SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

NHÀ MÁY ĐẠM PHÚ MỸ TRIỂN KHAI ÁP DỤNG "PHÂN TÍCH KIỂU SAI HỎNG VÀ TÁC ĐỘNG - FMEA"

Nhà máy Đạm Phú Mỹ ngoài các khóa huấn luyện về TQM, SPC, QC Tools đã được CiCC cung cấp trong các thời gian trước, cho đến nay CiCC vẫn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và tin nhiệm cao trong việc cung cấp các kiến thức và tri thức quản trị tiên tiến.

CHƯƠNG TRÌNH PDCA & HORENSO – TRÒ CHƠI MÔ PHỎNG KAIZEN & THỰC HÀNH CẢI TIẾN TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PLUS VIỆT NAM

Công ty Plus Việt Nam là một thành viên của tập đoàn Plus, chương trình được thiết kế vừa chơi trò chơi mô phỏng KAIZEN qua các giai đoạn áp dụng các công cụ từ cơ bản đến chuyên sâu và nâng cao của tiến trình PDCA vừa trình bày/ diễn giải về triết lý và lý thuyết của HORENSO (HO – Hokoku – Report – Báo cáo); (REN – Renraku – Contact – Liên lạc); (SO – Soudan – Consultation – Thảo luận).

THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPI/ OKR THEO BSC TẠI VIỆN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM - NHẬT BẢN (VJCC)

  Chương trình kết thúc thành công tốt đẹp với sự tham gia của hơn 20 Anh Chị cấp cao là: Chủ tịch – TGĐ – P.TGĐ và GĐ/TP phụ trách phát triển định hướng chiến lược theo BSC và Thiết lập mục tiêu KPI / OKR cho Công ty từ trên xuống.

  GIỚI THIỆU CiCC

  Continuous Improvement Consulting Company – CiCC đã và đang giúp khách hàng của mình tăng hàng triệu USD lợi nhuận bằng cách tư vấn/ huấn luyện áp dụng triển khai các gói giải pháp tổng thể về cải tiến năng suất chất chất lượng.

  CiCC là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn và huấn luyện có liên quan đến cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực. Chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng là các tổ chức/ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ và thực hành cải tiến hiệu năng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.

  Thông qua năng lực và quá trình triển khai của chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển giao rất nhiều các kỹ năng và kiến thức cần thiết, luôn đáp ứng vượt qua mọi mong đợi của khách hàng. Chúng tôi tư tin khẳng định, khách hàng sẽ nhận được các giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn.

  Bằng cách lựa chọn sản phẩm/ dịch vụ của CiCC, khách hàng được các lợi ích sau:

  • Chúng tôi có khả năng lắng nghe và chuyển giao các giải pháp đầy ý nghĩa
  • Tận dụng lợi thế với phạm vi kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực
  • Sự cống hiến của chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây dựng các chương trình và tự lực vận hành các hoạt động trong tương lại
  • Chúng tôi cam kết đạt tiêu chuẩn và nhất quán trong các dịch vụ và hỗ trợ
  • Thông qua thực thi/ thực hành các mục tiêu nhiều hơn là học thuật.
  • Lịch sử của chúng tôi đã đáp ứng và vượt mọi mong đợi từ khách hàng
  • Vv…

  DỊCH VỤ TƯ VẤN CẢI TIẾN

  1. Lean and Six Sigma (LSS)
  2. Total Productive Maintenance (TPM)
  3. Total Quality Management (TQM)
  4. Performance Excellence (PEX)
  5. Balanced Scorecard (BSC)
  6. Supply Chain management (SCM)
  7. TS16949 Core Tools & Related Standards (ATF)
  8. Software design and development (ERP)
  9. ISO 9000, ISO 14000, ISO/TS 16949, ISO/IEC 20000, HACCP/ISO 22000, OHSAS 1800…

  ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP & CÔNG CỤ CẢI TIẾN

  KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA
  Tên khóa học Thời lượng
  LSS01 – Lean Six Sigma Black Belt Certification 20 days
  LSS01 – Lean Six Sigma GB upgrade to BB Certification 10 days
  LSS03 – Lean Six Sigma Champion Certification 3 days
  LSS04 – Lean Six Sigma Green Belt Certification 10 days
  LSS05 – Lean Six Sigma Master Black Belt Certification 10 days
  LSS06 – Lean Six Sigma White Belt 5 days
  LSS07 – Lean Six Sigma for Management 1 day
  LSS08 – Lean Six Sigma Awareness 2 days
  LSS09 – Lean Six Sigma Project Support 5 days
  LSS10 – Lean Six Sigma Audit and Assessments 2-5 days
  KHÓA HỌC LEAN / KAIZEN / JUST IN TIME
  Tên khóa học Thời lượng
  JIT01 – Lean Practitioners Certification 8 days
  JIT02 – Lean Implementer Certification 12 days
  JIT03 – Planning and Leading Lean Kaizen Events 4 days
  JIT04 – Targeted Lean Event 4 days
  JIT05 – Understanding Lean Enterprise Tools 1-2 days for each Tool
  JIT06 – Lean for Management 1 day
  JIT07 – Lean Awareness Manufacturing / Service 3 days
  JIT08 – Lean Project Support 5 days
  JIT09. Lean Audit and Assessments 2-5 days
  JIT09 – Creating and Computerizing the Lean Office 2 days
  JIT10 – Lean Performance Measurements 2 days
  KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP LEAN SIX SIGMA DMAIC
  Tên khóa học Thời lượng
  SSM01 – Six Sigma Black Belt Certification 20 days
  SSM02 – Six Sigma GB upgrade to BB Certification 10 days
  SSM03 – Six Sigma Champion Certification 3 days
  SSM04 – Six Sigma Green Belt Certification 10 days
  SSM05 – Six Sigma Master Black Belt Certification 10 days
  SSM06 – Six Sigma White Belt 5 days
  SSM07 – Six Sigma for Management 1 day
  SSM08 – Six Sigma Awareness 2 days
  SSM09 – Six Sigma Project Support 5 days
  SSM10 – Six Sigma Audit and Assessments 2-5 days
  KHÓA HỌC SIX SIGMA CHO THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN DMADV
  Tên khóa học Thời lượng
  DSS01 – Design for Six Sigma 1-5 days
  DSS02 – Applying Six-Sigma to Product Development 5 days
  KHÓA HỌC TOTAL PRODUCTIVE MAINTERNANCE TPM
  Tên khóa học Thời lượng
  TPM01 – Introduction Total Productive Maintenance (TPM) 1 days
  TPM02 – TPM for Management 2 days
  TPM03 – TPM Awareness 2 days
  TPM04 – TPM Autonomous Maintenance Support 2 days
  TPM05 – TPM Planned Maintenance Support 2 days
  TPM06 – TPM Focused Improvement Support 2 days
  TPM07 – TPM Quality management Support 2 days
  TPM08 – TPM Early/equipment management Support 2 days
  TPM09 – TPM Education and Training Support 2 days
  TPM10 – TPM Administrative & office TPM Support 2 days
  TPM11 – TPM Safety Health Environment Support 2 days
  TPM12 – TPM Computerized maintenance management system Support 2 days
  TPM13 – TPM Audit and Assessments 2 days
  KHÓA HỌC TOTAL QUALITY MANAGEMENT TQM
  Tên khóa học Thời lượng
  TQM01 – Introduction Total Quality Management (TQM) 1 days
  TQM02 – TQM for Management 2 days
  TQM03 – TQM Awareness 2 days
  TQM04 – Advanced TQM with TQM tools 6 days
  TQM05 – Practice and application TQM 2 days
  TQM06 – Build up TQM System 2 days
  TQM07 – TQM Audit and Assessments 2 days
  CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM
  Tên khóa học Thời lượng
  FIT01 – Applying Design of Experiments (DOE) 3 days
  FIT02 – Basic Problem Solving (Root Cause Analysis) 2 days
  FIT03 – Basic Statistics/Introduction to Minitab 3 days
  FIT04 – Conducting Regression Analysis 2 days
  FIT05 – Data Collection and Gage R&R  (MSA) 2 days
  FIT05 – Implementing Statistical Process Control  (SPC) 3 days
  FIT06 – Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 3 days
  FIT07 – Understanding and Conducting Data Analysis 3 days
  FIT08 – Understanding and Measuring Process Performance 2 days
  FIT09 – Understanding and Performing Hypothesis Testing 2 days
  FIT10 – Cost of Quality (COQ) Implementation 2 days
  FIT11 – Quality Function Deployment  (QFD) 2 days
  FIT12 – Policy Deployment 2 days
  FIT13 – 5S 2 days
  FIT14 – Andon 2 days
  FIT16 – Bottleneck Analysis 2 days
  FIT17 – Continuous Flow 2 days
  FIT18 – Gemba (The Real Place) 2 days
  FIT19 – Heijunka (Level Scheduling) 2 days
  FIT20 – Hoshin Kanri (Policy Deployment) 2 days
  FIT21 – Jidoka (Autonomation) 2 days
  FIT22 – Just-In-Time (JIT) 2 days
  FIT23 – Kaizen (Continuous Improvement) 2 days
  FIT24 – Kanban (Pull System) 2 days
  FIT25 – KPIs (Key Performance Indicators) 2 days
  FIT27 – Muda (Waste) 2 days
  FIT28 – Overall Equipment Effectiveness (OEE) 2 days
  FIT29 – PDCA (Plan, Do, Check, Act) 2 days
  FIT30 – Poka-Yoke (Error Proofing) 2 days
  FIT31 – Root Cause Analysis 2 days
  FIX32 – Single-Minute Exchange of Dies (SMED) 2 days
  FIX33 – Six Big Losses 2 days
  FIX34 – SMART Goals 2 days
  FIX35 – Standardized Work 2 days
  FIX36 – Takt Time / Cycle Time 2 days
  FIX37 – Total Productive Maintenance (TPM) 2 days
  FIX38 – Value Stream Mapping 2 days
  FIX39 – Visual Factory 2 days
  KHÓA HỌC ISO TS 16949 VÀ CÁC CÔNG CỤ CHÍNH
  Tên khóa học Thời lượng
  ATF01 – Advanced Product Quality Planning (APQP) 1 day
  ATF02 – Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 3 days
  ATF03 – Production Part Approval Process (PPAP) 1 days
  ATF04 – Statistical Process Control (SPC) 3 days
  ATF05 – Measurement System Analysis (MSA) 2 days
  KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC
  Tên khóa học Thời lượng
  BSC01 – Introduction to the Balanced Scorecard 2 days
  BSC02 – Advanced Balanced Scorecard 3 days
  BSC03 – Practice and application Balanced Scorecard 3 days
  BSC04 – Build up Balanced Scorecard system 3 days
  KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SCM
  Tên khóa học Thời lượng
  SCM01 – Supply Chain Strategies 2 days
  SCM02 – Internet Technologies and Supply Chain Management 3 days
  SCM03 – Performance Measures for Supply Chain Management 3 days
  SCM04 – Product and Process Design for Supply Chain Management 3 days
  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  Tên khóa học Thời lượng
  PEX01 – Optimizing Teams for Success 1 days
  PEX02 – Lean Assessments 2 days
  PEX03 – Six Sigma Assessments 2 days
  PEX04 – Lean Six Sigma Assessments 2-5 days
  PEX05 – Enterprise Performance Diagnosis 2-5 days

