Value Stream Mapping (VSM) là một công cụ quan trọng trong quản lý quá trình sản xuất và tối ưu hóa chuỗi cung ứng trong lĩnh vực quản lý chất lượng và quá trình sản xuất. VSM là một phần quan trọng của phương pháp Lean Manufacturing, nhằm giúp các tổ chức tìm hiểu và cải thiện quá trình sản xuất hoặc dịch vụ của họ.

VSM sử dụng biểu đồ đồ họa để mô tả tất cả các bước và thông tin liên quan trong quá trình sản xuất hoặc quá trình cung ứng. Biểu đồ này giúp hiển thị các luồng làm việc, chất lượng, thời gian và lãng phí trong quá trình đó, từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn thành được giao cho khách hàng. Với VSM, bạn có thể thấy rõ các bước quan trọng, các vấn đề tiềm ẩn, và cách tối ưu hóa quá trình để loại bỏ lãng phí và tăng hiệu suất.

Mục tiêu của VSM là:

 1. Hiểu rõ toàn bộ quy trình sản xuất hoặc cung ứng, từ đầu đến cuối.
 2. Xác định các vấn đề, lãng phí và các bước không cần thiết trong quy trình.
 3. Tối ưu hóa quá trình bằng cách loại bỏ lãng phí, tối giản thời gian chờ đợi, và cải thiện chất lượng.
 4. Tạo ra một biểu đồ mục tiêu để chỉ ra quy trình tối ưu sau khi cải thiện.

VSM là một công cụ quan trọng để giúp các tổ chức tăng cường hiệu suất, giảm chi phí và tăng cường chất lượng trong quá trình sản xuất hoặc cung ứng của họ.

Value Stream Mapping (VSM) có nguồn gốc trong tư duy Lean Manufacturing, một phương pháp quản lý được phát triển bởi các công ty Nhật Bản như Toyota vào thập kỷ 1950 và 1960. Vào thập kỷ 1990, các khái niệm Lean đã được đưa vào Hoa Kỳ và các nước phát triển khác, và Value Stream Mapping trở thành một phần quan trọng của sự áp dụng Lean Manufacturing trong các tổ chức sản xuất và dịch vụ.

Dưới đây là một số bước quan trọng trong lịch sử phát triển của VSM:

 1. Xuất phát từ Toyota Production System (TPS): TPS, hoặc Hệ thống sản xuất Toyota, là một hệ thống sản xuất Lean đầu tiên được phát triển tại Toyota. Nó tập trung vào việc loại bỏ lãng phí, tối ưu hóa quá trình sản xuất và cung cấp sản phẩm theo yêu cầu. Value Stream Mapping đã xuất phát từ các nguyên tắc của TPS.
 2. Sự đóng góp của James Womack và Daniel Jones: James Womack và Daniel Jones đã viết cuốn sách “The Machine That Changed the World” năm 1990, trong đó họ giới thiệu các nguyên tắc Lean Manufacturing và tập trung vào khái niệm “Giá trị thêm” (Value Added) và “Lãng phí” (Waste). Cuốn sách này đã giới thiệu Value Stream Mapping cho khách hàng tây phương và giới chuyên gia quản lý.
 3. Ứng dụng rộng rãi: Sau khi các nguyên tắc Lean Manufacturing và Value Stream Mapping được giới thiệu, chúng đã trở thành một phần quan trọng của quản lý quá trình sản xuất và cung ứng. Các công ty trên khắp thế giới đã bắt đầu áp dụng VSM để cải thiện hiệu suất, tối ưu hóa quá trình và giảm lãng phí.
 4. Phát triển các biểu đồ và kỹ thuật cụ thể: Theo thời gian, các kỹ thuật và biểu đồ cụ thể cho Value Stream Mapping đã được phát triển và tùy chỉnh để phù hợp với các ngành công nghiệp và nhu cầu cụ thể của các tổ chức.

Vào những năm gần đây, VSM vẫn tiếp tục phát triển và được sử dụng rộng rãi không chỉ trong sản xuất mà còn trong các lĩnh vực khác như dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, và giáo dục để cải thiện hiệu suất và chất lượng quá trình.

Các bước thực hiện Value Stream Mapping (VSM) nhằm phân tích và tối ưu hóa quá trình sản xuất hoặc cung ứng trong một tổ chức. Dưới đây là các bước cơ bản để thực hiện VSM:

