Mô tả dự án

ISHI chọn CiCC làm đối tác chiến lược dài hạn trong quá trình phát triển của ISHI với các nội dung tư vấn triển khai áp dụng cải tiến tổng thể từ 2015 như sau: Tư vấn 5S – Bảo trì tự quản theo TPM, Tư vấn triển khai PM (TPM), Tư vấn áp dụng trụ cột cải tiến có trọng tâm (FI) và thực hiện các dự án cải tiến chất lượng theo Six Sigma, Triển khai các công cụ Lean.

Từ năm 2016 BLĐ ISHI đã quyết đình đồng hành cùng CiCC IT Team để phát triển lõi CiCC-LeanERP system cho Ngành Gia công Cơ khí Chính xác, cho đến nay với 20 phân hệ phần mềm đã được THIẾT KẾ – PHÁT TRIỂN & TRIỂN KHAI thành công tại ISHI VN. Giúp mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh trong dài hạn cho ISHI VN và cả ISHI JAPAN.

Chi tiết dự án

Khách hàng ISHIKAWA SEIKO VIETNAM

Thời gian Từ 2015 – đến nay

Nội dung Lean Six Sigma, LeanTPM và LeanERP

Web www.ishisei.vn

 • Tăng trưởng khách hàng 50% 50%
 • Báo giá đúng hẹn 100% 100%
 • Giao hàng đúng hẹn 98% 98%
 • Chất lượng công đoạn trên 95% 95%
 • Chất lượng Sản phẩm bàn giao 99% 99%
 • Hài lòng khách hàng 99% 99%

%

Doanh thu hàng năm tăng

Hệ thống CiCC - ERP cho Ngành Cơ Khí

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cho ngành sản xuất / gia công cơ khí chính xác bao gồm 20 phân hệ, được đội ngủ CNTT của CiCC nghiên cứu Thiết kế – Phát triển và Triển khai thành công cho các Doanh nghệp cùng lĩnh vực như: Ishikawa Seiko Việt Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân,  Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật.

Quý khách hàng có nhu cầu giới thiệu về Hệ thống CiCC – ERP cho Ngành Cơ Khí hoặc yêu cầu trình bày bản Dùng thử (Demo), xin vui lòng liên hệ:

Bao gồm các lĩnh vực

Mặc dù lĩnh vực mà chúng tôi tư vấn rất rộng, nhưng trọng tâm của chúng tôi là không đổi: Mang lại những kết quả lâu dài và duy trì sự thay đổi bền vững cho khách hàng là nhiệm vụ của chúng tôi.

Khách hàng của chúng tôi đến từ Ngân hàng  Bảo hiểm đến các công ty Công nghiệp năng hoặc Cơ quan nhà nước… Chúng tôi phục vụ tất cả các loại hình tổ chức lớn nhỏ khác nhau: Banking – Healthcare – Insurance –  Medical device manufacturing – Pharmaceutical and biotechnology – Automotive parts supplies – Consumer product – Steel – Automotive (OEM) – Packaging – Building supplies – Wire and cable – Government agencies 

Mô tả dự án

ISHI chọn CiCC làm đối tác chiến lược dài hạn trong quá trình phát triển của ISHI với các nội dung tư vấn triển khai áp dụng cải tiến tổng thể từ 2015 như sau: Tư vấn 5S – Bảo trì tự quản theo TPM, Tư vấn triển khai PM (TPM), Tư vấn áp dụng trụ cột cải tiến có trọng tâm (FI) và thực hiện các dự án cải tiến chất lượng theo Six Sigma, Triển khai các công cụ Lean.

Từ năm 2016 BLĐ ISHI đã quyết đình đồng hành cùng CiCC IT Team để phát triển lõi CiCC-LeanERP system cho Ngành Gia công Cơ khí Chính xác, cho đến nay với 20 phân hệ phần mềm đã được THIẾT KẾ – PHÁT TRIỂN & TRIỂN KHAI thành công tại ISHI VN. Giúp mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh trong dài hạn cho ISHI VN và cả ISHI JAPAN.

Chi tiết dự án

Khách hàng ISHIKAWA SEIKO VIETNAM

Thời gian Từ 2015 – đến nay

Nội dung Lean Six Sigma, LeanTPM và LeanERP

Web www.ishisei.vn

 • Tăng trưởng khách hàng 50% 50%
 • Báo giá đúng hẹn 100% 100%
 • Giao hàng đúng hẹn 98% 98%
 • Chất lượng công đoạn trên 95% 95%
 • Chất lượng Sản phẩm bàn giao 99% 99%
 • Hài lòng khách hàng 99% 99%

%

Doanh thu hàng năm tăng

Hệ thống CiCC - ERP cho Ngành Cơ Khí

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP cho ngành sản xuất / gia công cơ khí chính xác bao gồm 20 phân hệ, được đội ngủ CNTT của CiCC nghiên cứu Thiết kế – Phát triển và Triển khai thành công cho các Doanh nghệp cùng lĩnh vực như: Ishikawa Seiko Việt Nam, Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật Tân,  Cơ Khí Chính Xác Việt Nhật.

Quý khách hàng có nhu cầu giới thiệu về Hệ thống CiCC – ERP cho Ngành Cơ Khí hoặc yêu cầu trình bày bản Dùng thử (Demo), xin vui lòng liên hệ:

GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG CHÍNH – HCM

 • VĂN PHÒNG – HÀ NỘI
 • Ông Nguyễn Kim Trọng | Director of Hà Nội Branch
 • Mobile: 038 848 2492
 • Email: trong.nguyen@cicc.com.vn
 • Website: www.cicc.com.vn or  www.leansigmavn.com

 

HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0989051920 Dismiss