Giảm giá!

Các bước giải quyết vấn đề

Giá gốc là: ₫4,500,000.Giá hiện tại là: ₫4,000,000.

Báo cáo 8D, 8D Report, Biểu mẫu 8D, Giải quyết vấn đề với 8D, khóa học Eight Disciplines Quick Problem Solving của CiCC

Chào mừng các bạn đến với công ty CiCC (Continuous Improvement Consulting Company) – nơi cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn giúp các tổ chức và doanh nghiệp cải thiện quá trình sản xuất, nâng cao năng suất và tăng cường hiệu quả kinh doanh. Trong số các chương trình đào tạo và tư vấn của CiCC, chương trình 8D Eight Disciplines Quick Problem Solving đã được thiết kế và phát triển để giúp các nhà quản lý, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật tìm ra nguyên nhân và giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Chương trình 8D Eight Disciplines Quick Problem Solving của CiCC cung cấp cho học viên các kỹ năng và công cụ cần thiết để phân tích và giải quyết các vấn đề trong một môi trường sản xuất và kinh doanh đầy cạnh tranh. Từ việc định nghĩa vấn đề đến xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp và triển khai các biện pháp khắc phục, chương trình giúp học viên trở thành những chuyên gia giải quyết vấn đề chuyên nghiệp. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho học viên một loạt các kỹ năng mềm, như kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và làm việc nhóm, giúp họ phát triển kỹ năng quản lý và tương tác với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng. Nếu bạn đang tìm kiếm một chương trình đào tạo và tư vấn chuyên sâu để giải quyết các vấn đề trong sản xuất và kinh doanh, hãy liên hệ với chúng tôi tại info@cicc.com.vn hoặc số điện thoại 0989051920 để biết thêm thông tin về chương trình 8D Eight Disciplines Quick Problem Solving của CiCC. Chúng tôi cam kết sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu kinh doanh của mình một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Mô tả

Có nhiều phương pháp giải quyết vấn đề khác nhau, trong đó, phương pháp 8D (Eight Disciplines) là một trong những phương pháp phổ biến được sử dụng để giải quyết vấn đề một cách có hệ thống và hiệu quả. Dưới đây là các bước trong phương pháp 8D:

 1. D0 – Chuẩn bị (Plan) cho 8D:

  • Xác định triệu chứng vấn đề.
  • Định rõ các tiêu chí để tiếp tục với quy trình 8D.
 2. D1 – Tạo đội ngũ (Form the Team):

  • Xác định vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong đội.
  • Chuẩn bị cho đội ngũ.
  • Xác định lịch trình và quy tắc làm việc.
 3. D2 – Mô tả vấn đề (Problem Description):

  • Sử dụng các công cụ như Brainstorming, Ishikawa / Fishbone, Affinity Diagram để phát triển mô tả vấn đề.
 4. D3 – Biện pháp kiểm soát tạm thời (Interim Containment Action – ICA):

  • Xác định các biện pháp ngăn chặn tạm thời để ngăn vấn đề tái phát.
 5. D4 – Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis – RCA) và điểm rò rỉ (Escape Point):

  • Xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.
  • Sử dụng các công cụ như Comparative Analysis, 5 Why để tìm ra nguyên nhân cơ bản.
 6. D5 – Biện pháp khắc phục cố định (Permanent Corrective Action – PCA):

  • Lựa chọn các biện pháp khắc phục cố định để loại bỏ nguyên nhân gốc rễ.
  • Xác nhận và kiểm tra lại hiệu quả của biện pháp này.
 7. D6 – Triển khai và xác nhận của biện pháp khắc phục cố định (Implementation and Validation of PCA):

  • Lên kế hoạch thực hiện (Plan, Do, Study, Act – PDSA).
  • Quản lý thay đổi và xác nhận tiêu chí và quy mô mẫu.
 8. D7 – Hành động phòng ngừa (Prevention Action):

  • Xác định các quy trình và thủ tục để ngăn chặn việc tái phát của vấn đề.
  • Ghi chép kinh nghiệm học (Lessons Learned).
 9. D8 – Đóng và chúc mừng đội (Closure and Congratulate the Team):

  • Lưu trữ tài liệu và kết thúc quy trình 8D.

Những bước trên thường được thực hiện bởi một đội ngũ đa chức năng (Cross Functional Team) và sử dụng các công cụ và phương pháp phân tích như Ishikawa / Fishbone Diagrams, Affinity Diagrams, 5 Why, Statistical Process Control (SPC), Poka Yoke (Error Proofing),…

Tuy nhiên, các phương pháp khác như PDCA (Plan-Do-Check-Act), DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) trong Six Sigma, 5W1H (What-When-Where-Who-Why-How) cũng là các phương pháp giải quyết vấn đề phổ biến khác được áp dụng tùy thuộc vào bản chất và quy mô của vấn đề cụ thể.

