Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance – TPM

đào tạo TPM, tư vấn TPM, các bước thực hiện TPM, lợi ích TPM, TPM là gì, Đào tạo và huấn luyện TPM, Đào tạo và huấn luyện Bảo trì năng suất tổng thể TPM, Tư vấn TPM, Tư vấn bảo trì năng suất tổng thể Lean TPM, bảo trì năng suất toàn diện tpm, bảo trì tự quản là gì, tài liệu tpm, phương pháp tpm, công cụ tpm là gì, áp dụng tpm, autonomous maintenance, what is tpm, tài liệu tpm, tpm là gì, bảo trì tự quản là gì, quản lý bảo trì công nghiệp, quy trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo dưỡng là gì, bảo trì khác bảo dưỡng như thế nào, định nghĩa bảo dưỡng, bảo trì nghĩa là gì, mục tiêu của bảo trì phòng ngừa, vai trò của bảo trì phòng ngừa, bảo trì không có kế hoạch, bao tri phong ngua,

đào tạo TPM, tư vấn TPM, các bước thực hiện TPM, lợi ích TPM, TPM là gì, Đào tạo và huấn luyện TPM, Đào tạo và huấn luyện Bảo trì năng suất tổng thể TPM, Tư vấn TPM, Tư vấn bảo trì năng suất tổng thể Lean TPM, bảo trì năng suất toàn diện tpm, bảo trì tự quản là gì, tài liệu tpm, phương pháp tpm, công cụ tpm là gì, áp dụng tpm, autonomous maintenance, what is tpm, tài liệu tpm, tpm là gì, bảo trì tự quản là gì, quản lý bảo trì công nghiệp, quy trình bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, bảo dưỡng là gì, bảo trì khác bảo dưỡng như thế nào, định nghĩa bảo dưỡng, bảo trì nghĩa là gì, mục tiêu của bảo trì phòng ngừa, vai trò của bảo trì phòng ngừa, bảo trì không có kế hoạch, bao tri phong ngua,

Thời gian: 4 ngày

 

Mục tiêu khóa học:

Giải thích được vai trò của

TPM trong tổ chức của bạn

Trạng thái hiện tại, thiết lập các mục tiêu và các các lợi ích mang lại từ TPM cho  tổ chức của bạn

Giải thích vai trò và trách nhiệm của mọi người liên quan

Cung

read more
Share

Khóa học Six Sigma Đai Xanh/Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt: 

Thời gian: 10 ngày

Mục tiêu khóa học:

Trở thành một người có đẳng cấp Six Sigma Green Belt

Thực hiện hay tham gia vào các dự án Six Sigma để cải tiến năng suất tổng thể và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty

Áp dụng các công cụ Six Sigma vào dự án cụ thể sử dụng phần mềm thống kê

read more
Share

Khóa học Six Sigma Đai Trắng/Six Sigma White Belt

Six Sigma White Belt

Thời gian : 2 ngày

Mục tiêu khóa học:

Hiểu được hệ phương pháp Six Sigma

Hiểu được vai trò của Six Sigma

Học các bước theo tiến trình củas Six Sigma

Hướng dẫn lưu đồ quá trình và phân tích

Áp dụng kiến thức học được vào trường hợp cụ thể

Học kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với đồng đội

read more
Share

Bằng chứng nhận đẳng cấp Black Belt Lean Six Sigma

Bằng chứng nhận Lean Six Sigma, Đào tạo Lean Six Sigma Champion, Đào tạo White Belt Lean Six Sigma, Đào tạo Yellow Belt Lean Six Sigma, Đào tạo Green Belt Lean Six Sigma, Đào tạo Black Belt Lean Six Sigma, Đào tạo Đai xanh lean six sigma, Đào tạo Đai đen Lean six sigma, Đào tạo Đai vàng Lean Six Sigma,

Bằng chứng nhận Lean Six Sigma,
Đào tạo Lean Six Sigma Champion,
Đào tạo White Belt Lean Six Sigma,
Đào tạo Yellow Belt Lean Six Sigma,
Đào tạo Green Belt Lean Six Sigma,
Đào tạo Black Belt Lean Six Sigma,
Đào tạo Đai xanh lean six sigma,
Đào tạo Đai đen Lean six sigma,
Đào tạo Đai vàng Lean Six Sigma,

Six Sigma Green Belt Upgrade to Black Belt Theory Training

Introduction:

The program “GB upgrade to BB” is designed for AAA CO.LTD to provide in advance of Six Sigma Theory and Six Sigma Tools using and application. It also provides company’s key staff “BB” the ability to apply the appropriate tool for Six Sigma Project of continuous improvement in their respective areas.

read more
Share
Page 3 of 41234
Share