Khóa học 5S và Quản lý trực quan/ 5S and Visual Management

GIỚI THIỆU CHUNG:

Khóa học 5S & Quản lý hiển thị được giới thiệu cho bất cứ tổ chức nào đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đầu thực hiện Lean6sigma hoặc nhắm đến việc quản lý cơ cấu tổ chức của mình một cách hiệu quả nhất.

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

NỘI DUNG KHÓA HỌC

T/GIAN

Tổng quan về cải tiến liên tục

Ngày 1

Tổng quan về hệ thống sản xuất tinh gọn Lean
Giới thiệu các loại lãng phí
Giới thiệu & thực tập căn bản 5S (Bài tập trong lớp)
Ôn tập – kiểm tra
Giới thiệu & thực tập căn bản Quản lý hiển thị (Bài tập trong lớp)

Ngày 2

Mối liên hệ giữa 2 công cụ 5S & Quản lý hiển thị
Vai trò & trách nhiệm trong phát triển và duy trì 5S & Quản lý hiển thị
Hướng dẫn lập kế hoạch triển khai 5S & Quản lý hiển thị
Hướng dẫn đánh giá và duy trì hoạt động 5S & Quản lý hiển thị
Thực hành nhóm thực tế và trình bày
Ôn tập – kiểm tra

NHỮNG KẾT QUẢ MONG MUỐN:


–    Hiểu được nguồn gốc lịch sử


read more

Khóa học Giải quyết nhanh vấn đề với 8D/ Quick Problem Solving with 8D

8d report, 8d report template, cách làm báo cáo 8d, kỹ năng giải quyết vấn đề (problem solving skills), bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề, ví dụ về kỹ năng giải quyết vấn đề, problem solving skills examples,

8d report,
8d report template,
cách làm báo cáo 8d,
kỹ năng giải quyết vấn đề (problem solving skills),
bài giảng kỹ năng giải quyết vấn đề,
ví dụ về kỹ năng giải quyết vấn đề,
problem solving skills examples,

INTRODUCTION:

CiCC has delivered millions of dollars of increased profitability by helping organizations drive revenue and reduce costs.


CiCC is a Vietnam leader in consulting and training related to performance improvement and regulatory compliance. We have helped hundreds of companies effectively develop the potential from within their organizations


read more

Page 16 of 16« First...1213141516
Share
Share