Báo cáo 8D

Chương trình 8D Eight Disciplines Quick Problem Solving của CiCC cung cấp cho học viên các kỹ năng và công cụ cần thiết để phân tích và giải quyết các vấn đề trong một môi trường sản xuất và kinh doanh đầy cạnh tranh. Từ việc định nghĩa vấn đề đến xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp và triển khai các biện pháp khắc phục, chương trình giúp học viên trở thành những chuyên gia giải quyết vấn đề chuyên nghiệp.

Ngoài ra, chương trình còn cung cấp cho học viên một loạt các kỹ năng mềm, như kỹ năng giao tiếp, lãnh đạo và làm việc nhóm, giúp họ phát triển kỹ năng quản lý và tương tác với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.

INTRODUCTION:

 • CiCC has delivered millions of dollars of increased profitability by helping organizations drive revenue and reduce costs.
 • CiCC is a Vietnam leader in consulting and training related to performance improvement and regulatory compliance. We have helped hundreds of companies effectively develop the potential from within their organizations to successfully integrate and deploy performance improvement principles and practices, and to meet organizational, regulatory, and strategic goals.
 • Through our proven ability to transfer the skills and knowledge necessary to improve performance, our customers can realize significant enterprise value for their investment, both immediately and into the future.
 • By choosing to work with CiCC you benefit from our:
  • Ability to listen and deliver meaningful solutions
  • Range of experience with multiple areas of expertise
  • Dedication to creation of programs that ensure self-sufficiency
  • Commitment to consistently high standards for service and support
  • Thorough execution of all objectives
  • History of meeting and exceeding client expectations

8D INTRODUCTION:

The Eight Disciplines of Problem Solving (8D) is a problem solving methodology designed to find the root cause of a problem, devise a short-term fix and implement a long-term solution to prevent recurring problems. When it’s clear that your product is defective or isn’t satisfying your customers, an 8D is an excellent first step to improving Quality and Reliability.

Ford Motor Company developed this problem solving methodology, then known as Team Oriented Problem Solving (TOPS), in the 1980s. The early usage of 8D proved so effective that it was adopted by Ford as the primary method of documenting problem solving efforts, and the company continues to use 8D today.

8D has become very popular among manufacturers because it is effective and reasonably easy to teach. Below you’ll find the benefits of an 8D, when it is appropriate to perform and how it is performed.

This engaging, instructor-led 8D problem solving training course takes participants through each step of the 8D problem solving process. The course offers each participant the knowledge of methodologies which have proven to be the best practices for 8D development. Each participant will be able to interact with all of the elements of the 8D process, including the use of tools such as: Ishikawa / Fishbone, Affinity Diagrams, Is / Is Not, Process Flow and Comparative Analysis.

Participants will learn how to follow the 8D process steps while working in a Cross Functional Team (CFT). They will also practice problem solving tools to support a root cause and eliminate it through permanent corrective action. Participants can expect team activities and relevant exercises in a workshop format. The CiCC reference materials and examples also provide an invaluable resource for review time after time.

8D COURSE OBJECTIVES

Participants can expect to learn and develop skills to confidently:

 • Perform 8D step by step
 • Link 8D to Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), Product Development Process and Advanced Product Quality Planning (APQP)
 • Facilitate an effective 8D
 • Participate in 8D exercises
 • Define root causes and mechanisms of failure
 • Set up a Cross Functional Team (CFT)
 • Determine effective Interim Containment Action
 • Manage and store 8D content (Lessons Learned) for future use
 • When to select and utilize tools such as:
  • 5 Why
  • Ishikawa/Fishbone
  • Affinity
  • Is / Is Not
  • Statistical Process Control (SPC)
  • Poka Yoke (Error Proofing)
 • Understand links to Control Plan Methodology
 • Complete the 8D format correctly

 PROGRAM OUTLINE

ContentTime
Section 1 – 8D Overview

 

·         Team Problem Solving Principles

·         Process Description (9 Step Process)

·         Team Structure (Cross Functional Team)

·         Inductive vs. Deductive Problem Solving

·         Change-Induced Problems

·         Never-Achieved Problems

Day 1

 

8:30 – 12:00

 

 

 

 

 

 

Section 2 – Review of Analytical Tools in 8D

 

·         Brainstorming Rules

·         Ishakawa / Fishbone

·         Affinity Diagram

·         Control Chart

·         Relationship between 8D and FMEA

·         5 Why (3-Legged 5 Why Approach)

·         Interfaces and Noise Factors

·         Error Proofing

Section 3 – 8D Process Step by Step

 

D0 – Prepare (Plan) for the 8D

·         Problem Symptom

·         Quantified Symptom

·         Criteria for 8D Continuance

D1 – Form the Team

·         Roles and Responsibilities

·         Team Preparation

·         Agenda and Rules

·         Core Team and SMEs

D2 – Problem Description

·         Repeated Why

·         Affinity Diagram

·         Is / Is Not

·         Workshop on Problem Statements and Brainstorming

·         Workshop on Problem Description Development

Day 1

 

13:30 – 17:00

D3 – Interim Containment Action (ICA)

 

D4 – Root Cause Analysis (RCA) and Escape Point

·         Human Factors (Operator Error)

·         Comparative Analysis

·         Root Cause Theories

·         Root Cause Verification

·         Escape Point

·         Workshop on Root Cause Theories

D5 – Permanent Corrective Action (PCA)

·         Methods for Selecting PCA

·         Error Proofing

·         Verification of PCA

Day 2

 

8:30 – 12:00

D6 – Implementation and Validation of PCA

 

·         Plan, Do, Study, Act (PDSA) Implementation Plan

·         Change Management

·         Stakeholders

·         Validation Criteria and Sample Size

D7 – Prevention Action

·         Processes and Procedures

·         Lessons Learned

D8 – Closure and Congratulate the Team

·         Archive of Documents

Day 2

 

13:30 – 17:00

Day Two Review and Q&A
Exam and Certificate

PARTICIPANTS:

Arrange by customer, but to good maintain classes, number of participant should be not excess 25 people.

