Hội thảo: “Bảo trì Công nghiệp – Engineering Maintenance” và “Quản lý các lãng phí

dieu1

Ngày 7 và 8 tháng 7 năm 2010. nhân dịp triển lãm Quốc tế MTA VIETNAM 2010về Máy Công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại, Đo lường, Tự động hoá tại TPHCM, Câu lac bộ LEAN SIX SIGMA phối hợp với Allworld Exhibitions, Hội Cơ khí TPHCM (HAME) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3), tổ chức Hội thảo “Bảo trì Công nghiệp[...]

read more
Share

Triển lãm Quốc tế MTA VIETNAM 2010

MTA

Nhân dịp Triển lãm Quốc tế MTA VIETNAM 2010về Máy Công cụ, Cơ khí chính xác và Gia công kim loại, Đo lường, Tự động hoá tại TPHCM, Câu lạc bộ LEAN SIX SIGMA (CLB LSS) phối hợp với Allworld Exhibitions, Hội Cơ khí TPHCM (HAME), Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3), Viện Nghiên cứu Đào tạo Quản lý (RIMT) tổ chức Hội thảo[...]

read more
Share
Share