  THIẾT KẾ - PHÁT TRIỂN - TRIỂN KHAI PHẦN MỀM TÍCH HỢP 4.0

  CÁC ỨNG DỤNG ĐỘC ĐÁO ĐẨY MẠNH DOANH SỐ BÁN HÀNG

  • Phân hệ CRM: Đẩy mạnh năng suất bán hàng, cải thiện tỷ lệ thành công và phát triển doanh thu.
  • Phân hệ Sales: Màn hình cảm ứng POS dựa trên hệ thống máy tính bảng Android, Ipad.
  • Phân hệ Tạo Báo Giá: Tạo các đề xuất chuyên nghiệp và rõ ràng trong nháy mắt và khách hàng hàng hoàn toàn có thể ký trực tiếp.

  ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CHO VIỆC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP

  • Phân hệ Sản Xuất: Quản lý, hoạch định, theo dõi và lên lịch trình đối với toàn bộ hoạt động sản xuất.
  • Phân hệ Quản Lý Kho: Cuộc cải cách hệ thống quản lý hàng tồn kho ghi nhận số lượng kép.
  • Phân hệ Mua Hàng: Đạt được hiệu xuất tối ưu từ chuỗi cung ứng. Cải thiện hiệu suất hàng tồn kho.
  • Phân hệ Quản Lý Dự Án: Ứng dụng dự án một cách đúng đắng từng bước 1 và hoàn thành công việc hiệu quả cao nhất.
  • Phân hệ Kế Toán: Tích hợp việc ghi chép sổ sách với toàn bộ hoạt dộng kế toán, tránh tình trạng bút toán kép xảy ra.