PROGRAM COST:  Contact for Quotation

            Note: This cost is including VAT, Accommodation, Travel, Training material, Certificate.

MBB. PHAM THANH DIEU – LEAN6SIGMA, FMEA, SCM, BSC, ERP CONSULTANT

Telephone: 098. 8000. 364, email: dieu.pham@cicc.com.vn

Master Black Belt and Lean6sigma group leader (Lean6sigma Vietnam Network) www.lean6sigma.vn , Owned forum, www.leansigmavn.com , Chairman and Deputy Director of Continuous Improvement Consulting JSC; www.cicc.com.vn . With more than 15 years fulltime working, training and consulting in field of continuous improvement FMEA, Lean, 6 Sigma, Lean6sigma, Supply Chain and Balance Scorecard, ERP system.

Besides he was a collaborator Lean6Sigma network bulletins, the magazine of Vietnam Supply Chain Insight, The Saigon Times, and numerous magazine and other online forums. Some customer Dieu has been consulting and training for application and deployment Six Sigma, Lean, Lean6sigma such as Chantelle VN, Hansae TG, Nhabe Garment, Taekwang VN, Bunge VN, YKK VN, KOTOBUKI VN, CS Wind VN, SPi Global VN, Posco VN, Spatronic VN, Kimberly Clark VN, Nitto Denko VN, Vinamilk, ANZ VN Bank, Trung Nguyen Coffee, Olam Café VN, Datalogic Scanning VN, Rang Dong Plastic, Crucialteck Electronic, Thanh Nhon JSC, HUDA Beer, Vinh Khanh Cable-Plastic, Saigon Cable, Tan Tien Packaging, Kosvida, Van Nga Packaging, SOVI Packaging, Starprint VN, Vinh Long Food, and many other clients can refer www.cicc.com.vn for detail.

Professional capability:

Dieu has extensive experience in coaching, training & implementation Lean6Sigma and other continuous improvement tools. Flexibility, enthusiasm and patience is the virtue of his to help organization introduce and promote better understanding of the theory and application Lean6Sigma and organizations enables to manage and operate an effective the production of their business. He has very deep understanding of the principles Lean6Sigma and change management system from traditional manufacturing and services to Lean6Sigma production services. He approached Lean, Six Sigma, Supply Chain, and Balance Scorecard from sitting in a chair at the school and pursued until now. Dieu has practical experience working on large Lean6Sigma global company as:

Mr. Dieu worked at Samsung Electronics Corporation in 2002 – 2004, the company specializes in electrical and electronic products owner by Korea have successfully applied the Six Sigma management system since 1997, at that time Mr. Dieu has responsible for improving the full time in Six Sigma department, he has completed the program Green Belt and Black Belt at Samsung. In 2004-2005 he joined the group’s fourth-largest wholesaler Metro Cash & Carry, he was responsible for the assessment and selection of suppliers and ensure quality of goods imported into the Metro Store for non-food products bearing its own brand of Metro, and he has completed courses in Supply Chain Systems here and some soft skill else.

From 2005 – 2007 he joined the Johnson Control Corporation, is a rich and powerful corporations in the Top 100 U.S. entrepreneurs are specialized inside, interior systems and batteries for cars, in this time Mr. Dieu is the head of continuous improvement department, is responsible for establishing and maintaining system improvements through the introduction and implementation of Lean6Sigma, he has completed extensive training courses on application deployment Lean6Sigma in Malaysia, completion Study Master Black Belt.

From 2007 – 2009 he spent so much time to research the application of continuous improvement in Viet Nam enterprise with Lean6Sigma during the time he worked for FPT corporation, where he was responsible for research and introducing Lean6Sigma for the whole group, formulate strategies and implement plans Lean6Sigma, recruitment, training and advice to member companies in the group, building structure and standards to guide improvements continue. From 2009 – 2010 he joined in Government Organization is Quality and Testing Center 3, he is Head of Lean6sigma Department.

Up to now, Dieu and other consultants established and build up the Continuous Improvement Consult Joint Stock Company (www.cicc.com.vn ), he is a Chairman and Deputy Director. His Company becomes a partnership with Hirayama Japan, American Society for Quality (ASQ-AUTO), Robinson Consulting Group (USA), URS (Korea) Micon Thailand, Lean6sigma Vietnam Network, and Supply Chain Insight.

Contact Me on Zalo