 1. Xác định mục tiêu:
  • Xác định mục tiêu cụ thể bạn muốn đạt được thông qua VSM, chẳng hạn như tối ưu hóa thời gian sản xuất, giảm lãng phí, tăng cường chất lượng, hoặc cải thiện quá trình cung ứng.
 2. Xác định giới hạn:
  • Xác định phạm vi của Value Stream Mapping bằng cách xác định các bước quan trọng trong quy trình sản xuất hoặc cung ứng cần được bao gồm trong biểu đồ VSM.
 3. Tạo nhóm làm việc:
  • Tạo một nhóm làm việc đa phạm vi bao gồm những người có kiến thức và kinh nghiệm trong quy trình sản xuất hoặc cung ứng. Nhóm này có thể bao gồm người từ nhiều bộ phận khác nhau trong tổ chức.
 4. Thu thập dữ liệu:
  • Thu thập dữ liệu về quy trình hiện tại bằng cách quan sát, ghi lại thời gian, và trò chuyện với nhân viên tham gia quy trình.
 5. Vẽ biểu đồ hiện tại (Current State Map):
  • Tạo biểu đồ hiện tại của quy trình sản xuất hoặc cung ứng bằng cách sử dụng biểu đồ VSM. Biểu đồ này hiển thị tất cả các bước, thời gian, và thông tin trong quá trình hiện tại.
 6. Xác định lãng phí:
  • Xem xét biểu đồ hiện tại để xác định các bước không cần thiết, thời gian chờ đợi, và lãng phí trong quá trình. Chú ý đến các vấn đề như lưu trữ dự trữ quá mức, di chuyển không cần thiết, và quá trình không cần thiết.
 7. Tạo biểu đồ mục tiêu (Future State Map):
  • Dựa trên phân tích lãng phí và mục tiêu cải thiện, tạo biểu đồ mục tiêu của quy trình sản xuất hoặc cung ứng. Biểu đồ này hiển thị cách quy trình sẽ hoạt động sau khi cải thiện đã được thực hiện.
 8. Phát triển kế hoạch hành động:
  • Xác định các bước cụ thể để thực hiện các cải thiện trong quy trình và xác định ai chịu trách nhiệm thực hiện mỗi bước.
 9. Thực hiện cải thiện:
  • Thực hiện các cải thiện theo kế hoạch hành động và theo dõi tiến độ.
 10. Đánh giá và theo dõi:
  • Đánh giá hiệu suất sau khi các cải thiện đã được thực hiện. Sử dụng VSM để so sánh biểu đồ mục tiêu và biểu đồ hiện tại mới để đảm bảo rằng mục tiêu đã được đạt được.

VSM là một quy trình liên tục và có thể được lặp lại để tiếp tục cải thiện quy trình sản xuất hoặc cung ứng theo thời gian.

Phối hợp Value Stream Mapping (VSM) với Lean Six Sigma và Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) có thể tạo ra một hệ thống mạnh mẽ để cải thiện hiệu suất, tối ưu hóa quy trình và tăng cường quản lý trong một tổ chức. Dưới đây là cách bạn có thể kết hợp chúng:

 1. Value Stream Mapping (VSM) và Lean Six Sigma:
  • Phân tích và xác định lãng phí: Sử dụng VSM để tạo biểu đồ hiện tại và xác định các lãng phí trong quy trình. Sau đó, áp dụng công cụ của Lean Six Sigma như DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) để phân tích sâu hơn và xác định nguyên nhân cụ thể của các vấn đề và lãng phí.
  • Cải thiện và điều chỉnh quy trình: Sau khi đã xác định nguyên nhân và vấn đề, áp dụng các nguyên tắc của Lean Six Sigma để cải thiện và tối ưu hóa quy trình. Sử dụng VSM để theo dõi và đánh giá hiệu suất sau khi cải thiện.
  • Đảm bảo tính liên tục (Continuous Improvement): Sử dụng Lean Six Sigma để duy trì quy trình tối ưu và theo dõi hiệu suất theo thời gian. VSM có thể được sử dụng để thực hiện đánh giá định kỳ và cải tiến tiếp tục.
 2. Value Stream Mapping (VSM) và Quản lý chuỗi cung ứng (SCM):
  • Phân tích chuỗi cung ứng: Sử dụng VSM để tạo biểu đồ chuỗi cung ứng hiện tại để hiểu rõ quy trình cung ứng từ nguồn cung cấp đến khách hàng cuối cùng. Điều này giúp xác định các vấn đề, thời gian chờ đợi và lãng phí trong chuỗi cung ứng.
  • Tối ưu hóa quy trình chuỗi cung ứng: Áp dụng các cải tiến được đề xuất từ VSM để tối ưu hóa quy trình chuỗi cung ứng. Điều này có thể bao gồm giảm thời gian vận chuyển, tối ưu hóa lưu trữ dự trữ, cải thiện tính khả dụng của nguồn cung cấp, và tối ưu hóa quản lý kho.
  • Tạo tính đáng tin cậy cho chuỗi cung ứng: Chuỗi cung ứng hiệu quả đòi hỏi sự đáng tin cậy. Lean Six Sigma có thể được sử dụng để cải thiện quy trình và giảm biến động, trong khi SCM có thể giúp xây dựng quan hệ đáng tin cậy với các đối tác cung ứng và khách hàng.

Kết hợp VSM, Lean Six Sigma và Quản lý chuỗi cung ứng có thể giúp tổ chức xây dựng một hệ thống toàn diện để cải thiện hiệu suất, tối ưu hóa quy trình, và đảm bảo tính hiệu quả và đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng và sản xuất.

Contact Me on Zalo