  ỨNG DỤNG THÚC ĐẨY CÁC CHIẾN DỊCH MARKETING

  • Phân hệ Quản lý đầu mối: Thiết kế các chiến dịch tìm kiếm các đầu mối kinh doanh, sang lọc các phân khúc thị trường, tự động hoá các hoạt động quản lý đầu mối và theo dõi hiệu suất.
  • Phân hệ Quản lý các sự kiện: Tạo các trang sự kiện thu hút và đẹp mắt. Kinh doanh cũng như tổ chức sắp xếp các trang sự kiện trực tuyến.
  • Phân hệ Trò Chuyện Trực Tuyến: Kết nối trực tiếp với khách truy cập website nhằm thu hút leads đồng thời thúc đẩy hiệu xuất bán hàng trực tuyến.
  • Phân hệ Ứng Dụng Gửi & Nhận Thư Điện Tử: Thiết kế các chiến dịch email hiệu quả : gửi , chuyển đổi email và theo dõi thành công.
  • Phân hệ Các Khảo Sát: Nâng cao các thông điệp về chất lượng thông qua các cuộc khảo sát, đây là cách tuyệt vời để thu hút các tiềm năng.
  • Phân hệ Kết Nối Cộng Đồng: xây dựng và kết nối với cộng đồng thông qua các diễn đàn, Q&A, danh sách gửi mail.

  ỨNG DỤNG NÂNG CAO HIỆU SUẤT LÀM VIỆC NHÂN VIÊN

  • Phân hệ Quản Lý Nhân Sự: Giám sát nhân viên các phòng ban, lưu lại các thông tin quan trọng về nhóm làm việc.
  • Phân hệ Mạng Lưới Xã Hội Doanh Nghiệp: Bắt đầu các cuộc hội thoại và chia sẻ thông tin, kiến thức thu thập một cách dễ dàng.
  • Phân hệ Quản Lý Tuyển Dụng: Đơn giản hoá quy trình tuyển dụng bằng chức năng theo dõi các ứng viên, tổ chức sơ yếu lý lịch theo mục, chức năng tìm kiếm hồ sơ ứng viên.
  • Phân hệ Quản Lý Các Khoản Chi Tiêu: Có cái nhìn tổng quan về các khoản chi tiêu của nhân viên. Đánh giá công cụ theo dõi chuẩn xác
  • Phân hệ Ứng Dụng Đánh Giá Nhân Viên: Theo dõi sự phát triển nhân viên, thiết lập hệ thống đánh giá và theo dõi sự nỗ lực của nhân viên.
  • Phân hệ Quản Lý Phương Tiện Vận Chuyển: Quản lý phương tiện vận chuyển. Theo dõi và tổ chức toàn bộ các hoạt động liên quan đến phương tiện vận chuyển.

  CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN ĐẨY MẠNH HIỆU SUẤT CHO DOANH NGHIỆP MỚI KHỞI SỰ

  • Phân hệ Gamification: Tăng cường sự cam kết, xúc tiến các mục tiêu sáng tạo ,đưa ra thách thức trong công việc cũng như khen thưởng các thành tích tốt.
  • Phân hệ Trí Tuệ Doanh Nghiệp: Thiết kế bảng điều khiển , thiết lập KPIS, các khối dạng mảng và ô vuông.
  • Phân hệ API: Kết nối CiCC Module tới các ứng dụng bên ngoài thông qua JSON-RPC hoặc XML-RPC.
  • Phân hệ Tin Nhắn Nhanh: Trò chuyện thực tế với đồng nghiệp, chia sẻ màn hình dữ liệu cũng như trò chuyện trực tuyến.
  • Phân hệ Ứng Dụng Thảo Luận Nhóm: Tổ chức các nhóm thảo luận và kết nối 1 cách hiệu quả đến các nguồn tài nguyên.
  • Phân hệ Ứng Dụng Ghi Chú: Liệt kê các việc phải làm cũng như chia sẻ và cộng tác trên bảng ghi chú nội dung cuộc họp.

