Chiêu sinh khóa SPC 2 ngày (28 và 29 / 08 / 2012)

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC BC 08-12:  ÁP DỤNG 7 CÔNG CỤ THỐNG KÊ NHẰM KIỂM SOÁT VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG
Khóa đào tạo “Áp dụng các công cụ thống kê nhằm kiểm soát chất lượng tại doanh nghiệp” được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết, để học viên có thể lựa chọn và ứng dụng các công cụ thống kê phù hợp yêu cầu kiểm soát quá trình/sản phẩm của doanh nghiệp mình.
Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC HCM) phối hợp cùng CICC và cử Ông Phạm Thanh Diệu là giảng viên chính phụ trách chương trình huấn luyện đặc biệt, với sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành sử dụng phần mềm xử lý thống kê chuyên dụng: Minitab.
spc

Contact Me on Zalo