CÁC KHÓA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

Tên khóa họcThời lượngPublicOn-site
PEX01 – Optimizing Teams for Success1 daysNY
PEX02 – Lean Assessments2 daysNY
PEX03 – Six Sigma Assessments2 daysNY
PEX04 – Lean Six Sigma Assessments2-5 daysNY
PEX05 – Enterprise Performance Diagnosis2-5 daysNY
Contact Me on Zalo