  THỰC HIỆN DỰ ÁN CẢI TIẾN GREEN BELT - BLACK BELT

  I. Biết vấn đề, biết nguyên nhân/ Problem Known, Cause Known (Improve (I) and Controls (C))

  • VA/NVA Analysis and Control Plan
  • Standardization and 5S – Visual Management
  • Forcus Improvement / Kaizen Event / Just Do It
  • Quick Problem Solving – 8D
  • Autonomous Maintenance
  • Quick Change Over – SMED
  • ErrorProofing – Poka Yoke – Andon

  II. Biết vấn đề, không biết nguyên nhân/ Problem Known, Cause Unknown (M – A – I – C)

  • Process mapping and 7 QC tools
  • Brainstorming, 5 Why, Cause and Effect Diagram
  • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
  • Hypothesis Analysis
  • Regression Analysis
  • Line Balancing-TT/CT
  • Kanban

  III. Vấn đề nghi ngờ, chưa rõ / Problem Suspected, But Unknown (D – M – A – I – C)

  • Statement of Work/ SIPOC and GAP Analysis
  • Value Stream Mapping (VSM)/ Process Mapping
  • Run Chart and Statistical Process Controls (SPC)
  • Measurement System Analysis (MSA)
  • Process Capability/ PPM
  • KPIV / KPOV
  • DOE

  IV. Chư biết vấn đề, chưa nhận diện / Problem Unknown and Unrecognized (D – M – A – D – V)

  • Voice of the Customer and Voice of the Business
  • Kano Model
  • Quality Function Deployment (QFD)
  • Design Failure Mode and Effects Analysis
  • Design/Development for Six Sigma (DFSS)
  • Robust Design
  • Triz

  GIỚI THIỆU & CHO THUÊ NHÂN SỰ CẢI TIẾN

  Rent a Lean Six Sigma Black Belt

  Our Rent a Lean Six Sigma Black Belt program brings the benefits of Lean Six Sigma to your organization right away. Our Black Belts and Master Black Belts have years of industry experience that can help accelerate deployment of Six Sigma skills when you have a pressing need that requires immediate action. Many of our customers choose to rent a Black Belt to lead projects while their associates are being developed. Whether you have a specific problem to be solved immediately or a general need to improve your business processes, our Black Belts can fill in the gaps.

  Our Lean Six Sigma Black Belts can help:

  • Provide immediate Lean Six Sigma assistance to accelerate results.
  • Leverage years of industry experience as we partner with you for specific projects.
  • Lead projects teams, allowing for us to develop and guide the development of your employees.

  DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN / TỪ XA

  Đang phát triển

  KẾT HỢP HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC BSC & LEAN SIX SIGMA

  THỰC HÀNH XÂY DỰNG KPI/ OKR THEO BSC

  Giới thiệu chương trình

  “OKRs và KPIs, chúng ta nên chọn phương pháp đo lường nào? Liệu có thể kết hợp OKR với KPI cùng lúc được không?” OKRs và KPIs là phương pháp tiếp cận cập nhật của quản trị hiện đại theo mục tiêu MBO. Do đó, tùy theo yêu cầu doanh nghiệp mà các nhà quản trị nên lựa chọn cho phù hợp và đạt hiệu quả cao nhất.

  KPI là viết tắt từ cụm từ Key Performance Indicator, có nghĩa “Chỉ số đo lường hiệu suất”. Đo lường theo các KPIs nhằm đánh giá KẾT QUẢ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chính xác bằng con số diễn ra có tần suất và gắn với một nhân viên hoặc bộ phận cụ thể.

  OKR được viết tắt từ cụm từ Objective & Key Result, có nghĩa “Mục tiêu và Kết quả then chốt”. Khi làm việc với OKR, bạn sẽ phải tự hỏi mình các câu hỏi: 1. Bạn cần đi đến đâu? 2. Làm thế nào để bạn biết bạn đang ở đó? 3. Bạn sẽ làm gì để đến đó? 

  Bạn không thể quản lý nhân viên hiệu quả nếu không có những chỉ tiêu công việc cụ thể và thực hiện đánh giá thành tích trên những chỉ tiêu cụ thể đo lường đó.

  Với hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn triển khai các phương pháp và công cụ cải tiên tiên tiến, khóa học được thiết kế xuất phát từ nhu cầu cần được hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai KPI/OKR theo Balanced Scorecard thực tế, đặc biệt là cách lựa chọn những thước đo cho bộ phận gián tiếp vốn dĩ được xem là mơ hồ và khó đo lường hơn các chỉ số của kinh doanh, sản xuất.

  Nội dung chương trình được thiết kế cho các lãnh đạo, trưởng phòng, nhân viên hiểu sâu hơn về cách thức triển khai xây dựng KPI/OKR theo mục tiêu công việc và tập trung nhiều vào logic xây dựng và thực hành/ thực thi.

