Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM       Hội Cơ khí TP.HCM             CLB Lean6sigma

 

 

THƯ MỜI

 

Kính gửi: – Quý Ông/ Bà,

– Quý Lãnh đạo doanh nghiệp,

             Doanh nghiệp nào cũng muốn sản xuất hoặc thực hiện dịch vụ đạt năng suất và chất lượng cao nhất, thời gian thực hiện ngắn nhất, các chi phí thấp nhất, đảm bảo an toàn và môi trường để phát triển bền vững. Nhưng làm sao để đạt được là một thách thức.

             Ngày 21/5/2010 Thủ Tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 712/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”.

            Mục tiêu tổng quát của Chương trình này là “Xây dựng và áp dụng … các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng; phát triển nguồn lực cần thiết để nâng cao năng suất và chất lượng”. Mục tiêu cụ thể là “Xây dựng đội ngũ chuyên gia, cán bộ tư vấn về năng suất và chất lượng; tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp về năng suất và chất lượng”, “40.000 doanh nghiệp được hướng dẫn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng” trong giai đoạn 2010 – 2015, 60.000 doanh nghiệp trong giai đoạn 2016 – 2020.

               Nhằm cung cấp các tri thức hiện đại và các giải pháp thực hiện những mục tiêu trên đây cho doanh nghiệp, cho cộng đồng các tổ chức và cá nhân có quan tâm, đồng thời trong khuôn khổ đề án “Đổi mới công nghệ công nghiệp sản xuất phục vụ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp trên địa bàn thành phố”, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cùng Hội Cơ khí TPHCM tổ chức hai hội thảo:

Xây dựng hệ thống Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn cho doanh nghiệp Việt nam

Vào lúc: 7g30, thứ bảy, ngày 27/11/2010, và

Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ cho hệ thống Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn

Vào lúc: 7g30, thứ bảy, ngày 04/12/2010

Cùng tại: Hội trường, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng,

Số: 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 Chương trình của hai hội thảo và Phiếu đăng ký tham dự được đính kèm theo thư mời này.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị, tổ chức, doanh nghiệp và các chuyên gia, cá nhân có quan tâm nhiệt tình tham dự hai hội thảo này.

Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần quan trọng vào sự thành công của hội thảo.

  

MỤC TIÊU

 

Hội thảo “Xây dựng hệ thống Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn cho doanh nghiệp Việt Nam

Ngày 27/11/2010

 

          Triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ, số 712/QĐ-TTg, ngày 21/5/2010).

          Giúp doanh nghiệp có nhận thức mới và những cơ hội cải thiện năng suất và chất lượng.

          Giúp doanh nghiệp có nhận thức mới về tầm quan trọng của hệ thống, hệ thống sản xuất/dịch vụ tiên tiến và tính cấp thiết phải xây dựng một hệ thống sản xuất/dịch vụ tiên tiến của chính mình để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

          Giới thiệu về Giải pháp năng suất toàn diện cho doanh nghiệp.

          Giới thiệu về các chương trình đào tạo và tư vấn về Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn – Bảo trì cho doanh nghiệp.

          Giới thiệu các nền tảng của hệ thống sản xuất tiên tiến.

          Liên kết các nguồn lực về đào tạo và tư vấn phục vụ doanh nghiệp.

          Trao đổi và tập hợp các ý kiến và mong đợi của các doanh nghiệp về cải thiện hiệu quả kinh doanh, sản xuất, dịch vụ.

          Giới thiệu một số đơn vị hợp tác thực hiện các chương trình đào tạo và tư vấn.

          Ký kết hợp tác với các hiệp hội, tổ chức, công ty để triển khai các chương trình đào tạo và tư vấn cho doanh nghiệp.

 

 

MỤC TIÊU

 

Hội thảo “Các phương pháp, kỹ thuật và công cụ cho hệ thống Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn”

Ngày 04/12/2010

          Giới thiệu một số phương pháp, kỹ thuật, công cụ cho hệ thống Năng suất – Chất lượng – Tinh gọn và cách thức triển khai ứng dụng.

          Giới thiệu một số điển hình ứng dụng các phương pháp, kỹ thuật, công cụ năng suất, chất lượng, tinh gọn .

Trao đổi các biện pháp, cách thức phổ biến và ứng dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Share
Share

*Tư vấn - Đào tạo - Huấn luyện theo yêu cầu với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt - Địa điểm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể* Dismiss