Lean6sigma on Packaging Industry Seminar

lean-Propak

Dear Valued Enterprise and Organization Leaders,
During the International Exhibition ProPak ande Plastics & Rubber Viet Nam 2010 at Ho Chi Minh City, Lean 6 Sigma Network (LSS) in cooperation with other parties organizes the Lean Six Sigma on Packaging Industry Seminar in the afternoon of March 18, 2010 (13h30 to 16h30) at The Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) at 799 Nguyen Van Linh Boulevard, District 7, Ho Chi Minh City.

[...]

read more
Share

Hướng dẫn Đánh giá và Khảo sát Lean6sigma sử dụng Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM)

Tạo ra sơ đồ dòng chảy giá trị VSM

VSM là một kỹ thuật được phát triển tại Mỹ nhằm để hiển thị hệ thống quy trình nhà xưởng sản xuất và cung cấp một phương pháp trực quan để làm thế nào cải thiện các quy trình đó. VSM của AMC huấn luyện cho bạn biết cách lập ra sơ đồ dòng chảy nguyên vật liệu và thông tin khi nó di chuyển xuyên qua các hoạt động của bạn.

Không chỉ dành cho nhà xưởng sản xuất

Không chỉ là một công cụ cho sản xuất, AMC cũng sử dụng[...]

read more
Share
Share