  Ngoài ra học viên còn được chuyên gia hướng dẫn và gợi ý áp dụng các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến như Lean Six Sigma… để làm thế nào đạt được các mục tiêu đã thiết lập cho các KPI/OKR.

  Mục tiêu đào tạo

  • Cung cấp các hiểu biết hệ thống về BSC & KPI/OKR
  • Hướng dẫn sử dụng BSC & KPI/OKR để quản trị mục tiêu sản xuất kinh doanh phù hợp
  • Sử dụng BSC & KPI/OKR để đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
  • Hình thành hệ thống lương thưởng trên cơ sở BSC & KPI/OKR
  • Xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ trên cơ sở BSC & KPI/OKR
  • Hướng dẫn xây dựng từ điển năng lực để đánh giá hoàn thiện BSC & KPI/OKR
  • Tư vấn, hướng dẫn sử dụng BSC & KPI/OKR để tiến hành cải tiến liên tục doanh nghiệp

  GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TOÀN DIỆN 4.0

  Thiết kế - Phát triển và Triển khai CiCC-LeanERP System & CiCC-Lean6sigma

   

  Các phân hệ phần mềm phù hợp cho từng nghiệp vụ/ phòng ban/ bộ phân/ BLĐ/ HĐQT/ KH được các chuyên gia và đội lập trình CiCC thiết kế, phát triển và triển khai song hành với quá trinh TINH GỌN (LEAN SIX SIGMA) Doanh nghiệp. Giúp quá trình Quản trị và Điều hành “Đơn giản- Linh hoạt- Hiệu quả- Bền vững & Tự động hóa 4.0”

  DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

  CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

  CÁC KHÓA HỌC VỀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG Tên khóa học Thời lượng Public On-site PEX01 - Optimizing Teams for Success 1 days N Y PEX02 - Lean Assessments 2 days N Y PEX03 - Six Sigma Assessments 2 days N Y PEX04 - Lean Six Sigma Assessments 2-5 days N Y PEX05 - Enterprise...

  KHÓA HỌC VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG SCM

  Tên khóa học Thời lượng Public On-site SCM01 - Supply Chain Strategies 2 days Y Y SCM02 - Internet Technologies and Supply Chain Management 3 days Y Y SCM03 - Performance Measures for Supply Chain Management 3 days Y Y SCM04 - Product and Process Design for Supply...

  KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC

  CÁC KHÓA HỌC THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG BSC Tên khóa học Thời lượng Public On-site BSC01 - Introduction to the Balanced Scorecard 2 days Y Y BSC02 - Advanced Balanced Scorecard 3 days Y Y BSC03 - Practice and application Balanced Scorecard 3 days Y Y BSC04 - Build up Balanced...

  KHÓA HỌC ISO TS 16949 VÀ CÁC CÔNG CỤ CHÍNH (IATF 16949)

  KHÓA HỌC VỀ CÔNG CỤ CHÍNH CỦA ISO / TS / IATF 16949 Tên khóa học Thời lượng Public On-site ATF01 - Advanced Product Quality Planning (APQP) 1 day N Y ATF02 - Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 3 days Y Y ATF03 - Production Part Approval Process (PPAP) 1 days N Y...

  CÁC KHÓA HỌC VỀ CÁC CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM

  CÁC KHÓA HỌC VỀ CÔNG CỤ CẢI TIẾN CÓ TRỌNG TÂM Tên khóa học Thời lượng Public On-site FIT01 - Applying Design of Experiments (DOE) 3 days Y Y FIT02 - Basic Problem Solving (Root Cause Analysis) 2 days Y Y FIT03 - Basic Statistics/Introduction to Minitab 3 days Y Y...

  KHÓA HỌC TOTAL QUALITY MANAGEMENT TQM

  CÁC KHÓA HỌC HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM Tên khóa học Thời lượng Public On-site TQM01 - Introduction Total Quality Management (TQM) 1 days Y Y TQM02 - TQM for Management 2 days Y Y TQM03 - TQM Awareness 2 days Y Y TQM04 - Advanced TQM with TQM tools 6...

  KHÓA HỌC TOTAL PRODUCTIVE MAINTERNANCE TPM

  CÁC KHÓA HỌC BẢO TRÌ NĂNG SUẤT TỔNG THỂ TPM Tên khóa học Thời lượng Public On-site TPM01 - Introduction Total Productive Maintenance (TPM) 1 days Y Y TPM02 - TPM for Management 2 days Y Y TPM03 - TPM Awareness 2 days Y Y TPM04 - TPM Autonomous Maintenance Support 2...

