Uchat

KHÓA HỌC LEAN SIX SIGMA TRONG THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Tên khóa học Thời lượng Public On-site
DSS01 – Design for Six Sigma 1-5 days Y Y
DSS02 – Applying Six-Sigma to Product Development 5 days Y Y

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ

CÔNG TY CP TƯ VẤN CẢI TIẾN LIÊN TỤC – CiCC

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG

Phụ trách Đào tạo

PHẠM THANH DIỆU

PHẠM THANH DIỆU

Phụ trách Tư vấn

LÊ THÀNH ĐẠT

LÊ THÀNH ĐẠT

Phụ trách Phần mềm