Total Productive Maintenance – TPM

1. TPM là gì?

TPM viết tắt của Total Productive Maintenaince tạm gọi là Bảo trì Năng suất toàn diện.

Việc thực hiện TPM là nhằm tối đa hóa hiệu suất thiết bị, nâng cao năng suất với một hệ thống bảo trì được thực hiện trong suốt vòng đời của thiết bị, đồng

read more
Share

Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance – TPM

đào tạo TPM, tư vấn TPM, các bước thực hiện TPM, lợi ích TPM, TPM là gì, Đào tạo và huấn luyện TPM, Đào tạo và huấn luyện Bảo trì năng suất tổng thể TPM, Tư vấn TPM, Tư vấn bảo trì năng suất tổng thể Lean TPM, bảo trì năng suất toàn diện tpm, bảo trì tự quản là gì, tài liệu tpm, phương pháp tpm, công cụ tpm là gì, áp dụng tpm, autonomous maintenance, what is tpm, tài liệu tpm, tpm là gì, bảo trì tự quản là gì, quản lý bảo trì công nghiệp, quy trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo dưỡng là gì, bảo trì khác bảo dưỡng như thế nào, định nghĩa bảo dưỡng, bảo trì nghĩa là gì, mục tiêu của bảo trì phòng ngừa, vai trò của bảo trì phòng ngừa, bảo trì không có kế hoạch, bao tri phong ngua,

đào tạo TPM, tư vấn TPM, các bước thực hiện TPM, lợi ích TPM, TPM là gì, Đào tạo và huấn luyện TPM, Đào tạo và huấn luyện Bảo trì năng suất tổng thể TPM, Tư vấn TPM, Tư vấn bảo trì năng suất tổng thể Lean TPM, bảo trì năng suất toàn diện tpm, bảo trì tự quản là gì, tài liệu tpm, phương pháp tpm, công cụ tpm là gì, áp dụng tpm, autonomous maintenance, what is tpm, tài liệu tpm, tpm là gì, bảo trì tự quản là gì, quản lý bảo trì công nghiệp, quy trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo dưỡng là gì, bảo trì khác bảo dưỡng như thế nào, định nghĩa bảo dưỡng, bảo trì nghĩa là gì, mục tiêu của bảo trì phòng ngừa, vai trò của bảo trì phòng ngừa, bảo trì không có kế hoạch, bao tri phong ngua,

Thời gian: 4 ngày

 

Mục tiêu khóa học:

Giải thích được vai trò của

TPM trong tổ chức của bạn

Trạng thái hiện tại, thiết lập các mục tiêu và các các lợi ích mang lại từ TPM cho  tổ chức của bạn

Giải thích vai trò và trách nhiệm của mọi người liên quan

Cung

read more
Share
Share