO TỪNG SOP, SOW
-TRÍCH XUẤT BIG DATA CHO NGƯỜI DÙNG VIP DẠNG KPI VÀ BIỂU ĐỒ
– QUẢN LÝ CHUẨN MỰC VÀ CHỨNG THỰC SẢN PHẨM NUÔI/TRỒNG

Phần II: Khách hàng (Clients)

KIỂM SOÁT ĐƯỢC TẤT CẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP CỦA BẠN THEO TỪNG ĐỢT NUÔI / TRỒNG TƯƠNG ỨNG VỚI CHUỒNG/ AO / THỬA

DỄ DÀNG QUẢN LÝ NÔNG TRẠI

-QUẢN LÝ PHÂN QUYỀN CHI TIẾT
-TẠO DATABASE RIÊNG CHO TỪNG ĐỊA ĐIỂM NUÔI/ TRỒNG
-QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ / KHỞI TẠO  VÀ ĐĂNG NHẬP BẰNG NHIỀU NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ WEB, MOBILE, WIN APP…

NHƯ THẾ NÀO?

  • Ghi nhận thông minh và dễ dàng sử dụng
  • Tối ưu hóa quá trình sản xuất nông nghiệp
  • Giảm chi phí, tăng năng suất và lợi nhuận

Thông tin trang trại

Thông tin cơ bản về tài khoản
Đăng ký
Chi tiết chung
Tài khoản trang trại
Đặt lại mật khẩu
Bắt đầu Thiết lập Tài khoản của bạn

Quản lý nguồn lực

Nguồn lực
Quản lý nhân sự
Quản lý Máy móc
Chuồng/Ao/Thửa
Tồn kho – Hoạt động thế nào?
Tồn kho – Quản lý nhà kho
Tồn kho – Thêm kho
Quản lý danh mục
Tài liệu

Quản lý đợt nuôi/trồng

Quản lý đợt nuôi/trồng
Thêm đợt nuôi/trồng
Liên kết chuồng/ao/thửa
Thêm giống
Tạo mùa
Hồ sơ chuồng/ao/thửa (Công việc thực hiện/đợt nuôi trồng)
Phân bổ công việc/ chuồng/ao/thửa

Quản lý tài chính

Quản lý tài chính
Quản lý Tài chính – Chung
Theo dõi Bán hàng
Theo dõi chi phí
Khách hàng và Thương lái
Tài sản & khấu hao
Khoản vay
Giao dịch

Phân tích hiệu quả

VFSC-eAGRI phân tích hiệu quả
Bảng hiệu quả tổng hợp
Tài chính & KPI – Bảng tổng hợp
Phân tích hiệu quả chuồng/ao/thửa
Các báo cáo

Chuỗi truy xuất

CHỨNG THỰC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Truy xuất nguồn gốc
Báo cáo truy xuất nguồn gốc

KẾT NỐI TỰ ĐỘNG VỚI CHUỖI LIMS VÀ CHUỖI E-TIÊU CHUẨN NUÔI TRỒNG DƯỚI SỰ GIÁM SÁT TRỰC TUYẾN CỦA TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN CÙNG VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NẾU CẦN

ĐI ĐÚNG BẢN CHẤT CỦA TRUY NGUYÊN; BLOCKCHAIN TRONG NÔNG NGHIỆP, TRUY VẤN DATA TỚI TỪNG TASK CÔNG VIỆC/ NGÀY/GIỜ VÀ THEO TỪNG NGƯỜI/NHÂN VIÊN THỰC THI VỚI GIÁ TRỊ CÀI ĐẶT ĐỐI CHIẾU VỚI GIÁ TRỊ THỰC THẾ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC NUÔI/TRỒNG

PHẦN III: APP MOBILE (đã có trên chplay androind)

PHẦN IV: WEB QUẢN TRỊ CHUỖI

VFSC Project Manager

VFSC – One Team – One Goal

M: (84)(98) 8 000 364

Email: dieu.pham@vfsc.vn

Web: www.vfsc.vn

Contact Me on Zalo