  KHÓA HỌC SIX SIGMA CHO THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN DMADV

  KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA TRONG THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM Tên khóa học Thời lượng Public On-site DSS01 - Design for Six Sigma 1-5 days Y Y DSS02 - Applying Six-Sigma to Product Development 5 days Y Y ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN...

  KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP LEAN SIX SIGMA DMAIC

  KHÓA HỌC CHỨNG NHẬN ĐẲNG CẤP SIX SIGMA CÁC ĐAI Tên khóa học Thời lượng Public On-site SSM01 - Six Sigma Black Belt Certification 20 days Y Y SSM02 - Six Sigma GB upgrade to BB Certification 10 days Y Y SSM03 - Six Sigma Champion Certification 3 days Y Y SSM04 - Six...

  KHÓA HỌC LEAN / KAIZEN / JUST IN TIME

  KHÓA HỌC LEAN / KAIZEN / JUST IN TIME Tên khóa học Thời lượng Public On-site JIT01 - Lean Practitioners Certification 8 days N Y JIT02 - Lean Implementer Certification 12 days Y Y JIT03 - Planning and Leading Lean Kaizen Events 4 days Y Y JIT04 - Targeted Lean Event 4...

  TIN BÀI MỚI CẬP NHẬT

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra một diện mạo mới cho ngành Dệt May Việt Nam

  Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là trào lưu mới đang xuất hiện trên thế giới, đặc biệt trong cuộc cách mạng 4.0 này áp dụng các ứng dụng tự động hóa, công nghệ thông tin với 3 trụ cột Internet cho vạn vật (IoT), big data và trí tuệ nhân tạo. Đối với Việt Nam, đặc biệt là ngành DMVN – ngành sử dụng nhiều lao động ở

  read more

  Hội thảo nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

  Ông Nguyễn Ngọc Lân – TGĐ phát biểu chỉ đạo hội thảo Ngày 22/3, Tổng Công ty CP May Nhà Bè (NBC) tổ chức “Hội thảo NBC - Lean ERP”. Chương trình giới thiệu tầm quan trọng của Lean ERP cũng như tìm kiếm một số giải pháp công nghệ tiên tiến từ tập đoàn Coast tích hợp...

  read more

  Cargill 150 năm đóng góp vào sự thịnh vượng của thế giới

  “LEAN SIX SIGMA DÀNH CHO CẤP QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH” Cargill, tập đoàn hàng đầu của Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, sản phẩm công nghiệp và dịch vụ tài chính với hơn 155.000 nhân viên làm việc trên 70 quốc gia khắp các châu lục. Với khát vọng thành công mãnh...

  read more

  Khả năng hỗ trợ tức thời

  Chúng tôi là một tập thể theo slogan One Team – One Goal – One Process. Chúng tôi sử dụng quá trình được chuẩn hóa thống nhất trong nhiệm vụ hỗ trợ khách hàng ngay và tức thì.

  Các ý tưởng đột phá

  Chúng tôi tư vấn cải tiến hệ thống quản trị và điều hành doanh nghiệp bằng các công cụ và phương pháp cải tiến tiên tiến. Song hành là quá trình tin học hóa theo chuẩn 4.0.

  Công nghệ tiên tiến

  Chúng tôi sử dụng công nghệ và mọi kỹ thuật tiên tiến nhất để Thiết kế – Phát triển và Triển khai với hầu hết các phương pháp và công cụ đã được kiểm chứng thành công trên thế giới.

  Truyền thông rõ ràng

  Chúng tôi có sự hợp sức của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chúng tôi phục vụ. Với khả năng dẫn dắt và truyền thông rõ ràng – mạch lạc đúng logic hệ thống với nhiều kinh nghiệm.

  ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

  GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Tuyển lập trình 5 vị trí

  Do nhu cầu phát triển chúng tôi cần tuyển nhóm năm (05) lập trình với yêu cầu nhu sau:
  Yêu cầu năng lực:
  – Lập trình: NodeJS, javascript, HTML/CSS
  – Database: PostgreSQL, Mongodb
  – Viết App: Android / IOS bằng React Native
  – Có kinh nghiệm lập trình 1-2 năm
  Số lượng: 05